Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 117
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0186
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
AustriaeL

»7


LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

1 5 71

LOCA

SEBASTIANVS Venerius, poslquam NicojiainTurcanimpoteslatem ejsetredatta,
incfa mag no pencwo versabatur Famagujiaja Venetis primarius insiitntus est Qpri Guber-
nator, vt per eum laborantibus Cyprijs,mature opemscrrcnt.Sed cum is ob incommodam va
letudinemebprosiciscinoHpossct; QVIRINVSvirfortis&sirenuus,cum XI triremibus&

tempora

10 1

Bruxella»

i

i6 Ianuar,

It II nauibus onerari)s,quas Veneusamogujia Jubleuanda dejiinarant, ad Cyprumperue-
nit. 1

QVJRJNVS posieaaCyprodiscedens 1 quintodiein(sretamreuersusesi,vbiexSe*natus veneu literis comperitje quidem claps curatorem ejse designatum ,porr'o Sebasiianu

i


Venerium, summum totius clafis imperatorem ejse; quemadmodum loannes Auftriacus,
Pbilippi Regis nomine,& M. Antonm solumna summtpontisicis, clafium imperatores, vt
diclum esi consiituebantur: M isit & Selymussuum Hali Tdajsam Conjiantinopoli,vt in Cj~

16 Februa.


prumcontenderct,qubpenexitad (salendisAprilis. 3

EXhibitus esi circa hoc tempussm inferiori Germania 4 Principi Auriaco libellus qui-
, dam, Hipoiixes cont'mens,Uberanda Tdelgica ab Hispanis, quiquidemiibelluspoji tresath

?

i Apriliso

n 1

nos deinde typis excujus attfo editus eji in Ottobri menfe.

4

Louaniu,

MENSE sequente $ Turca ex decem aggeribus vrhemfamagusiamjn Cysiro Insula,
verberarecxpenmt LXX Illl tormentissmqnibuserant IIIJmmanes rBasihsci.Quiinvrbe
erant.magna indusiria coniettisglobis in hac hosiium tormentase pracipuis X Vpersregerut

lj Aprilis,


&adXXXhominummdliaintradies X interemerunt.

F V IT c ;rcah<cc temporaquidam loannes Storausnomine, qttiviuente Regina Maria

A ngict inquijitorfuit hereticx prauitatis: is cum regnate posiea Eliz*abetha,publicis in (so-

5

16 May.


mitijs reipondijset crudslitatemsibi exprobanttbusjn httnc modum; Se nulla in re alia pec-
casse,nijiqubd omissa radicc, nescio quosramusculospr.ccidissct, citmpotius debuijfet robu-

6

25 May.


slifrna qti.cq, zsiz.ania radicitits euellerc,quodsattumfisuisset iam inqwt,non tot ac tan-

i k

ta videremus hnpietatisgermaniavbis siare ats adeoslorere.ldquod aduersarij eius,ta~


Londinu,

qitam dc R egina d ttum arripuerunt atq, ab illo die non desliterunt criminari hominem,do-nec in yincida conieciss:vt,poslea oblatae carceresugiendi occasione subducensseseatque in

7


"Belgntm trayutciens Louaniumperttenit, quomodo aut indeiterumin Angliamperduttus,
captu rque 6 demdevitamacerba mortesinierit3. 7 exsequentibus intelligiturpagina
i/8. notatu dignfimis.

1 Iunij,

8

7 Iunij,


INTER EA Phdippus Hispaniarum R ex,Fratrisuo tohanni Auslriaco(qui totiuserat
expeditionissumusimperatorcontra Turcam conliitutus 'mandat,vtabduttissecum RV-
DOLPHO & &RNESTO Maxmtliani imperatoris silijs/oluatcx Hispania.Misiteodem
Tempore,certo quodamin negotiojegatossuosin ‘Belgium imperator idem Maximilianus,
inter quos erat T>. Hegemuller, qui lunio 8 mense inter me & cos(ab Aula imperatoria


9

IT g

m: abfentem cupientes) pacijicationis quasdam rationesproposuit, nihil tamen ejjicit apud

11 Iunij

Louestein

eos,quinimb quinta diepbsi 9 excedentes Belgio, mes ibidem relmquentes, Imperatori
occa mem dederuntjiterartm etiam adBrabantix Consilium,meo nomme scribendaru. 1 °F VIT 'Buscoducenjis quidam,Hermannus Reyterus nomme, qui cum dmbusalijs, L0~

10


VENSTEINAM arcemHolandiaoccupansjnpericulo,quodamabat,cumsuisperijt,du-

ij Iunij.


rumquesuisse contraJlimulum calcitrare ab Hijpanis m/litibus didicit.


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

LIIII. 1
loading ...