Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 195
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0299
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

191

tfrWiBBBssiaw:

, LEONIS BELGICI DESCKIPTIO

1 5 76

LOC A

EPILOGVS PRAECEDENTIV M.

tempoha
H ACTENVS visumefl,quemadmodttmpvsl VENlAM tlcgismmireperludom-
cum Requejeniumpublicatam;atquepbsl OBLATION EM in?40c'atione7!r.edatiafa-
ttam (nec tamenqua sperabam ea reuerentia &gratitudine acceptatam mdites Bispam
tumultuabantur.prmum in Brabantia Antuerpk,Deinde Lcyda,OudevvaterfBomenea,
Ziricxfee, Holllandia & Zdandix ciuitatibus; tandcm Alojh jhenis, Traiecti ad Mo-
sdm,& Antuerpia in Brabamiadenm: TSsunc videndum, quibus sese status, contra Hi sa
nos Cjandaui in vnum conuenientes, 1 percso Pacisicationem ibidem interse ad expellendos
Hispanos etc.conspiramesgejserint. «

1

8 Nouebr.


TRANSITIO.


' 8 1.
Gandaui.

CsE DDEBA NT rationes,cur ita comenijsent Jcdicet, qubd citrn fZ?rlgic<c rrgiom in
mttltas mifenas. inciderint, per bella inteslina, excitata ob superbiam rgidamque domma-
tionem Hispanorum,multaqt latrocinia,pr<tdationesJnsblentiam multiplicem, 'Decretum
esseab iJUs.vt sa :guino !enti tumultus ac miserix regionis sedarentur. per srma Pacisicatio-
nem,idchcoet ;amsicomtenjsent rBradaregijCommi(sari},& Auriacus,acStatuum Hol-
landia & Zelandta,& co nunciorumlegati,multaque ad Pacisicationem condicionesfuts
sentpropositxtuihil tamen boii,vt sperabatur,obtinebatur,*ed res longe diuersie chn Htspa
ni magis indies conarentur .opprimere, deuasiare, inpeipetuamseruitutem impellere,mise-
rossubditos-cum varm modisseditiones mditarcs excitarent, minarenturqueprincipibus,
ac Ciuitatibusfie hofhlu er inuasuros,pr<sdaturos, direpturos,concrematuros omnia.ILLI verbfuissenthoslesaprxfcclisrcgiorumdeclarati&adt:er rarijpullic<cquietis,
actranqu';llitatis,CQacliitaj,essent,Statuspsr Consensim prafcclortm avma capcre,ne rui
tia vltermprogredereitir, pacemi^ perpetuam componere, vt incolx miferarmn regiomim
co icordes cum tutainterse Pacisicatione eycerent Hispanos cum dsseclis deuadato, es regio*
nu .vetereffy ciues adsua bona inpatriam posUiminio reuocarent ,& ad iura,Priuilegia,con
suetudines, ’mmuiihates,libertatem,quo repetci entur negocia, qmfequhurprosperhas re-
nim omnium.

2

9 Nouebfc


I N D E essettiim esi .vtper intemenlum prxfeclorv.m rcgicnmmpost rPacisicationm
Bi edx inceptam .decretus sit hic tractatus de Pace, ad hororem “Dei, & obfemantiam siut
ssbCahdatissinter Antilhtes,vrbes,membra, Brabantia, Elandrix,“Arthesix, Hannonix,
etc. & status at<p vrbes Zelandix & Hollandix cum adiui ftis dslscli (somissitrij sunt depu
tati ex altera nans/pii < urent,vtsirma &perpetuapax,& coniunftio & Vn-o conscruare-
tur cum condic:ombus,pastis,& conuentiombus quxsequuntur versapaginajmerim.1*3» M r S S A sitntadinsiantiam Auriaci,Cjandensibus,ab oppidanis Neaporto.tor
menta uellica, q uibus arcem Cjandaui, a Carolo V. in eum qnem supra diximus 12 sinem
extniftam expugnarent objidetur z hxcadecemmilltbus Ga idensium ciuibus ,siunt tres
assidtus vshementtfiimisnq, eas tandem prasidiarij milites Hispani redtguntur angufitas,
vtinterueniente Comite de Renx,& eJMondragonio mHhumprxsesto, cum vxore capta,
certissese dsderent condkionibus, c&teris Hispanis dimtfiis. 3

10 Nou£b.


PHILIPPI RECIS NOMINE GVBERNANTE

xcm
loading ...