Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara Nr. 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 187
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0287
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

*7

LOCA

io k
Antuer-
pia.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

AVRIACORVM RESPONSIO

DILATOlUA.

M 7 6‘

TEMPORA

AMPLISSIMI Nobilisomicsj Viri\ Princeps Auriacus,Ordines,Cmtates Hollandu
& Zelandia, Bomelia,vna cu suisscederatis, nolunt clam vobis ejse/Uiclijse se vesirim scrip
tumjpsis (falendisAprilts Legatissuis Breda traditum, tanqua Ifesponsum ad id quod 22.

Martij nobis dederant ,atq^ audimsse,qm in ifio Pacisicationis coUoquio,atsij tractatu, ha-
ssenusfattasiunt.Etsivero lllufirisiimus Trinceps, sispbiles, atq^ a (fmitatibus ad vfitata
solemnia Comitia misiijdoneo atquespeciali madatosatis instruttisint,posintque vesiro illo
scripto percmptorie respondere (quemadmodum hucvsqUe aprincipio tam in exhibenda sup-
plkationesiia quarnsequentibus dcindescriptis,mhilprorsusab ipsisfattum efi,absque man
dato & ratihabitione corporum atc^ collegiorumsm cuiusque ciuitatis) iamen curn intelli-
gant, visio a vobis lettocfcpofierioresuoscripto, quod 22. rJMartij die exhibuenmt, pro-
be subscriptum,censere vos atque ajsirmare,ea omnia, a quibus dum duntaxat insuo getnere
prosicisci(quod ipsum & posieriore vefiro scripto mnui videtur,atque aperte etiamsignisica-
ri) & collegia cuiufque oppidi, ordines decurionum atque reliquorum multitudinem. si qua
d vobispropofita ac regis nomine oblata erant ,proprius intuerentur atque expenderent,ali-
terfortasiis ditturos iudicaturosifc,qudmsubfcriptum illud d vobis loquitur. I mo in illts ipsis,
quisubsignarunt,quofdd ejseprosugos vel exieros, neque in Hollandia oriundos neq^ Zelan
dia,& quib 9proinde pax acparuipendatursalusReip.Vti tamen scopulus vobis omnis exima
tur,pracidaturcfc dubitationis ifiius occasio,& vt liquido pateat/Principe atque ordines ex
side ,vere fyceriter atq, aperteagere collato prius confilio,sententiaquecommuni,non veluti
per transennam leui,quod vocant,brachio,sitte ac disiimulantersiecundum quod pofieriore d
vobisscripto dicitur, qv.oqtte acpetitur. DecreuitPrinceps lllufirisiimus, ordines,velcum
mandato d ciuitatibus msijrcserendum ab vno quoa^ adsuos, osiendendumque,quid in toto 4 Nouebr
Tacipcationis isio negotio atque colloquiojn hunc vsque diem atttm sit, exhibendumque,
maxmepofiemsillud vestrum fcriptum Cal.Aprilis editum,tametfi quidam exsuis iam an
te,persuosyel cordmje rebus ifiis ad sua collegiascripserint,retulerintque,

P E TIT vero llluflrisiimus Princeps,ordines,atque Ciuitates supraditta negrauentuY
Legatissuis semel exponere,an quidputer hoc d Rege inmandato habeatis,nobisproponen-
dumj?t eadem opera,acplenius,hocquoqtie,relationeifla comprehendatur : anverb ,quod
hattenus d vobis dittum scriptuque estsummasit atque absoluta regij veftri mandatiforma,
quo maturc,celeremque exitum collocutio isla sortiatur.Quandoquidem verb,vt ad Ciuita-
tes ea omnia reseraniurjteporis aliquo interuallo opus erit,mensepresente velpaulb amplius
consentiunt in eo Princeps & ordines,reddi obsides, dum & noftri ad suos reuertcntur.

A D HAEC cum*Domhuis Cjmtheruslllustris(somes Schvvartz.enbtirgius,compo-
nendapacis ifiius causasi CasareAuguslo huc mijsussit cum legatione: Princepsatqueor- j
dines Celsitudini eius, in comiatum quosdam interea esuo numero adclent, erit inspem,vt :
cumfruttu apud tJWaieslatemsuam aliquid esficiant, adpromonendampacemsalutemj^ j
‘Btlgij atqueincolumitatem. Dilatoria hac TsiflpQnsio Cjertrudiberga j.Aprilis, & j

posteaperemptoria,qM sequiturjncaufavelmaximesuerunt miseriarum Antuerpiensium
quoque,qttas 2 solio versiosigurademonstrat.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERN ANTE

L XXXIX.
loading ...