Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 217
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0229
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925—1926 Ά· Σ. 'Αρβανιτοπούλου: Προσωπογραφία Τριπολιτών Πΐρραιβών

217

δείνα-- - ου απελεύθερα δεΐνος Άζ 3622'

— - - - οίου αποθανών Πυθ 396

—---Χε ~" ελευθερωτής Δολ 380 ι

— — ωνος έλευθεροπής Δολ 383 22

δείνα πατήρ Λ----ίδιοξενοδόκου Πυθ 418α η

— — Αδύμου ταμίου Δολ 37817

— — Αρι---ελευθερωτοϋ Δολ 37819

— — Άρναγόρον ταμίου Άζ 362[1]νιι

— Ασάνδρου ταγοί} ξενοδόχου Πυθ
418«18

— — Δημάρχου ταγού ξενοδόχου Πυθ 418α 2β

— Διονυσίου ταγοϋ ξενοδόχου Πυθ 409 17

— — "Επιγόνου ταμίου Πυθ 4081;

— — Ευ - - - ταγοΰ ξενοδόχου Λολ 3831ΰ

— — Εύτυχ - - - συνελευθερωτοϋ Δολ 384 25

— — Ήδυλίνης: συνελευθερωτρίας Πυθ
404 39

— Κλεοπάτρας συνελευθερωτρίας Πυθ

408 12

— — Λεωνίδου ταμίου 7Αζ 36223

- Λεωνίδου ελευθερωτοϋ Πυθ 40923

— — Ν--- άπε?ιευθέρας Πυθ 407 18

— Νομ - - - συνελευθερωτοϋ Πυθ 407 34

— — Πιερίωνος απελεύθερου 'Αζ 363 [τ]

— Ποιμάνδρου ταμίου; Δολ 373 2

— — Σ--- Ιδιοξενοδόκου Πυθ 418α 12

— — Σ— συνελευθερωτοϋ Πυθ 404 28

— Σωσιβίου ταμίου Δολ 37910

— —■ Σωσιβίου συνελευθερωτοϋ Δολ 386α 3

— — Τίτου ελευθερωτοϋ Δολ 379 [20]

Στρατηγοί Θεσσαλών.
(μετά τών συγχωνευθέντων αύτοΐς Περραιβών)
(άπό τοϋ 30 π. Χ.)

Αγα&άνωρ (ό Εύρυδάμαντος) [στρ(ατηγοϋντος)
Άγαθάνορ]ος τοϋ [Εύρυδάμαντ]ος 37910-11.
Αιλιανός Φιλίακος βλ. Φιλίσκος.
Άνδρομένης [στρατηγ]οϋν[τ]ο[ς 'Αν]δρ[ομ]έν[ους]

3 825-„.

» σ[τρατηγοϋ]ν[τος.'Ανδρομένους 384^-5·
Αντίγονος [εν στρατηγώ Ά]ντιγό[ν]ω 3821-2
Αντίπατρος— Ιούλιος Α. [στρ(ατηγοϋντος) Ιου-
λίου Άντι]πάτρου 376...
» =Ιούλιος στρίατηγοϋντος) [Ί]ουλ(ίου)
['Α]ν[τιπά]τ[ρ]ου 3777.

Απολλόδωρος [έτους τεσσ]α[ρε]σκαιδεκάτου Σεβα.

στοϋ· στρα[τηγοϋντο]ς Απολλοδώρου
36118-1β (1413 π. Χ).
» [έτους τεσσαρ]εσκα[ι]δεκάτου Σεβα-
στοΰ· στρατ[ηγοϋντος 'Απολ]λοδώρου

361 22"23

» [επί στρατ]ηγοΰ 'Απολλο[δώρου τό δ']

4087-8.

Αργεϊος [σ]τρ(ατηγοϋντος) 'Αργείου 38419.
» στρ(ατηγοϋντος) Άρ[γ]είο[υ] 38513.
» [σ]τρατηγον[ντος 'Αργείου] 3792 3.
» [στρ(ατηγοϋντος) 'Αργε]ίου τ[ό] β'.38423
» στρ(ατηγοϋντος) ['Αργείου τό] δ' (εΰ-
τερον) 3783.

Αρνόψιλος — "Ιούλιος Α. [ο]'[ρ(ατηγοΰντος)]

Ιουλίου ['Αρν]οφ[ί]λου 4178.
Γένιππος στ[ρ]α[ι]η[γοϋ] ντος [Γε]νί[ππο]υ 4077
Γενναΐος=Γραική ιος

Γραικήιος στρ(ατηγοϋντος) Γραικηΐου 38δ 20.22
» Γενναίος σ[τρ(ατηγοϋντος) Γραικη'ίου
Γενν]αίου 378;,.
Δαμόνικος [στρατηγοϋντος Δαμονί]κου 373ι-2.
Δόμων [στρίατηγοϋντος) Δ]α'μ[ω]ν[ος;] 3634.
Δημήτριος στρ(ατηγοϋντος) Δημητρίου τό β' 374ο.
» [στρατηγοΰντ]ος [Δημητρίου τό β'|
37 922 ·>3

Διότιμος [στρ]ατηγ[οΰντο]ς [Θ]ε[σσ]α[λ]ών Διοτί-

μου 400 Α25.
Έλιανός βλ. Φιλίσκος

Επαινετός [ε]ν στρ(ατηγώι) Έ[πε]νέτω 4132.
Έρμίας στ[ρατηγ]ο[ϋντο]; [Έρ]μίου 3778.
Εύβίοτος (ό Κύκλου) [επί στρατη]γοϋ Εύβιότου
[τοϋ Κύλλου] 40921-22
» [στρ(ατηγοϋντος) Εύβιότου τοϋ Κΰλ]λου

4092(! 97 32*33·

Εϋδημος στρ(ατηγοΰντος) Εύδήμου 38414

» [σ]τ[ρ(ατηγοϋντος) Ε]ύδήμου τό δ(εΰτε-
ρον 410χ

Εύρυδάμας [επί στρ]ατηγοϋ Εύρυδάμα[ν]τος

36224 21

Ήγησίας [επί στρατηγοϋ] Ήγησ[ίου] 362ι-2
» [επί στρατηγοϋ Ήγησ]ίου 36212·13
» [επί στρατηγοϋ Ήγησίο]υ 3 627-^

Θεμιστογένης επί στραίτηγοϋ Θεμιστονέν]ους

36218 ι,

Θεσσαλός [έ]πί [σι]ρα[τ]ηγο[ΰ] Θεσσαλοϋ 40240-42

28
loading ...