Aitzing, Michael von  ; Hogenberg, Franz   [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara Nr. 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 88
DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0143
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

5 6 S.
tfPOIC

TOPOGRAPHICA ATQVE HlSTORlCA

5

Pagina.

«3-

/

LOCA

<^4V R lACVS inteum Germanontm Principum quomndam aniwosyel noua rehgio-
nisftudiosos,velsibi obvicinitatem ncnnihil timentesyel tssiftridoc quoque dcmusfclici-
tatsm mn ita aquis oculis aspicientes,eoperduxtt,vtfcederepci'Citjso,omneauxilioruwgcnus
liberatiftimeprowitterent. Deploram enimiAvlriaats patriasva calawitatcw, concjue-
ritur.Qmd contra condiciones pacis,&priuilegia ‘Belgarum,cmnes munitioncssmtplena
Hispanis,crudelifiimis hoftibus omnium natiovum, deplorat nobilisiima prouincia miserias-
qttod contra pacliones antiquas,arces pluribus in Jocis erigarttur. Quct itur, quod rBdg& in-
quisitionissquhn rocat) Hi/pania dcuitantesjn multo maiores, grauiorefque calamitates
incidijsent,quia nottam religionem,& patria libertatem vellcnt dcsendere. o agi tar.tvm

desaluie,(shbertate Bclgarum inprafentised de libertate & religione denique totius (]e\
wank,Se,cctterosq; nulla alia de cav.Jsa eiettos ejse e suis laribus,nijt,qucdfeprotettores. c
defenjoresnous, religionisprcjiterentur,&sanguinariam inquisnioncm , recipiendam roi
cenferent. 7fon ejseexpettandum.vtcogerenturdepatriapugnare, devxoribus,deprino
patu,de religione eum Hispanis bominibus,subiugatis,& opprestissinhimusBdgis^ac t nici-
datis Brmapibus cunttts ‘Belgamm, ac desenjoribus: fed m recenti adhuc dstcultate im-
plicitum Hijpanum communem hoslem inuader.dum:&opprimendim,antcquhnradiabw
altihsattis,cum tantaaccesiionesinitmarumvirium Gemianiam qitoque ipfamhosliliter
irnadat. 7SJon exifimandumvtiquecjse.illud bellumejsepropriv.m cuiusquam nationis,
cuiuscaussas ad amphsimas prouincias proferri posiit, quippe qubd fmulat ione hareseos,
bellum hoc tempore & captiuitas aduersus Belgas sttscipiaiur, at reip/a dcminetur cupidr
tas abjolute imperandi artiquis ‘Trincipibus, persummam imuriam eprouincia eitttis aut
casis.qua amba causc certe communes sunt defersionis ipst quoque Gcrmanhv, post superatos
Belgassmre nihil ejsesormid aturam,cim auaritia, & Ubidini dominar.di cerssir.espome-
rint conftitui,cxtra quos cupiditas non cupiatperuagari,Sepro vicimtatis amicitiaqve iure
orare ,pro communitate l egum & religionis,pro shulio aquitatis ,quod tenentur loni Pi inci-
pes,viris bonis & innocentibus,&prmoribus mprimis.pcr imuriam e principatu eicttispra
stare.progloriagermanici nomims,qua semperswt maxima.miseris & itiiqueJupprcsiis sub
Ieuandis,ne Belgas in tot calamitates Deiettos,totprincipesJttis omnibus bonis auarc & cru
deliterfpoliatos tam miserabihfortuna consbitutosnegligerer.t:(fv.m prasertim Bclgicaca-
lamitas totiusCjermania ruinam breui sechmstt attrattura. cRet>ocat id cm uracus:pr. n

cepsjn mcmoriam ssaroli Quinti (qtiod vocat) indomitu irgenium,qui vniuersamsibiGer-
maniamsubiugauit, ncquetamentanta imperij amplititdine contertus, multaet atnad-
uerjus Gallorum Regem bellagesiit. o^4tquehacquidem exs’uriacus,mtnc ad Ludouicum
sratrem redeamus.

soMlTVM Ludouici rNjassomj,& Hochstratani res,cesiere vittomtametsi Hochstra
tanus bidub ante discesserat„ f t Ludouhus nauicula Imbdam confvgerit. Multapecunia,
multasuppellex argentea capta,cum equispanim cqueshibus,partim cunilibus quivgentis
sitpra mille, pradaque multa.

(fVM ita Ludouicus7\JaJsouius,amsiis copijssiuis,vixrcgiorummanus essugijset,rursus
co.legit quas potuit vires,& ad Iratrem siuum Trincipcm uriacumfefe adiuvxit.

HAB EB AnT illiduo Iratresiammagnurnexercitum,eorumqucsdixi,opeadiuti,
putabantquese Ibano profligato,71elgiopotituros. S ed Ibaims Dux non ignarus quid
mol rer.tur,& quas haberent copias, luftrato apud Traiettum excrdtu suo, ad cosprosettus
estdaturth,opcram,neper Mo<amslmium,in ditiones ‘Regis ingrederentur. Simulautern
publicato editt o,magnis proposttispomisstatuit ,vt qu.ifquisp rosvgoru.p rofcrip t orv.mjn cu
ftodias abdutt onm>&(upplicys aJsettorum,qudibet bona mobilia}ac immobilia obtineret,
ca certis hommbus traderet.

SVXT

16 b
Embda.

ii f

Fraiedu

nferius.

iok

Antuer-

pia.

ALBANO DVCB LEONEM

15 f

Cieminga

i
loading ...