Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 5v
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0016
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
iNDEX PERSONARVM P AR.TICVLARIS

PllINCIPES A C PROCER.ES DECEM, QV IB V s REX PHILIPPVS
vnam,Reipublic2evidelicetac Politi3e,pacis postsereliclaecolumnamfulciri voluit.
i GVLIELMVc? NASSOVIV5 PROCERVM BELGICORVM FACILE PRIN-
CEPS AVRIACVS, temporepacissesepostRegisdistestum Granuellano Cardinali,post
aduentum vero Ducis Albans valido cum exercitu non semel opposuit,miraque in Belgio
tentauit,est.cui Hollandiam&ZelandiaminBelgiocumditione Vltraieilina peculiariter
gubernandamRex commistt:obijt a° 1584.

}j Amoralivs Egmondanvs GauriaePrinceps, cuiRexidem Flandriam qusFIandricadici-
tur,& Arthesiam in absentiasuagubernadam concredidit,secundusestin ordineprocerum,
morituranno 1568.

iij Ioannis Monmorencivs dominusCourririj,quicumPrincipe Auriaco AntuerpiaeaRege j
PhilippoinSocietatemordinisaurei vellerisassumptus est,tertiusin ordine,cui RexFJan- j
driam Imperialem peculiariteradministrandam tradidit.

Florentivs Monmorencivs dominusMontignei quartusin ordine,fraterPhiIippi comitis i
*iij Horna?, Amiralijmarisueprxfe£li,quicum Rege in Hispaniam nauigauitannoi559,Torne-'
sto,siueFlandria£Gallicaepraeficitur,atquein Hispaniassecundbmistusin legationemanet. j
HuncGandauitum inordinemaurei vellerisadoptariinter ceteros vidi,cum Conuentum j
procerumBelgijRexibidem indixistet,ordinibusque,Desua profe&ione, De Margaretha j
Parmensiasedeleda, DeReIigioneceterisquerebus,perGranuellanum tanquam alterum j
Ciceronem,pro locutusfuilset. j

PROcERESQ^maximexAuriacuSjEgmondanus&HorniusRegem rogastent,vti,peregrinum
militemBelgioeducat; vtiprtesidijs non nisiBelgicis vtatur;acfiRexid quod petijsietsibi
concedi vellet,vti consilijsderebuspublicisperegrinos neadhibeat;&nescioquaealia,tum
rogantesRegipraescribere velle videbantur.
v Ioannes Marchio BergensisHannoniarnaRegepeculiaritergubernandam suscepit;quin-
tusin ordine. Hicitidem in Hispaniam missus,vtMontigniusin legationemansit.
vj Carolvs Bari.eimontivs Baro,quietiamcu AuriacoPrincipe, cu Dno Courririj cumque
BergensiMarchione,in aurei velleris ordinem cooptatus est,Antuerpis;a RegePhilippo.Co
.. mitatum Namurcensempeculiaritergubernandamsuscepit, Grauellaniq;partes secutusest.

V1J Carolvs Brimaevs comes Meghanus. Dncatum Gelriae&Comitatum Zutphaniaeadmi- :

. nistrandum suscepitin ordineseptimus. Huius administrationis ergo, simultas quaedam
inter Comitem Horng & Granuellanum oritur, qute nb nisi mortuo Comitesopiri potuit.
moriturhicCarolusComesad Groningamsclopetiglobulo idus,anno 1568.
viij Petrvs Ernestvs MansfeldiusComes,quisolusexomnibushisdecem in viuis manet,Du
catumLuxemburgensema Rege concreditum gubernandum suscepit,atq; hucin annuijSy
vsque,feliciter,& in Catholica fide,& in Regis obedientia retinct.

}x Ioannes Comes Frisieorientalis,Limburgum vltraMosam,Ducatumadministrandumlus.
cepit.

x Ioannes a Ligne Comes Arembergij cumEgmondano,& MansfeIdiocomitibus,inaurei
vellerisordinemaCarolo V.laudatissime memoris anno 1546^ VItraie6tiadoptarus,Tran- !
siselan^ditionijGroning^ & Frisi^occidentali prefe(5tus,in conssibtu moritur anno 15 68.
Dequibusomnibusposthacsuo loco dicetur.Atquehisuntprincipes^comites^acprO'
ceresaurei velIeris,quibusRexditionesin absentia suapeculiariter,vt
alijsquinque illis generalitergubernandas concredidit,sed
> exquibusaliqui,fidein Regemfacillabant*

1 Machab. 1. Math. 22. ,Lucc 19. Ad. 20.

MlGFsAJFLIS EYZINGER AVSTRIACh j

Jterxtralir
loading ...