Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 203
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0311
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LOCA

1$ 1

Mastricht.

3 1

Gandauu.

ii e

Ambster-

dam.

io 1 .
Bruxella

x3 q

Luxem-
burg* |

n n

Marchen

famine.

n n

Namurcu.

io m
Louaniu.

io k
Antuer-
pia.

ii f
Vtrecht.

lOl

LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

2. lanuarij.;

S T A T V V M tmlhes,qui tranjitumper Leodium obtinuerantxontra Hifaanos, illis
obuiam procedentes jlrenuefefe Scotigejserunt, adeo,vt re infetta Hispani tandem Traie-
ttumfuperius,quapoterant celeritate redirent.Princeps Auriacus,qui ob certa qmdam ne-
gotiapusens ipse adejse nonpoterat, Gandaui subsiftens, procurationem mijtt 1 Stattbus
Holandia ac Zeladia,vt Ambjierdamenses,qui necdum a %egis obedientia disiejserant,ad
satissattionem,parteJquefuasallicerent.

PROCVRATVR etiampbsi Pacisicationem Cjandensem quaprxcesiit, a Statibusge-
neralibus7?ruxelU congregatisVN IO quadam, 2 cuius originale exemplarprascrsi tu
per 'Tndatos,7fobiles,ac Ciuitates ‘Belgij, atqueabipso Statuum (sonsilioper Regem ad
Cjubernationem tantijpercommijso,approbatum,sub cujiodia Statuum Brabantia rejidet.

STATVS Belgijgenerales Valentinum quendam nomine,& Sccretarium aliquemre-
gium Ioannem Hallcu,ad lulium Ducem Trunsvvicensem ablegaruntpro non paruapecu-
niarumsummaad sumptas bellicosprocurando,Catemm qtiid ' rDux idem Stattbus, excu-
sitndo fe,responderit\ex ijs alibipatet literis,quas mense Februarto 3 vna ctm Saluo con-
duttu, 4 pereundemSecretariumDuxmisirat.

INCREBVERAt dhn Johannes AujiriacusejsettJMdarchasiispiciopasim&mur.
murmultorumin Tdelgio, hancesseartem Hispano, incautoshomines & nimissimplkiter
sidentesfalkre. Tfuncjimulatepacem & veniampmeritorum delittorum trattarijedpo-
ttea inpacata regione,qua "Texpro arbitrio vteretur, nemine iam amplius repugnante,de
multissapplkmm sumptum iri.

QVAMOBREM. clandefitinaconsiliaaduersusAufiriacuma multisprincipibusTdcl-
gorum inibantur\deferebanturhac clam ad Au(lriacum,qtM quia vana ejje crederentur ,da
tus efi pufettus cujlodiarum corporis Dux Arsicotanus cum 8o.Sc!opettarijs,ab ipsis Stati-
bushoc eiiasupremis regionis<J7kCagittratibu$ qmbusprasidijs consirmatus,pnmumLux-
emburgo per *Jfylarchiam,Namurcum,deinde Louanitmse recepit.

IBI commoratus,vtquisummusesset Imperatorcumpotefiateproregiajmperatprope-
titis conditionibtis,vt omnes Hispani, Itali,Sequam,qui erant Antuerpia inprasidijs, aut in J $

* 5 7 6 j
tempora!

9 lanu'

arce eius vrbis,aut in alijs bclgarum munittonibus,ad certum diem excedant.Statv.it ar-
bitrio Jsidet indigenarumjpsas munitiones & vrbes credere,vt a Statibus Belgiarumsue-
rat expetitum.

VT reslituantur in eum Statum, in quo erantsub Carolo quinto: Vt Antuerpiaper de-
cenniumJit immunisab omnigenere tributorum. Vt vnasit Religio catholicaetc. Inquam
pacem videbantur omnes Principes belgorum conspirare,prater Holandiam & Zelandiam
Promisit etiamsore,vt bona,dignitates,tituli,honores,quasiscosuiJsent additta,domims re-
Jiituerentur & Auriaco precipue,cuius silius libertati in Hispania rejlituatur.

DOMItfVS deHiergessiliusBartemohtij,regiaspartesrelinquens,sequeStatibus
iungensyna cum (somite Bojsuuio,carcere iam liberato,& Vallonibus, quiseruiebant Regi
in Holandiajratetti inserioris cajirum pacis appellatumVredenbourg,artta obsidione,pre-
munt, pricsulianimque miluem Hispanumjub Francisco FemandoDauila merentem ad
Aeditionem sollicitant ,qui quidem miles licet cattrumforte nonfueriv.idipsum tamen eousi
que firenue desenderat,donec lo: Ausiriacus ,cajiri deditionemsieri mandaret ,eiusquepra-
settojndc cum suis recedere iniungeret.

PHILIPPI R.EGIS NOMINE GVBERNANtTT’

J FebruarJ

4

io Februa.

CXVII
loading ...