Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 179
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0191
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925—1926 Ίάκ. Χ. Δραγάτσης: τάφος θολωτός καν &λλαι άρχαιότητες εν Χαλανδρίω 179

τό εσωτερικόν τοϋ αρχαίου οικοδομήματος εΐνε
εις βάθος, καταβαίνει τις εις αυτό δια κλίμακος
2,40 μήκους μετά βαθμίδων 11 και ευρίσκεται
εντός του θολωτού αρχαίου μνημείου, έ'νθα δ
ναός 6 χριστιανικός. Ό θόλος αύτοϋ αρχαίος,
καλώς διατηρούμενος, έ'χει 13 δόμους εκ λίθων
μεγάλων μαρμάρινων σφηνοειδώς τετμημένων. Τό
υψος τοΰ μνημείου εΐνε 4,05, οΐ δέ δόμοι των
τοίχων αύτοϋ εΐ\ε τέσσαρες, ών ό κάτω ύψους
1,00, οί δ' άλλοι τρεις 0,50. Τό πλάτος τοϋ οι-
κοδομήματος εσωτερικώς εΐνε 4,15, τό δέ μήκος
4,50. Τό δέ έδαφος εΐνε έστρωμένον δια πλακών
εκ σαρκοφάγου, ή οποία άνευρέθη εντός τοϋ
αρχαίου μνημείου (είκ. 2).

2: Πρόσοψις ΝΑ. Παναγ. Μαρμαοχώτιαοας.

Εντός λοιπόν τοΰ κτιρίου τούτου τοΰ αρ-
χαίου έγκαθιδρύθη δ νέος ναός, δ οποίος δια-
σώζει επί των τοίχων εικόνας Χριστιανικάς έφθαρ-
μένας πολύ υπό τοΰ χρόνου και τοΰ καπνοϋ τοϋ
λιβανωτοΰ και τών κηρίων. Αι εικόνες έ'χουσι
γραφή επί της έπαλοιφής. δια κονιάματος τών
μαρμάρινων τοίχων τοΰ αρχαίου μνημείου, τό
όποιον δμως κονίαμα εις τό περισσότερον μέρος
έ'χει φθαρή, συμφθαρεισών και τών επ' αύτοϋ
εικόνων (είκ. 3),

Αΐ εικόνες αύται, εάν άρχίσωμεν από της
δεξιάς πλευράς, εΐνε κατά σειράν δ άγιος Μηνάς,

μετά τεσσάρων έγκεχαραγμένων αριστερά σταυ-
ρών μετά βάσεως, εφ' ης δύο μικροί σταυροί, κρα-
τών και δ ίδιος τον σταυρόν τη δεξιά. Περαι-

3 : Πρόσοι/πς ΒΑ.

τέρω ή αγία Παρασκευή και παρ' αύιήν ά'γιος
εύλογών τή δεξιά, οΰ δμως τό όνομα δυσδιάκρι-
τον. Παρά την άγίαν Παρασκευήν δεξιά κεχα-
ραγμένον 1717, ϊσως τό έτος τής κατασκευής τών
εικόνων ή και της εγκαταστάσεως τοΰ χριστια-
νικοΰ ναοΰ. Ό άγνωστος άγιος κρατεί τή δεξιά
ειλητάριον ένεπίγραφον φέρον γράμματα δυσα-
νάγνωστα, ανωτέρω δέ τούτου και άλλα γράμματα.

Ταΰτα επί της δεξιάς πλευράς- επί δέ της
αριστεράς εΐνε απεικονισμένος δ άγιος Δημή-
τριος επί έρυθροΰ ίππου, δ άγιος Γεώργιος επί
λευκοϋ, μεγαλείτερος άλλ' έφθαρμένος, και δ Αρ-
χάγγελος Μιχαήλ. Κάτωθεν τούτου έγκεχαραγμέ-
νον και πάλιν τό 1716. Μεταξύ τών άκρων ποδών
τοϋ Αρχαγγέλου έγκεχαραγμένα επίσης

μηχάηλ

ιερέος

προς δέ τά δεξιά τοΰ άριστεροΰ ποδός:

Φρνξον ψύχη μον τι ορο
διά γραμμάτων ακανόνιστων εντελώς και εν ατα-
ξία άποτετυπωμένων.
loading ...