Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 13
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0030
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
LOCil

5 s

Parilijs.

to h

Hochstra-

ten.

Austriaci.


LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

C V M hxc (pergit Auriacus)audiremjateor me tumsedulo agere utpijse, vtpeftis
illahispanicaregiombushisce (belgicis) eijceretur\ necmeadeb saftipcenitet, vt exifti-
memme msosfc colkgas omnes ,quotquot pulcherrimum hocsacinus mecumsunt ag-
greftsgloriam meruijse immortakm,cuique adsummum cumulum nihil addi potuisset Ji
qusmadmodum eijciendi eos rationem inuemmussic reditits iliisspem omnem intsrdu-
sijsemtts.

DlCAM amplius(inqmt Auriacus)nec recuso quin (sonfihum llispanicu, atque
adcb totusorbisintclligatst ordnus equeftris collegamei, & (sonciliumftattis, corsiiia
tnecim iungere malmsent,quam animos suos viles habere,atqtte Hispano proijcere, non
fortunismodosedcorporibus nostrisrcditum Albanoex Hispanijsin 'Belgium interclu-
siscmus etc. Falluntur(addit Auriacus) qtti me arbitrantur negotium hoc tim demum
suscepise,poftquam regiones hasce reliquerunt Hispani,nam tum maxime id ageba citm
in Cjallia cum Tftge vcnarer,& Hispani adhuc in Belgio esent. 1 Hastenus Princeps
Amiaciispersonas,&.causas turbarum in Belgio sequentium,non obscitrcvidetur atti-
gise.7Ssiinc,quomodopbftreditum ex CjalljjtdTJege Henrico(quemmortuttmnonmul-
1 topbst 3 secutuseftmoriens 2 Taulus ^Jnmmusponirsex) in Bclgio rempromoue-
rit,breuibus audtamus.

(siVM videremsnquitPrinccps)malum eb excrcuijse,vt noniamignibus tantumse-
uiretur in miferos hdmines,qui se vftularipatiebanturfed mmmur etiam&Ojsensionem
audirem plerast nobilttatis & eplebeprimorum , mnpbtui,quinprosidc Sacramenti,
quo me Belgio obligaram,peterem ab eqneftris ordinis collegis meis,&pracipuis secre-
tioris (sionsiitj SenatoYibus\vt,Hochftratam conuenire vellent,eo Consilio,vt ipsis aperi-
rem,eb discriminis deduftam Rsisipublicam,vt belli ciuilis discrimen immiieret: (siui rci 1
vuicum eset remedium si nos (qtii pro ratione bo norti ac digmtatum summam de R epub-
lica constitnenda authoritatem habercmus) negotium caperemus, eiq3 medicinam eam
ferremus,qua ei Beiptmaxime conferre arbitraremur summas cura caueremtts,ne ma
cipia(qux vocat ■ (fiardinalitia^qMtso prater sangume,exilia,profcriptiones bonorujre-
uiter vuliera ac cxdss nihilspirarent ,manu negotio admouerent, sine quo declinari in-
terhtts reipublica nonposset.Sin autemjion deforeijs,quos iam dmturnx stius vftulatio
nis pigeret,ducem,qui probibere eam niteretur. Sckbat enim Princeps Auriactts, Cj er

manix orincipum ilhiftriorum nonnullos, vt Talatinum, Saxonem, Brandehurgicum, |
HeJsum,V Virtembtirgicum,&c.pro illisinterpellase,apud Francixquoque Regem,cd I
muncsque literas ad eum dedijsejnfauorem eoru,qui nouam in Galha prxter (sathoh-
cam religionem moliebantursisciebat prxterea, se non tantum cum yfdem Cjermanix,ve-
rum etiam quibusdam Qalliaprincipibus emsfarinx ac religionis hominibussecretb co-
uenise.Propterea & anguepeius Granuellanum,poftea Cardinalemfastu,odit,& eius
asiseclas,quos mancipa vel ob id (siardinalitia appellat, Nam,chn depace iam diftajn-
ter Cjalliarum Hisaniarum^ Tsegesagereturftdem Cjranuellanus(propterdiuturna
(fiarolo (fixsriprxftitam in Cjemania&alibi nemini noncognitus) apud(fiardinalem
Lotharenum h s enim dttobttsinternuntijspontijicijs, duo illi Reges vtebanturjconque-
stus erat,Cjalliam Lutheranisgrauiter tnfeftam, illamcj, luem ad optimates vsq. perti-
gise.&qtttdem Andelotium Amiralio Caftilenxofratri librum mijijse, quo Mijsagraui
ter damnaretur. Hanc Granuelli sermonem Cardinalis Lotharing-x ad 'Jftegcm .defer-
ens essech,vt Andelotius pro 'Egligionis causa captus,cttftodia traderetur. Quemadmo-
dumpostea Tarisijs ex magno quos Consilio,Qa!!ixquod parlamsntum appellant,qui
damprecipuiobreligionisdiuersttatemcapiuntursivnterqttoseratAnnasBVRG EVS
vnus. *s4de'o, vt conuocato catu rRegis ibidemprocurator dixerit; (siontrariassibi in-
uicem atqtte repuguantcs Sententias in Religionis causaftn Senatu nttper esje compertas.

PROPR.IO NOMINE GVBeICnANTE

TEMPORA

I

7 P-Augu-
sti.

2

13 Augusti

i8Augusti
loading ...