Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 200
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0307
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
200

Michaelis Eyzinger

_ . ' _n-:—.—. ■— 1v

i 5 76

TOPCGR APHICA ATQVE HISTORICA


TEMPORA

PRINCEPS AVRIACVS.

PER ordines,‘n Belgio.,sibiadiud:os,quibusocca{ionibus, di£los arti-

LOCAI

culos 1-Iispaniarum Regi Philippo,conatus(Itobtrudcre,scripto typisordi-


15 66.

numnomineexcuso, (cuiusformasequiturjintelligifacilepoterit.(Jl ARV M {inquknt) & manifefhm cumis, Bispanos (pvoutsunt, & scmperfae'

C gr

Zincxlce.

2

15 ^7*

runt inopesjperspettis opibus i.ferioris CjermavMxxoptajseyt nunc etiam exoptarcfus fa-
clis indicantjn ea vitam degere,&habitationemperpetuam habere.prafcttttras vtbium,&
admmistratnmismuniatenere.Sedquiaillisnondaturvotis poths (quodnojlrapriu.ilegia
peregrinos & exteros homines omnes agubernatione reipub.& omni municipali munere cx-
cludunt) Telgicamgentem internecino odioprosequuntur,omms artepejsundare conatur,


& in eo maxime malum animum erga nos denudarmt,qubd anteattis annis 1 cxorti qu.datumultus cjsent,quipt udentia & induftriaParmensis ‘Dncijse, tuncsummum locum mgu-
bernatione tenentisjbrcui consopiti sunt,ita,vt in omnibus Belgijpartibus omnia tranquilla
&pacataviderentur, & omnia dijsenstonumJeminaprorfusJublata, pro implacabiliodio.


3

1568.

quo erga nofiragentem ardent: Albanum regulum in has terras miserunt, 2 qui in Machia-
u.elli dottriv.a abuv.de irftruttus plurimos nobiles viros,antiquo flemmate & cqucstri digni.
tatspcrcelebres,neci dedit, 3 nouas arces.adsubiugandupopulum,erexit,magna & mtole-


rabilia tributa omnibus incolis imponere voluit: nempe decimam,& vkesimampartem om-


niumsacultatum a quouis exigens,& smfarina hominibusindignis &ineptis, ad aliquod
publicum muntis obeundum,offcia conserens,proditores nonpaucosserenssub sua tutela,om-
nia vosirapriiMegia, & immunitates antiquas generalihus omnium ordinum couuentibus
contradicens, Hispanis militibus et alijs,qui in ipsius verba iurarunt, libertatem omnem vi-
uendi ,pro arbitrio,occidendi .qucm voluerint,et omni violentia, ats immunitate vtendi in

9 1

Aloslume


quos!ibet,concedens,insuper cousiuprandi nohlcsftxminas et impune omnia flagiiiapatran


di.qua omnia ab illis hucusqueperpetratasuijse,nemo ambigit,& nonsolum agubervatori-

4

bus & copiarum duttoribns, sed etiam dgregarijs milhibus, ita vi videamus huiuspatria


1572.

opes,qiu olim ingentessuere,ad'Jummam inopiam redattas ejse,& auitum decus in igr.omi-


5

J574-

niam mtttatum. TSfeque apparetsis iniurijs modutn imponere velle,donec totam teyram de
folatam viderint,chn diuptionibus & depopulationibus vbiquegrajsentur,& nuper tumul-
tum excitarintjicentcssibi de stipendijs non ejse satisjattum, & adhuc hostiliter semper a-
gentes,minitentur,se multas opulentas vrbes,nisi debitum, quod petunt, qtwn primltm dis-
foluatur,direpturos.Ex ZirquisLeevsi objidione in continentem tra rgresi,vt odium,qtto nos
pro requuntur,exsaturarentftatuerant apudseJBruxellas amplsimam vrbem.vbsBraban
tid statuum cttria eft,adoriri,& vi captam depradari: sed iam ad idsacinus audendum pa-
rati,& rebus omnibus hstrutti,qnod viderent 'Bruxellensesarma, pro desendendis mceni-


bus,alacritersumstfse,mutato corsdio in Flandriam, traietto Scaldijlumine, penetrarunt,
vbi hosbilitcr Alosbum vrbem adorti occuparunt,Bruxellcvstbus nesarie excidium minitates.
Haccum Ordines Brabantiaviderent, &quodmax'mtm detrimentumvniuerjis Belgij
regionibus adserre pojsentmonamphus tolerandaiudicamnt .totumq^ negotium conjtliarijs
Statuumproposuerunt,quibus idemvijumfuit. llli iudicantsshuiusmodi insolentias&ne-

10 1


quitiascohibcndas ejse,HiJpanosinnumerorebelliumhahendosejse,tanquam Regis& Or- ■

Bruxellae*

6

dinum Belgijhoftes declararunt,&pocnis ,qm eiufmodi hominibusdebenuir.siibiecerwit.


1576.

s nterea ab ipjis Ordmibus decretummilitum delettiis habendospro dignitate Tftgia &pa
tria quiete conseruanda Quod vero quidam ex covsiliarijs Statuum clam ipjis rebellibus de-
prchenstsunt folicitantesillonm aliquot ad inuadendas Buixellas, Cogendosque ciues, vt

magnam
REGIO CONCILIO LEONEM
loading ...