Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 218
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0230
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
218

Ά. Σ. 'Αρβανιτοπονλον : Προσωπογραφία Τριπολιτών Περραιβών ΑΕ 1925—1926

Ιούλιος Αντίπατρος βλ. Αντίπατρος
^Ιούλιος Άρνόφιλος βλ. Άρνόφιλος
Ίσαγόρας [σ]τρατηγοϋντος [Ί]σαγόρου 418α 13
Καλλίστρατος Γοννενς στρατηγοϋντος Καλλι-
στράτου Γ]ο[ννέως] 418α 29
» Γοννενς στρατηγοϋντος Καλλιστράτ

(αρχ)ου [Γοννέ]ως 418<* 35
» Γοννενς στρατηγοϋντος Καλλιστράτου

[Γοννέως] 418« 21.
» Γοννενς [στρ]ατηγοϋντος Καλλι-
στράτου Γοννέως] 418α 4-ό
Κάλλων στρ(ατηγοϋντος) Κάλλω[νος] 38526
Κέφαλος [επι στρα]τηγοϋ Κ[εφ]άλο[υ] 3.822

» έ[πί σ]τρ[ατη]γοϋ [Κεφ]άλου [τ]ό β'

40723-24

» [στρ(ατηγοΰντος) Κεφάλου τό δεΰτερ]ον

40732

Κλεόμαχος [στρ(ατηγοϋντος) Κλεθμά]χου 37817
Κλεόμαχος Άτρεατίδον Λαρισαίος [στρα]ι[η-
γοϋντος Κλ]εομ[άχου το]ϋ 3Ατρεσ[τί-
6]ου Λαρισαίου 402Χ 5
Κλέων στρα[ι|η[γοϋν]τος Κλέ[ωνος] 4039-10
Κλέων Λαρισαίος [σ]ιρ[α]τηγοϋντος [Θε]σσαλ[ώ]ν
Κλέωνος Λ[αρ]ισαίου 40126-27
» Λαρισσαΐος [στρ]ατη[γ]οΐ[ντ]ος [Κλέων]οζ
Λ[αρισαί]ο[υ] 40533'36
Κλέων Άρμοδίον Λαρισαίος [σ]ι[ρ](α)τ[η]-
γ[οϋ|ντ[ος των Θεσσ]αλ[ών Κλ]έωνο[ς
τ]οϋ[ΕΑρ]μ[οδ]ίουΛ[αρ]ισ[αίου]40415-ι«
» * Αρμοδίον Λαρισσαΐος [σ]τρ[ατηγοϋντος

» » '^.τρά)/ιοςστρατη[γοϋ]ντ[ο]ς[Θε]σσ[α-
λών Λ]έοντος τοϋ Κλε[ΐππου Ά]τρ[α-
γίου 400 Α8·9

» » Άτράγιος [στρατηγ]οϋ[ντος Θεσσαλών
Λέοντος τοΰ Κλεΐπ,που Άτρ]α[γί]ου
400 Βι-2

» » Άτράγιος [στρατηγοϋντος Θ]εσσαλών
[Λέοντος τοϋ Κλεΐππου Άτραγί]ου
400 Α 3-4

Λνκεΐνος επι στ[ρατ]ηγοϋ Λυκείνο[υ] 4073
Λνηόφρων [ε] ν στρατη[γ]ώ Λυ[κ]ό[φρ]ον[ι]
407ΐ7-ι8

» [εν] στ[ρατηγώι Λυκόφρονι] 40 823-24
Μιμνόμαχος [σ]γ[ρ]α[τηγοϋντ]ος Μιμ[ν]ο[μ]άχου

40633-35

Νικόλαος στρα£τηγοϋν]]τος Νικο[λ]άου 40327-2Κ
Ξενόδωρος [έ]το[υς - - - σεβαστ]ήου[ τ]οϋ α]ύτο-

κράτορος κατά στρατ]η[γό]ν Ξενόδ[ω-

ρον] 381 ι-3
» [έτους---σεβαστ]ήου στ[ρ]ατηγο[ϋν-

τος Ξενοδώρου] 38119-20
Μάμφιλος [έτους τρ]ισκαιδεκα[τ]ου Σεβαστού-

στρατηγοϋντος [Παμφίλ]ου 36110-ιι

15-14 π. Χ.
» [έ'τους τρισχ]αιδεκάτου Σεβαστοΰ-

στρατ[ηγοϋντος Παμφίλου] 3614-5
Πανσανίας Φεραίος [στρατηγοϋ]ντος Θεσ[σαλ]ών

Παυσα[ν]ίο[υ Φεραί]ου 40131 32
» Φεραίος [στρατηγοϋντος Παυσανίου

Φε[ραίου] 405ι

Κ]λέ[ωνος τοΰ] Ά[ρμ]ο[δίου Λαρι- Πανσανίας Θρασνμήδον Φεραίος σι[ρ]ατη-

σ]α[ίου] 4047
Κνλλος (δ Ενβιότον) έν στς^ατ^ηγώ Κΰλλ[ωι

Εύβιότου] 38212
Λεοντοκράτης στρ(ατηγοϋντος) Λεον[τοκ]ράτους

38δ7

Λέων στρατ(ρατ)ηγο[ΰν]το (υντο)ς [Λ]έ[οντ]ος

40221 23

Λέων Άτράγιος στ[ρ]αι[ηγ]οϋν[τ]ος Θεσσα[λών

Λ]έοντος Άτρο[γί]ου 400 Α30-3ι
Λέων Κλείππον Λτράγιος [σ]τρατηγοϋν[τ]ος Θεσ-
σαλών Λέοντος [τ]οϋ [Κ]λεΐ'ππου Άτρα-
γί[ο]υ 400 Α20-2ι
» » Άτράγιος στρο[τη]γοΰνι[ο]ς Θεσσα-
λών Λε[ο]ντος τοϋ Κλε'ί[π]ιτου Άτρα-

γ[οΰντος Παυσανίου τ]οϋ Θ[ρ]α-
σ[υ]μήδου [Φ]?[ρ]αί[ου ί 40 4 35-30
» Θρασνμήδον Φεραίος [στρατ]η[γ]-

οϋντ[ο]ς τ[ών] Θεσσ[αλών Παυσα-
νίου τοϋ Θ]ρα[σ]ι;[μή]δ[ου Φεραίου]

40443-44

» Θρασνμήδον Φεραίος [σ]τ[ρ]ατ[η-

γ]οΰ[ντος τών Θεσσα]λώ[ν Π]αυσα-
[νίο]υ [τοϋ Θρασυμήδου Φε]ραίου

40 4 25-2(5

Πολνξενος [έ]ν στρ(ατηγώι) Πολυ[ξ]ένω 411:;

» [έν στρατηγώι Πολυξέν]ω 4143

Πρώτος στρ(ατηγοϋντος) Πρώ(του) 364 2
Σώσανδρος [στρ(ατηγοϋντος) Σωσάνδ]ρου 37 822-23

γιου 400 Αι ι-ΐό 1 Τιμασίϋ'εος ε [ν σ]τ[ρ]ατηγώ Τιμα[σ]ιθ[έ]ω 412β-

4
loading ...