Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 199
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0211
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925—1026 Ά. Σ. Άρβανιτοπούλου: Προσωπογραφία Τριπολιτών Περραιβών

199

Άλφεία ; απελεύθερα Σωπάτρας κλ. Πυθ 418α 8
Αμμώνιος πατήρ άπελευθέρας Άνδροκλείας Πυθ

404ιι

Αμύντας γυμνασίαρχος επώνυμος Πυθ 4032<>
Αμύντας απελεύθερος Δρεβελάου κλ. Άζ 3622«
Αμύντας Άντιγένους ταμίας Πυθ 4072
Αμύντας [Άντιγένους]; ελευθερωτής Φιλου-

μένης Πυθ 40927"!» τούτου κληρονόμοι 409ι<ι
'Αμύντας Εύβιότου συνελευθερωτής Θράσσης

Πυθ 40127

Αμύντας Ίπποσστράτου ταμίας Άζ 361ΐ2
'Αμύντας Φιλίππου βασιλεύς Απΐγηίίΐ8 Ρΐΐί-

Ιϊρρΐ Δολ 386θιτ
Αμύντας πατήρ συνελευθερωτρίας Εύρυνόας

Πυθ 4029

Αμύντας πατήρ έλευθερωτοΰ Πέταλου Άζ 3612Ί3
Άμφήριτος— Άνφήριτος Πυθ 407,8
Άμφωτϊς=Ά\φϊατ\ς Δολ 366

Άν----, - - -ούροι άναθεις Πυθ 387

Άν - - - οίκέτης απελεύθερος Λυσίππου Πυθ
404η

Άνδρόκλεια Αμμωνίου απελεύθερα Λυσίππου
Πυθ 404ιι

Άνδρόκλεια Μνασέου συνελευθερώτρια Μηνο-

δώρου Πυθ 400 Αιι
Άνδρόμαχος Σωπάτρου ιερεύς τοΰ Ασκληπιού

επώνυμος Πυθ 40427" 37· 45
Άνδρόμαχος πατήρ συνελευθερωτρίας---ενείας

Πυθ 418α 15 (δ αυτός τψ προηγούμενα»

πιθανώς)

Ανδρόνικος Καρκίνου συναναθεΐς Πυθ 392δ
άνέθηκεν Ήρακλεΐ Πυθ 3931« μ'άνέθηκεν Πυθ

391 βλ. όνέθεκεν Πυθ 387
Άντ - - ■ - πατήρ έλευθερωτου Λέοντος Άζ362;>
Άντιγ[ένης] ταμίας Δολ 3821«
Άντιγένης απελεύθερος Εύδήμου Δολ 38213
Άντιγένης πατήρ ταμίου—Πυθ 407 2 και έλευ-
θερωτου; 409 2 — Άμύντου.
Αντίγονος Νικολάου; ξενοδόκος Πυθ 40413
Αντίγονος Σωπάτρου ελευθερωτής Φιλίππας
Δολ 385 3

Αντίγονος πατήρ άπελευθέρας Εύπάτρας Πυθ
418« 32

Αντίμαχος πατήρ γυμνασιάρχου Δικαίου Πυθ

402 27

Άντίοχος Φιλώτα αποθανών Άζ 357

Άντιπάτρα Άπολωνίου Δολιχαία έλευθερώ-

τρια Σωσύλης ; Πυθ 418 2
Αντίπατρος πατήρ άναθείσης Δημητρίας Πυθ

390

Αντίπατρος πατήρ άναθέντος Δημοκράτου
Πυθ 388 . . ,

Αντίπατρος πατήρ συναναθέντος [Δημοκράτ;]ου
Πυθ 392 δ

Αντίφιλος πατήρ συνελευθερωτοϋ Άρχεδήμου

Πυθ 400 Α 27
Άνφήριτος πατήρ έλευθερωτου Δαμέου; Πυθ

407 25

ΆνφωτΙς Θραουλάου άναθεΐσα Δολ. 366

άνχοντος Δάζου χωρίζεσθαι αυτού Πυθ 400 Βδ

Ά[ξόδασος] Δρεβελάου συνελευθερωτής Άμύν-
του Άζ 362 28

Άξόδααος πατήρ συνελευθερωτοϋ [Δρεβελάου]
Άζ 362 28

άπάγων; άπελεύθερον Δολ 383 ΐ3

άπεκλείσθη; δείνα γυνή άπελευθέρα Άζ 36] *

άπελευθερωθέντα (ένν. σώματα) Πυθ 410 2

άπελευθέρωσις, ως ή ά—περιέχει Πυθ 408 11

άπέτεισα τό πεπρωμένον Δολ 386Υ

Άπολλοφάνης πατήρ συναναθέντος - - - - (ου)
Πυθ 392 ιι

Απολλώνιος ήρως αποθανών Δολ 386ε

Απολλώνιος μήν Δολ 382 7 :

Ά-ου α' έξαμ. Δολ 384 ίο, Ά-ου δεΐνι Άζ 361 ιβ,
Ά-ου πεντεκαιδεκάτη Πυθ 4ΐ8α 5, Ά-ου
ένβολίμου α' έξαμ. Δολ 378 3

απολυθείς της παραμονής Άζ 361 8 άπολυθήναι;
Πυθ 407 12

,Απολώνιος πατήρ έλευθερωτρίας Άντιπάτρας
Πυθ 418 3

Άργεΐος Φίλωνος ελευθερωτής Κέρδωνος Δολ

384 2ο (πιθανώς ό στρατηγός Θεσσαλών)
αργυρίου στατήρες εκατόν πεντήκοντα Πυθ418α ί»
"Αρεστός υιός Ζωσίμης απελεύθερος Αριστοτέ-
λους κλ. Άζ 361 27
Άρι - - - δεινός έλευθερωτής Δολ 378 ι»
Άριστο - - - άπελευθέρα Όλυμπίας κλ. Πυθ 418α«
Άριστοβούλη θυγάτηρ Παυσανίου και Νεικο-

νόας ανατεθείσα Πυθ 418Υ 3
[Άρια]τόβουλος πατήρ ταμίου δεινός Δολ 380ι
Άριατογένης Κτησίου συνελευθερωτής Ίσιδώ
ρας Πυθ 418" 22"2-,
loading ...