Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 68
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0113
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
<58

Mchaelis Aitsinger

15 67.

TOPOGR. APHICA ATQVE HlSTOllICA


TEMPORA

ALBANT5 (viso,apritnaacieinqua erat,Igmondanocomite) nonobscurayel
humili voce/ed quamfacile Egmondanus audirepojset. En(inquh)magnus adesthareticus.
Eavoce Egmondanus valde turbatursedpropinqui/mulatis vtrinque blanditijs, mutub se
compkstuntur,& 0sculanturjnoreaultaco. Licet Albanus,iam tum,cum Cipinio Vitellio
Magislro castrorum,&Gabriele Serbellono Mediolanenst,pusesto tormentonm bclhcoru,
per Vincentium Locadellum (remonensem, dextre capiendo Egmondanum & Hornium,
Gomites, constituifsedicebatur. VbiTheonuillamaccestisset, 1 atqueibismulansmilitcs
labore defejsos quietem requirere,consedi(setsteftans,qua ejsent Constlia 'Bclganim, ne re-
pcnse intrasnes inuaderetur.

AVRIACVS autem Princeps.qmComhi Egmondano, VVillebruciprope Antuerpiam
valedicenssortmam suam pwdixisse fcrtur,interim cu Ludouicofratrejn (jermania Ger-
manos conuenit Principes,deploranspatriasm calamitatem,conqueritur,quod contra con-
diciones pacis,&priuilegia ‘3elgarum,omnesmunitionesplenasint Uispanis,crudelisimis
hostibus omnium nationum, Deplorat,nobilisiim<c ‘Troumcm miserias, qubd contra pastio-
nes antiquas,oppidula & munitiones,pluribus in locis erigantur.

OVAERJTVR, qubd UelgAInqusttionisHispanictiacerbitatemdeuitatites, in
multb maioresgrauioresque calamitates incidijsent, quia nottam Rehgionem, & omnibus
Gemanis communem.complex'Jwfsent,acpatrklibertatemvcllentdcsendere. Tfonagi
tantum de salute & hbertate Belgarum,inpmsentiseddelibertate, & Religionedenique
totius Germanidse,ca.tcross mu!tos mulla alia de caujsa eiectos ejsecsuis laribusjisiqubd
se protectores,& desensores noua Tftigionisprositerentur etc.N on ejse expectandumsed in
recenti adhuc d/jsicultate exisientem hosiem Hispanum ejse inuadendum, & opprimendum,
anteqnam radicibus altius actis, cum tanta accestionestnitimarum virium, CJemamam
quoque ipsarn inuauat.

PRAET F. R EA- Tsonejseputandnmiilludbcllum ejscpropiiumcuiusquamnasmnis.,
cuius cauffas in amplistimas cTrouincias conferri postit, quippe qubdJimulatione hareseos
bellum hor tempore, & c aptiuitas aduersus ‘Belgas excog itetur,at reipsa dominetur cupidt-
tas.absolute imperandiantiquisprincipibns, persummam iniuriameprouinciaeiestis,aut
Citsis.qinc amhc causa certe communessunt desensionis, ipsiquoq? fjematm,po(isuperatos
belgas.Add.it etiam qwdCJalliaperpeJsa st.Atsi eo deniq, principum Cjermanorum animos
velnoua 'Xeligimis(lud/osos,ve!sibi ob vicinitatem belgij nonnihil timemes, vclausiriaca.
fahcitatcmagrescrentes.perdux/tivtfaderepercujso,omnegenusauxiliortm (taceo iam
Anglia & Eranciciregnorum)liberahstimepromismnt, quibus adiutoribus uooo.equitum
coliigit.

EOVE solumhiscopijssedetiamBelgarumarmisadiutus,putabat AuriacusAlba
numc7?e!gio eijcereSed Albanus dstributisRispanorumpr<sidtjs,Resolutiomregi£,de qua
dmmus,vires addit,eam executioni mandans regio promulgatoEdifto,sic,reJpondet Suppli
cationi Anno 66.exhibiw,quoad Sdistorum Caroli V. & Philippi Regis sui,moderationem.
Caterum ad augendum mmerum consiliariorum Statuum (onsilij qtiod attinet,& conuen-
tumgeneralem,quem ambiebant Procercsilli tres,cumsitis. NouumAlbanus 12. virum se~
tiatum instituit,qui de rebus capitalibussummo iudicio decernens, multasquejententiasdi-
stans,multorum sanguinhsicseseintriabat,vtindenon absurde DEN 3LOETRADT
germanico appellaretur vocabuh0

ALBANVS

: ' ; \; '

LOCA

i

MenieAu-

gusto.

1

14 r
Theon.
uilla.

10 J

VVille.

brudke

8 1

Gandauh

11 !

Louanijo

10 fc
Anruer»
p:a0

l

ALBANO DVCE LEONEM
loading ...