Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara Nr. 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 171
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0263
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
LOCA

5 f

Paris.

io g
Schoho -
uia

5

Pagina

170

g

Crimpen.

Austriaci.

LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

R.EGIS HISPANIARVM

N O M 1 N E.

DOMISVS SasbotusjnconsejsuLegatomm,prasenteScbvvartx.enburgio,legatis
Principis Auriaci(adSuf>plicationemab Holandia ZelandiaqucStatibus, Regiexhibitam,
dequa suprajta respondet .lntelligerc se cPrincipem,ac suosssagitare congruum apposstum-
que adssuas preces responsum: idsssaciat Rex,nibil esseprater hec quod poflulant ,Sin minus:
expeclare ipsos dum Regia Maieflas in commune consulat,proposstis rationibus,qux ad repa
randam Ttelgij priflinam tranquillitatem ,prosperitatemque faciantje qnibus, quodssdos
ssibditos decetjuam ipsisententiam interponerequoque velint.

‘DeclArAR E igitur ‘Regis nomine, quamuit qm Princeps &sxderatipoflulent co-
mode essici nonpossint,pnusquamHolladia,Zelandia,&fcederata cmtates,cum ceteris Re
gis Prouimijs coniunttxssnt & coadunatxse tamen,vt negotium,maturarent non velle cd-
trouersiamsacere de ordine&modo transigendi,Sed,vt in omnthusprouideam,paternusqj
assettus atque animus reipsa reprasentetur ,ad Reip.vtilitatem,communem quktem,
acpacem dtirabilioremse pro mandatisiii vigore,articulosproponere quisequuntur.

ARTICVLI.

PRIMVM, regionornmeconflat,durumatfyabsurdumvideri,HifpanosaPrincipcac
suisjn exteronnn appellationem includi, quoniam xque natura Regi suo subiettisunt, atque
Hollandi&Zelandi,qui& Regiipsi,& maioribus eiusssdem & obsequium compluncsprx-
fliterint.lmb Cjdlos,Vascones ~Anglos,&Qemanos, qui Principi ac suismilitant, vere ejse
exteros: Nihilominus compossta pace,nonejse Regem emanimjvt diutius in iflisregionibus
Hispanos velit retmere,nialiud necessitas exigat,qua in re,Regem non ejse vlterius coartta-
dam,alioquisublimitati eius detrattum aliquid iri,quam bonore & rcuerentiase vcllepro-
qui, Principis Legati ingenueprofessijimt.

SECVSDVM membrumquodattinet,noluntlaterelegatosPrincipissRegemsatta
prius pace,non refragari,quin conflliumsibifiubminissretur,ab ordinibus suis optimis pruden
tissimisquesubditorum ommum,quorumsuitsemper representare Generales ordines,quoties
*JMaiessati Regix visumfuit eos conuoeare, in causss videlicct, quarum ad ipses cogni-
tiopertinet,&in quibns vsitatum acsolemnefuit, cdmunicare cum ipsis consilia,rogaresen-
tentias eorum^atq, ajsensionem reciperejta tamen, vt ne ad illorum arbimum, & iudicium
reserantur,ea quaasupremapotesiateplacitis ac decreto *JWaiefiatis cius dependent,pri-
uati consilij viris,quorum hoc munus est,adbibimea lege,vt Rex.vel Belgij totiusprafettus,
consilium peterepoterit,tam a Senatu Prouinciali, tJfyCagfiratibus vrbanis, quam ab or-
dinibusjn eo namque quod xquum bonumque ejse vtdebitur.

CjENER ALlA comitia,qmniam longum temporisinuallum exiguni,nccpossunt etiam
sine magna dissscultate obtineri,adhac cum mertasint3nec possint in esfettutn produci,nisi ar
mispriuspositis. Hollandia, Zelandia ac reliqux auitatesscederata Iscgife in obedientiam
subijciant,coniuntta cum ceteris Prouincjjs secundum qubd tertio Sttpplicatioms membro,re
quirhurildeo vt adpacem viaflernatur Regis nominesubsequentes arttculiproponuntur. *

33» INTEREA dumAlencomusadscnatumParisiensemdat 1 litcras,excusansse
non esse contrafratrem,nec contra matrem : (sondxus Princeps reliqua Lotbamgixparte
peragrata,excrcitum in Cjalltam inducit. 2 Tsauarrxus ex aula discedens Lutetta egre-
ditur s perspeciemeundivenatum, veniensin Condxi caflra omnium animos murisico
gaudio cssecit.Paulbposl, 3 Princeps Auriacus Crimpomamjortem mumtionemsuis rebus
mulium,pYo desensione conuenientemynonprocul k Schonbouia occupat. 4

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

*7 l

15 7

TEMPORA

I

9 Ianuatij

1

nlanuarij,

3 Februarij

4

11 Fcbrua-

LXXXI.
loading ...