Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 177
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0272
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

i77


LEONIS BELGICI DESCllIPTIO | il7<s.

LOCA

PERGIT DENVO PRINCEPS.

QV0 D vtTsgiatJWaiestas (pergitPrincepscmsitis)tantisperdisserrevidetur,
qitbad terra a bdlo quiescat,pace iamfaclaiita vt ordines describit, eosque in anguslos limi-
mttesvultincludere.Necprofettb existimant Trinceps, Batauu ac Zelandk ordinescum
socijs,armatis etiammmHispanis,ac sedentibus adgubernacula rerumpublicarum,Yeliquos
ordinesgeneratim velle coire,eo modo aclege,quemvestrumillud scriptum prsstituit.

Tff AM & (somitiorumibiindittiocertislegibusaWgatur, &ordinum munusatque
potestas,inarctipmos tcrminosredigim^quamtamentamlatepatcre oporteat,atqueldd-
gtj communes caufa,acpopuhsalusfeporrigunt.llli enim qui vitia ipsipersentiscunt, causits
ac progressus scelerum norunt,& qua mde perieula ac mala consecutura sunt,multo antepra
uident,at6fa vndiisi obseruant.Necesse esi,omninb Regi ista exponere^atq^ aperire,vtpro Re
gia sua tJstCaiestate ,ampiitudme atq^ authoritatestpse remedia dispkiat, accommodetque
vulneribtis atquevlceribus sanationem.

OV OD ab antiquis retrb temporibus tamgeneralihus comitijs qumpartknlaribus
sachim est,cummagno incrementostabilimentoque regix potestatis, atque eminentia. Ac
proxime Anno 5 9. multa ordines retulerunt ad ftegem,atquesententiam ipsi rogati sunt, td
de continuando bellogallko, eiusque sumptibus fubleuandis, qudm de reliqui Tdclgsi defen-
sione ac tutela,adeo, vt absique illis emendata ista nonJint,nec inmeltoremstatum reposita.

ADHAEC referentibusordinibus,ac dicentibmsententiam, conftatmultasfiepedcli-
berationes,cbstitutiones,&placitaRegismminuta,esseinpendentihabita,prorsusqueabro
gata. Necpotestreste Rex tutius acsecunus, qudm insiduciam atque (sonsilium ordinum
suorum incimbere,quospro optimis habet^prmpuis acprudentisiimissuissubdith,secundu
qubd scriptumiftud continet ,quorumsidem & constantiam Tgx ipse, acprogenitores eius,
multis in se experimentis,compertam habeat atque exploratamfn iantumyt de eorumpo-
testate nulla vnquam controuersia, aut questio motaftt.

ITAOfE scriptum illud,lPrinceps,ordines,acfaderati(quoniam inultas reftriftiones ac
limitationes habet additasjnon aliter accipimt,qudm quod reste ac clauculum opera detur
vt indulta Principum ac priuilegia rescindantur,ordinum existimatio atque auftoritas,qui
bus vti volunt ,sit nifi ad eliciendam assensionem, vbi de nouis vestigalibus ac tributis impe-
randis agitur, qua m re ei deuinsti ipsi atque obsttisti teneantur. Atsiqudm excusittionem
adserant,autrefragantur:eb vt armata manu compillantur ,atque subiugantur, vt in abso-
lutamsimplkemqueT^gk voluntatis,atque edisti obedientiamprorsium sie fubijciant,iuxta
consilium T>omm T>e Alaua, de quo infrd dicetur.

s)C|, VNC,vt Stdtusse ab his explicarentffemelque liberarent,qui Hispanisfauere
videbantur,per Hesium, ac Tominum de Cjlymes,nonsine magna infolentia,ne dicam teme
ritateforibus in aula \Regia malleis e{srastis,Petrum Srnestum Comitem iJfyCansfeldium.
rBarlembthm,Viglium Zvvkhemium,Affomulium,Fonkmm,aliosque Regis (sonsiliarios,
nec non & SecretariosTdertyjum Vrbano Scharbergero, ex ipso sanftioris Concilij loco cap
tiuos arnphintjnque eam donum(dpanibus vulgoBrothuysi appellatam) Bruxelh mforo,
e regione domus (siuic<icsitam,in qua etiam Sgmundanus & Hornius captiuiantea detine-
bantur,vt,dixi,niagno cumpopuli applausu,abducmt.

TEMPORA

'

IO 1

Bruxella»

I

4 Septebr,

*

PHILIPPI REGIS NQMINE GVBERNANTE
•—.. . < r ' - ' 1 “

LXXXIIII.
loading ...