Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 181
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0193
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925—1926 Ίάκ. Χ. Δραγάτσης: τάφος Φολωτός χαϊ αλλαι αρχαιότητες έν Χαλανδρίω 181

άνηκε. Δυστυχώς δεν άνευρέθη επιγραφή τις η Ι
άλλο σημεΐον εΐς πλείονα διαφωτισμόν.

Τό προς τα άνω τέρμα τοϋ μνημείου δυ-
στυχώς δεν διεσώθη, άγνωστον δέ πώς κατέλη-
γεν εκεί. Διότι, άν κρίνη τις εκ τοϋ σωζόμενου
μέρους τοϋ τόσον στερεώς ιδρυμένου, δπερ ήτο
ή βάσις τοϋ δλου, θα υπήρχε και άνω άνάλογος
τερματισμός εις θριγκόν τινα και δ αρμόζων διά- '
κόσμος, τίς οΐδε τί εΐκόνιζων. Πάντως θα άπέλη-
γεν εις σχήμα ανάλογον προς τά άλλαχοϋ υπάρ-
χοντα τοιαϋτα μνημεία. Όπωσδήποτ' άν η εΐνε
άξιος λόγου θολωτός τάφος διασωθείς μόνον κατά
τό κάτω μέρος αυτού, τό μετά τοσαΰτης επιμε-
λείας έξειργασμένον, ως διασώζεται έν τοις άπο-
λειπομένοις λείψανοις αύτοΰ. ("Ιδε και I. (3γ.
ΓΓ&ΖβΓ : Ρ&118&ΠΪ&8 και ϋθδΟΠρίίοΐΙ θ£

Ογθθοθ Τ. II σ. 411-412.— Εθ88 Πθιήθιι ν.
Αί. σ. 100-102 —ΜίΙοΙιΙιόίθΓ έν Α. ΜίίΙ, τοϋ
1888 σ 352 και Κ&Γίθΐι ν. ΑΗ. Τβχί σ. 3.6.
— Τοϋ αύτοϋ Όβιη. ά. ΚΙθϊ, σ. 30— ΤόρρίθΓ
ΑΙίίβ. Ο-θΐιβ&Ιο. σ. 208 κ.τ.λ.).

Πλην τοϋ οΐκοδημήματος τούτου άνευρέβη-
σαν έν τοις πέριξ και τάφοι αρχαίοι, τινές τών
οποίων έ'φερον καΐ επιτύμβια άνάγλυφα μαρμά-
ρινα. Πανταχοϋ παρατηρεί τις λείψανα αρχαίων
κτιρίων ένωκοδομημένα εΐς τους τοίχους διαφό-
ρων οικιών και έν αύτη τη κώμη τοϋ Χαλαν-
δρίου, η έν ταΐς αύλαΐς κατακείμενα καΐ ίχνη
θεμελιώσεως άρχαίων κτιρίων, δηλούντα την
ύπαρξιν αρχαίου συνοικισμού.

Πέραν τοϋ αρχαίου τούτου μνημείου, τοϋ
θολωτοϋ τάφου, εις μικράν ΝΑ. άπόστασιν υπάρ-
χει μικρός ναός της Ζωοδόχου Πηγής, τοϋ
οποίου δ αριστερός παραστάτης της θΰρας εΐνε
στήλη επιτύμβια λευκού μαρμάρου ύψους 1,60,
πλάτους 0,60, πάχους 0,30, έχουσα άνω μικρόν
προεξέχον γεΐσον, κατωτέρω δέ δύο ρόδακας
διπλούς και έπιγραφήν, ην κατώρθωσα νά άνα-
γνώσω διά της άποξέσεως τοϋ έπικαθημένου
στρώματος άσβέστου:

ΟΝ[Η]ΤΩΡ Όνήτωρ
ΠΑ[ΥΣ]Α!ΟΥ ήτοι Παυσαίου
ΠΡ[Α]ΣΙΕΥΣ Πρασιεύς.
Και εις τά πλάγια δέ ή στήλη έ'χει άνά έ'να
ρόδακα διπλούν. Και δ δεξιός παραστάτης της
θύρας εΐνε στήλη στενή εκ παραστάδος αρχαίου

μνημείου μεγάλου μετά έπικράνου μικρού, ύψους
τοϋ αυτού προς τήν έπιτυμβίαν στήλην.

Περαιτέρω εις τον ναόν της αγίας "Αννης
δύο μαρμάρινα τεμάχια στήλης τεθραυσμένα καΐ
τρίτον άνωθεν της προσόψεως, έφ' ου στηρίζεται
δ σταυρός τοϋ ναού, κάτωθεν δ' άκροκέραμος.
Αριστερά λίθοι έξ αρχαίας οικοδομής και δεξιά
κατά τήν Ν.Δ. γωνίαν, άκόμη και κατώφλιον
αρχαίας οικίας. Προ τοϋ ναού δεξιά θεμελίωσις
παλαιοτέρου κτιρίου, δ'πισθεν δέ τύμβος χαμηλός.

Και εις τον ναόν τοΰ προφήτου Ηλία ύπάρ-
χουσιν έδώ και εκεί αρχαία μάρμαρα, ή δέ αγία
Τράπεζα αύτοΰ εΐνε τεμάχιον αρχαίου κίονος κάτω
άνεξεργάστου, επί τοϋ δποίου κείται δμοιον μι-

6: Επιτύμβιος στήλη προ τον άγ. Κωνσταντίνου.

| κρότερον τό ϋψος, αλλά εύρύτερον, επί τούτου
δέ μαρμάρινη πλάξ μετά ωραίου ανάγλυφου Βυ-
ζαντινού κοσμήματος.

*
* *

Ταύτα έξωθεν τοΰ χωρίου Χαλανδρίου. Έν
τή κώμη δέ αύτη ύπάρχουσι πανταχού ίχνη αρ-
χαίου συνοικισμού έντετοιχισμένα. Έκτος δμως
τούτων καΐ μάρμαρα και στήλαι επιτύμβιοι και
άλλαι αρχαιότητες συγκομισθεΐσαι τό πλείστον
έκ τών ευρισκομένων έν τοις άγροϊς.

Έν τούτων εΐνε ή κατά τήν βορείαν πλευ-
loading ...