Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara Nr. 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 155
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0241
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriad.


LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

15 J74*

LOCA

IA M,conati quippc sunt(pergit (fond&us) (jtiisij, Alenconiumper Skarium hminem,
ohtenta contentmiisspectejntersicere. Qmim Audius in ?oloniamprosicisceretur,Alencomu
legitimumproregis munere,quod ad eum discejsufratris haud dubie redibat, defraudauit:
idemque Lothareno ‘Duci curauit deserendum:qui,dum id noluitsuscipere,prudenti & mo-
desio exemplo ofiendit,quhngrauiter ab illispeccaretur.

TEMPORA


I

24 Ianuar,

io k
Antuer-
pia.

HIS decaitsisAhnconius,netantamindignitatempaticogeretur,consiituitregnodis-
cedere,&antiquos Gallia amicospacateadire, quorum authoritate & gratia ejsiceret, vt
7Zex tantis malis remedium adhiberet:at confilio Alenconij de dijjesiupatesaclo qantum ab-
efi,vt remedia huic itisio doloriJint comportata, vt potius arreptasit occasio noua calumnia,
quasi Alenconius in Carolisratris caput, & dignitatem,quippiam moliretur: & in eamau-
daciam resprorupit, vt Alenconium & jSJ auarrmm cusiodix mandarint, ad eofque dam-
nandos}mllumcalumniarumgenusputemiserint.s EGO verb,cuidurioraetiamparabantur,quimeicapiendigratiaiamaderant,tnanus
non sinemagna Deiprouidentia,&profligatorumhominu dolorejincolums euasi,&in cer
maniam veni.Testor tamen coram ‘Deo.Angelissuis,& Regibus,atfy Magifiratibus,& om
nibus hominibus,me vindicta aduersus quempiamsingulatimgratid, (J allia nequaqudm dis
cesiijsr.nec verd, vt ‘Regnu tot ciuilibus beliis iampridem iaclatum,nouis turbis inuoluam,ne
que msvel dpatria chamateycl d 'siegis obsequio,tantiUim eximam :Jed qubd in eas An-
gufiias hofiium meorum iniquitas me compulerit,vt vitx metc necejsanb mihifueritprouidenQVO consilio me contuli ad antiquos Cjallicx corona amicos &siocios & vere Germa-
nosfratresjtn ettm prosectbsinem,vt otium tranquillitatemque misera patm,omnibus legi-
timisrationibusprocurarem sircdo autempresormatas Lcclesias,qua ad iufiamfui defensio
nem varijs in locis armagerunt,& Catholicx etiam Religionis nobiles viros,qui eandem no-
biscum regni libertatem amant,aJsenfuros mihi in hisposiulationibus,quas hocpullicosirip.
to voluisignisicare.

PRIMVM vtiliberasit%eformataReligionispervniuersumregnumadminsiratio:
neque cuiquam siit Relig;ofraudi,donecanimis compositis ,Religionis controuersia iJbero vel
Cjencrali.vel Tsationaii Concilio dijudicariposiint. Ueinde,vti eorum honori,quiSanBar-
tholonuanissestis interfeclifuerunt,commode prouideatur: & de illorum consilio 8diclum
sanciatur,cudiusJempiternasit vbique regni autoritas.


10 k
Middel-
burg.

ORANS atqus obtessans omnessfegesatque Magistratus vtramuis‘Religioncmam-
plectentes , vt in hoc sancio consiliosihi opem auxiliumqueferant, &gratid & authoritate
sua,Regemsuo suomms r.ominc interpellentjn hoc libcrandx patrix o Regia aut horitatis,
ferta teit&que tuendx inflituto & consilio,se & auxilio,hofies verbsibi contrarios odio,pro-
sequantur.

Hxc de Principe Condao huc adferre volui, vt Leoni ‘Belgico vkinarum etiatn re-
gionum resgefix cum Principis Auriaci rebusgefiis,quodammodo coUatasimilm quendam
conatum oslenderem.Oui quidem Auriacus,arttifiime *JWuldclburgim obsidens .Rcqne.
Jenio CJubernaton occasionem prabuit,nece(sario Antuerpiam prosiasccndi, 1 vndeclassiem
2o.nauium,omm rerum munitione bcrJe insiruitarum, Duce Sancho'Dauia, vt rjdi iddel-
burgensibussubueniretsoluere mandat. 2 Verum bonus Gubernator illejnprimopufectu
uJua ingrejsu, non itafelicibuspugnabat auibus.

2

*5 Ianuarij


PHILIPPI 11EGIS NOMINE GVBERNANTE

LXXllI.
loading ...