Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara Nr. 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 21
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0042
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriad

11

LEONIS BELGICI DESCRIpTIO

LOCA

10 1
Reims.

dyesuiad illos\mittendi, stdtuatur. Et quoniam de Qocilio generali prope inter 'Pontisice,
C&saremfPrincipesfy Christianos conuenijset, adjint propediem Epi copi ad T^egem, vt
vel de mittendis ad ConciUumgenerale,aut de ‘Asationalihabendo deiiheretur. wtcrea
ad suas ‘Diceceses se recipiant,vt separent,res^ eas diligenternoteM,inue(ligentcfa,qua
emendationC opus habeant.Ciuiles item & Jubordinati<JtyCagstratus,populum inpace
& osficio continCant ,pcenis &supplicijs parcatur interea, nisi in cos qui armasumferint
seditionesque mouerint. At ‘Regem,potestatemsibi rescruare eos puniendsquiseditionis
& renm nouarum authores haberentur. Hacsuitsummaillius conuentus.

PAVLO posl 1 indicit Tdexidem conuentu Parisys ad 20 lanuarijsequentem om-
nibusprctlatis & Fpisopis,tandem 2 oclodecimproceres ordinis S. Michaelis creans
cum ad celcbrandum conuentum vniucrsalem t^ureliam venijset 3 Capitur Princeps
Condaus, Et Regi enato secundttm aurem apofemate, insebrim incidit, 4 ex qua thn
grauiter laborare capitvt nonisDecembr dkexquocummorbuscorripuit X VII. ex-
tinftusst.

MORTVO RegeFrancisco, 5 Regina contimiumittitperamantesliterasad sbn
neftabilem(detreftarat ille Aurelias venire eum desia amicitia consirmms,& inposle
rum neminem in aliorum munera incursurumiMansq. vtseslinanter adse veniret. Eo i-
gitur (somlesabtlisvenitcum Mommorentio zJACareschallosilio,nouttmque ftegem sa
lutat.lntereaasscruabatur Condxus Princeps,decemq7 diesd Regis morteibiperdura-
uit, 6 neganssecarcereexiturum,nisisuoineaastionccognitaadusrfario.Tota verores
indefunstum TJegem deriuabatur.

INSTAVRAsitvR Comitiaad 13diem Decemb.eodeminioco. Carolo Rege,Re~
gina,principusquedemoresefittantibm Anrelijs,quoviuenteadhuc Frdcisco a.Rex Na-
uarrms & Condmssratervenerant, & ad TJegcm ems jalutandi gratidaccejserant
vbi quoqite Rege primiimsalutato,cuftodiarum regiarumprafefti. vt illissuerat impe-
ratum Condmm ceperant, & in proximas ades ad hocparatas adduxerant. ibi tu (fatu
cellarm de Regis mandatu exponit, ‘Tsoui %egis eandem ejse, qUafueratsratris de-
mortui voluntatem,vt ordines mtmrum habeantur,& nouam adejseisla rationem,prop-
ter noua Regis'auspidaiDequeordmum Regni cogendorum causdstne, v/us Ecclesiajti-
ciftatus rationes & orationesproponebantur.

5 r

Paris.

CON SVMPTIS adhuncconuentum diebusaliquoi, dilatus tandem,idplerisque
slagitantibus,ad aliud tempusjocumque conueutus, qno maturius rebusprouideretur :
nempsadpriuminsequentis Maijdiem. Astisque Regi%egmaquegratijs dimijsuseft
catus,

tJTbCANDATVM omnibus CjallicanaBcclesa Antistbus, 7 Utsesead (soncitiu
pararent. Tftarn & ipfe Pontisex P ius III! nouis mandatis (soncilium iampridem Tri-
denti indiftum vrgebat:&publico scripto isfignisicabat.

AGEBANTVR & Numburgi Principum Cjermanomm Proteslantiumordinum-
queconuentus, eo venermta Pontisice Legati 8 Zacharias rDe!phinusPharensis,&
loannes Eranciscus Comandonus ^aZynthius Epifcopispoftedsaftus vterque (sardinA
lis)vt Principes adeundum concilium hortarentur.

|__PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

i

1560.

TEMPORA

I

to Septebr,

19 Septebi

5 .

Noueb*

4

t. Decebr.

5

5'Decebr*

6

15 Decebr.


7

lanuarip

8

7 Februartj

VI*
loading ...