Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 180
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0192
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
180 '/άκ. Χ. Δραγάτσης: τάφος θολωτός καΐ Άλλαι άρχαιότητες εν Χαλανδρίω ΛΕ 1925—1926

Εις το ιερόν ή πλατυτέρα μετά τοϋ Ίησοϋ
εν κΰκλω έρυθρώ εικονιζόμενη έν μορφή αυστηρά
καΐ ανά εις. ά'γγελος εκατέρωθεν. Αριστερά τοϋ
ίεροΰ σώζεται άπεικονισμένον μέρος αγίου δια-

Τοιοϋτον εΐνε τό κτίριον τό άρχαΐον, τοιού-
τος δ εν αύτώ εγκαθιδρυθείς ναός. Εΐνε προδη-
λότατον δτι τό άρχαΐον κτίριον ήτο τίς οΐδε τί-
νος επίσημου οικογενείας τάφος έκ των θολωτών.

σώζον τά δεξιά της δόξης περί την κεφαλήν και Τούτου τρανή άπόδειξις ή ευρεθείσα εν αΰτώ

τά από τοϋ ώμου τοϋ δεξιόϋ και κάτω μετ' άμ- υπό των Χριστιανών σαρκοφάγος, διά των ιεμα·

φιέσεως διακεκοσμημένης υπό σταυρών χρώματος χίων της οποίας έπέστρωσαν τό έδαφος. Πόθεν

καστανοϋ επί λευκοϋ εδάφους (είκ. 4 και 5). ήτο ή παλαιά κάθοδος εις αύτόν δεν φαίνεται-

4: Άγιογραφίαι δεξιάς πλευράς.

Εις συμπλήρο>σιν της περιγραφής τοϋ ολου
εσωτερικοϋ οικοδομήματος προσθέτομεν, οτι δεξιά
καΐ αριστερά υπό τον πρώτον δόμον τοϋ θόλου,
προεξέχει πρόμοχθος εξέχων εις ϋψος δυο μέτρων
από τοϋ εδάφους, μήκους 0,45,^ πλάτους 0,43,
ϋψους 0,40, φέρων άνω και κάτω προεξοχήν σωζο-
μένην μόνον εις τά πλάγια μέρη. Ή κάτω επιφάνεια
τών δυο τοΰτων προμόχθων εινε άνεξέργαστος.

δ: Άγιογραφίαι περαιτέρω δεξιάς πλενρας.

πιθανώτατα ΐσως προς τό μέρος, ένθα έσχημα-
τίσθη τό ιερόν βήμα. Άλλά δέν θά υπήρχε μό-
νον εις τάφος και μία σαρκοφάγος έν αϋτώ,
διότι έ'χει άρκετήν χωρητικότητα. Και άνευ ομως
τής σαρκοφάγου εις ουδέν άλλο ήδΰνατο νά
χρησιμεΰστ] τό άρχαΐον κτίριον, 'Ρωμαϊκών πάν-
τως χρόνων, ή εις άπόθεσιν τών σωμάτων τών
άποθνησκόντων μελών τής οικογενείας, εις ην
loading ...