Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 177
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0189
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925—1926 Νικ. Χ. Κοτξιά: Δημοτιχον ψήφισμα Άλών τών Άραφηνίδων

177

γειτνιώνος μηνός, τφ εύθύνω, εις δν παρέδιδον προς έ'λεγχον μόνον τους έν τη κιβωτφ
λογαριασμούς. Ό εΰθυνος έχων παρ' έαυτφ παρέδρους, δέκα πιθανώς τον αριθμόν, ώς
και παρά Μυρρινουσίοις, ηΰθυνε κατόπιν όρκου κατά τό ψήφισμα τό έν τη άγορα άνα-
γεγραμμένον. Ό δήμαρχος έφύλαττε τό ληξιαρχικόν γραμματείον, συνήγε την άγοράν
των δημοτών και προήδρευεν αυτής, έτήρει τούς καταλόγους των δημοτών διά την
ναυτολογίαν, ένέγραφεν εις τούς δημότας τούς όκτωκαίδεκα έτη γεγονότας και ώμνυεν
αυτούς· έκάλει τούς δημότας διά την δοκιμασίαν των νέων δημοτών και την εκλογή ν
τών πέντε κατηγόρων έπέβαλλε τήν έπιβολήν, εισέπραττε τά εις τό δημόσιον οφειλό-
μενα και συνέλεγε τό υπέρ τών ελευσίνιων θεών τεταγμένον ποσοστόν έκ τών αγρών
τών δημοτών. (Πρβλ. Γίλβερτ - Πολίτου ΔΒΕ σελ. 254 και Άριστ. ΑΠ 42). Επειδή
δέ ό δήμαρχος και οί ταμίαι ηύθύνοντο, - πιθανόν είναι να έξελέγοντο και συνήγοροι
υπό τών δημοτών, καλουμένων προς τούτο ύπό τού δημάρχου (Άριστ. ΑΠ. 54).

Εις τά θρησκευτικά έργα ό δήμαρχος έβοηθεϊτο μέχρι τουλάχιστον τού ο60 π. Χρ.
ύπό ιερέων και ιερειών, από τού χρόνου δέ τούτου έβοηθεϊτο και ύπό ίεροποιών πιθα-
νώς τεο~σάρων, αιρετών έκ βουλής και ενιαυσίων, οϊ συν τοις -άλλοις έπεμελούντο
και τών κρεανομιών.

Ό δήμαρχος προήδρευε καΐ μετά τών ίεροποιών έπεμελεΧτο τών θεαματικών αγώ-
νων και δημοτικών εστιάσεων, οί όποιοι έτελούντο προς τιμήν της Ταυροπόλης Αρτέμι-
δος πιθανόν κατ' έτος, κατά τά μικρά Διονύσια.

Ό δήμαρχος τέλος έπεμελεΐτο .και της αναγραφής τών δημοτικών ψηφισμάτων
και της ιδρύσεως αύτών έν τή άγορα ή έν τω ίερώ της Αρτέμιδος.

Διά τά ποικίλα ταύτα τού δημάρχου έργα, δεν είναι άπίθανον νά ύπήρχε και άντι-
γραφεύς, ώς έν Μυρρινοΰντι (Γίλβερτ - Πολίτου ΔΒΕ σ. 255 σημ. 1).

Ή πολυτελής αύτη διοίκησις παρουσιάζει τον ήμέτερον δήμον, ένα τών ακμαιό-
τερων της Αττικής, δυνάμενον νά καταλεχθή μεταξύ τών μεγαλυτέρων και ούχί έν τοις
μέσοις, ώς ό Μϊ1ο1ι1ιο£θγ (Όθίτιβη σελ. 9) κατατάσσει τούτον.

Νικ. Χ. Κοτζιάς

23
loading ...