Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 14
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0032
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
t

H

Michaelis Eyzinger


15 5 9-

TOPOGRAPHICA ATQVE HlSTORICA


TSMPORA

1 ’

Postulabat itaquevti inpojlenm conformes ea deresentenm haberentur.Atvarie etia
tum & wprasentia regis extiterunt Sententia.quidam enim.poenas exilio mitigandas:
qudam antequam qukquamJbatucretur 3videndum,an ij,quipro herericis habiti ejsent,
jint reuera heretici ? id quod non mjiper concilium a %ege coniiocandum.sieri pojsc exiJU
mabant, interea panas otnnino intermittendas. .Annas ‘Burgeusjlle quem dixi,pericu-
lum e(se addit ,ne du temerarie illi vt heretici condemnanturjnnocentes qaoqtte codetn-

LOCA


nentur,Fos babere rationes probabiles,quibus suam dostrinam tueantur,vitam ipsorum
non pojse culparijmb visos ejse a Senatu, Deum orare ardentibus animisjpsorum confla-
tiam ost ndere,non eos tales eJse,hereticos videlicet,qui vulgo dicantur. Hac &ssmilia
in conuentu mercurialiparlamemiparissnipropossta,sed non impune ab Anna Tdurgao,
vt infra dicetur. Tsunc ad Principem Auriacum reuertamur. Hic quanquam,vt eos
(inquit) 'm senteutiam nostram trahercm multasane in medium adscrremMyccremq^
ad eam am' :citiam,qua nobis intercederet mter nos: sentcntiam Leuiri mei, Cmitis
SchvvarttLenburgij, & rDomini Cjeorgij van Hol, quorum apud nobilitatem nossram
(umma tum evat authoritas & c.nihil tamenimpetrarepotcram, necaliud conuentuillo
efl actum, qubn qttod teflatum orbi tenarumfacerem, me,cum multb ante malum hoc
quo nunc corflistamurprauidi{sem,anticipandi eius.auertendique remedia quasmisse.

io m

Mechlmia


HAEC Principis Auriaci verba ex Cjallico inlatinum translata quaque in (JallicC
conuentu ditla aclaque suntpramittere volui, huic LeomsBelgici nostra clescriptioni,
ne lectorem ignorare contingeret,Gallo, atque Alenconio maximsvt suo loco vidcbhur,
d rnulto iam tempore,Belgium in absentia RegisPhilippi(de cuius discejsu panlo pbfi etia
dicemus) inuadendi,viam munitam eJsepromptmom,qum antepatebat Hemico z pa

ii n

Cameracu

I

tri,& auo Erancisco primo, qui astiones suas, omnes omneque ssudium in eumfolumji-


2 0 Augu.

nem collimajse videbantur. Sed quhnsccliciter,Hissor'ta teflanturprdteritorum,depr<s-
sentibus loquitur hac noflra descriptio, defuturis autem necdu efi determinata veritas.Vt tamen apertius res lsqueret,(jallica etiam de cumBelgicis trastarejn hac re citerata
noflra editione Leonis 'Belgici trastare inslituimus, unc adproposstum.

PHiLiPPVS HispaniarumRex,huiitstempflatisPrincepsnontantumpotentissi-mus,sed etiam rebusquegcflis clarisimus,pacis & hssitiassudiossssinws.cumCathGlu a

8 1


Komana Religmis ejset obseruantissinws, eiujquepropagator & illuflrator maximus,

Ganckuu


non tam Angbamsqua Henrico & Eduardo regnantibusa {fatholicaBeJigior.edefece-
rat)qnum principatum in eo regmper&Ataria nuptias obtineret,eccksiagremto ressi-
tuit,tres ibdem Archiepiscopatus,tJAtochlinicnsem feilicet,Cameracenfem & Vltra-
iesteusem erexit.M EssRLlNlENSJ subejscvoluit Episcopos Antuerpiensem;Bufcodu-
censem,Ruremundanum,Gandenfem,Bergensem & TprenfemiCameraanssverc Atre-
batensem,Tornacenscm,S.Audemari,& Tsamurcersem: VUrakstinoverb, Episcopos
Harlemcnsem, M iddelburgenfem,Leovvardiensem,(sroningenscm, Dauentrienjem,vi-
ros lestissimos,quibus virtute dostrinaque praflantsshms, loca atque 'Diocefes huius-
modi regenda dcdit, conjentientehoc anteaPaulo j.summo Vontissce, apud quem regio
nomine ttm agebat JD.Franciscus Sonnius possea Busscoducensiumynec nonAntuerpien-


ssum Spssoms.

n f


REX \dem,ordmbus (jandauigeneratim coastis,HispanosBelgioexcedereiussit

Vltraie-


adpoflulationem ordinum,maxime verb Principis illius Auriaci, (somitis Sgmondani,
aliorumque Belgij procerum,qui cdmemoratissideliterpraflstis inpusemia R egis,cjsi-
ctjsjdem scfasturos in abfentia.iuramento sanstepromiferimt.modb essiciat,vt dimissis

ctum.


Hispanis,vrbeslunitesac caflellaprasidio obtinerenturah ijs.quiin Belgiogenitiejfent.
multaquealia tumordinesad Regem retulerunt,qua non ita bene tumaccipiebantur.

(DE

PHXLIPPI REGE LEONEM


I
loading ...