Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 182
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0194
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
182 Ίάκ. Χ. Δραγάτσης: τάφος θολωτός καΐ αλλαι αρχαιότητες έν Χαλανδρίω ΑΈ 1925—1926

ράν τοϋ ναοΰ τοΰ άγ. Κωνσταντίνου επιτύμβια
στήλη, ή γνωστότατη από μακροϋ, μετά ανάγλυ-
φου λουτροφόρου διώτου πλουσίως κεκοσμημέ-
νης έν πλαισίω μετά ροδάκων άνω, εφ' ής ή
επιγραφή, ή ούχι ορθώς μέχρι τούδε άναγνω-
σθεϊσα

ΘΕΩΡΟΣ ΜΝΗΣΙΣΤΡΑΤΟΥ Θεωρός Μνησι-

ήτοι: [στρατού
ΛΕ[Υ]ΚΟΝΟΕΥΣ Λευκονοεΰς.
(είκ. 6).

Έν τη αύλή της οικίας Άπ. Γκίνη λουτρο-
φόρος άποκεκομμένη τά άνω και την βάσιν, φέ-
ρουσα άνάγλυφον άποτετριμμένον, έφ' ου εικο-
νίζονται τρεις άνδρες, ών δ εν μέσω δεξιοϋται
τον προς τά δεξιά ΐστάμενον έν χιτώνι και ϊμα-
τίω και προς αυτόν ατενίζοντα γενειοφόρον.
"Οπισθεν τοϋ μεσαίου κατ' άριστεράν άλλος προς
αύτόν προσβλέπων. Ή επιγραφή εΐνε άποτε-
τριμμένη εντελώς.

7: Λουτροφόρος και όρόσημον αυλής Χα'ιμαντα.

Έν τή αυλή της οικίας Σπ. Χαϊμαντά:

1) Λουτροφόρος λίθου φαιοϋ άποκεκομμένη
τά άνω και την βάσιν, άνευ άναγλΰφου και
επιγραφής. "Ισως ταϋτα έξεδηλοϋντο διά χρω-
μάτων.

2) Τεμάχιον λίθου λευκοϋ ύψους 0,19, πλά-
τους 0,30, εφ' ου ή επιγραφή:

ΟΡΟΣ ΧΩΡΙΟΥ Όρος χωρίου

ΑΠΟΤΕΤΙΜΗ άποτεπμη-
Μ1ΞΝΟΥ ΠΡ "Ητοι: μένου πρ-

ΟΙΚΟΣ ΘΕΑ οικός Θεα-

ΝΟΥΣ νοϋς. (είκ. 7).

Έν τή αυλή της οικίας Χ. Λιόση, νϋν Λί-
τσα, μέρος ανάγλυφου επιτύμβιου έντετοιχισμέ-
νον επί τοϋ τοίχου τοϋ έν τή αυλή φρέατος, τό
όποιον εικονίζει κορμόν γυναικός καθημένης
άντωποΰ άκέφαλον, φεροΰσης κεκαμμένην τήν
άριστεράν εμπρός προ της δσφυος οριζοντίως,

8: Άνάγλυφον προ οικίας Τοιμίνη.

Προ τής θύρας της οικίας Ν. Τσιμίνη τό
μέγα γνωστότατον έπιτΰμβιον άνάγλυφον, τό
οποίον θά άπετέλει μέρος μεγαλεΐτέρου μνημείου,
τό δεξιόν. ΈπΙ τούτου εικονίζεται γυνή φέρουσα
χιτώνα και διπλοΐδα, δρθία, άποβλέπουσα προς
τά αριστερά μετά κεκαμμένου ελαφρώς τοΰ αρι-
στερού ποδός, στηριζομένη επί τοϋ δεξιοϋ, ακέφα-
λος καΐ ήκρωτηριασμένη τά άκρα, παρ' αυτήν δέ
κάθισμα μέγα πρύς τά αριστερά ήκρωτηριασμένον
και τοΰτο. Όπισθεν τοΰ καθίσματος παιδίσκη,
φαινομένη μέχρι που τών μηρών ακέφαλος
(είκ. 8).

Ίάκ. Χ. Δραγάτσης
loading ...