Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara Nr. 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 206
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0316
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
206

Michaelis Aitsinger


15 '7 7*

TOPOGR APHICA ATQVE HISTORICA


TEMPORA


LOCA

I

jyFebrua^

rii-

I

s

[

V

QV OD adtempus hitraquod debent excedere noftrimilites Gemanijlludsiet
Hatim atq3 conuenermt cmn siatibus de ijs, qua insrd in articulo 15. noflranm literarum
patentiumplenius cxplicabuntnr.atqucvt ratmnes fuerint expleta, ac pro equitate sa~
Itumsatisi

VI

TIELJN OVENT antemnoslri militerUispani,Cjermani,ltali.Scquani.velalij
quiuis no(lasiipendia merentes,rbi exibunt e nosiris casiellis,vibibusJocis. cmnem anno-
nam tormenta.apparatus bellicos.qua nofira costella &vrbes,Vnd cum annona&m men-
tis,apparatibus,pro corsiiky notristatus menitis concredentursidei prccei um indigenanm
sBelgy,qui sint conditionis pro ‘Triuilegijs inseriorum regionumse qtiibus magis inpresenti
placuerit ipsis Statibus.

VII

0 V O D attinetadiniurias,illatasdquouismslrorummilitum,dumfuc~
runtin bis inserioribus regionibus,curabitUr,vt reddatur ratio.atqueiustitia itaprocedat,
vt pro omni aquitate conueniet, curabiturque,vt qudm citisiime exequantur, instituantur
que insormatio tdm de principibus. milituin.qudm de quouis aho mHitari,qui vel in regioni-
bus inserioribus,vel insiinitinnspeccauerit,aut iniquevcrsdtusJit,curabiturcpy vtpi 0 iwre
ac lusiitia nosiromm locorum inferiorum.vel regmrum Bijpaniarum.vel vbimagis conue-
niet,earetiudicetur.

VIII

D 8 (J 8 1 V S item ac slatuimus,vt omncs captiuipradi-

storum tumultuum. &diJfensiom :m causa vtrinque libere. &sine redcmtione dimittantur,
ita tamen,vt ad dimittendum in noslras regiones mferiores,vosimn Jobriunm Thilippum
Guliehmm ‘JSs assoukin Ccmitcm rBurammprouideamus,&curemus,vtip\e comeshbe-
re rcmittatur statim atqtie Drinceps qmque ipfe cssuriacus executusfuerit.pro viribns
qim decernenturinccmiiijsstatuugeneraliusinitavnione, &cosultentioneipforusiatuu.

IX

8 D l (f 1 JW V S rurftssxlecernimus.statuimus, vt controuersiade
resiituendisproceribus quibufdamanprincipaius autprescsturas.aut agisiratus.aut

de murdjs red dendis,quibuspriuatifunt,pr opter discordias, vtu. multus pradist ossabean-
tur in suspenso, d.orcc comitiaSatuv.mconucncrint.quia tuncillacoutrauerfia ccmittetur
primarijs consiliarijs,aut alijs iudicibus ncsirarum regiorn. m injeriorvm,vt cogmtapro iu-
re dccidatur.

X

*P IfO tJfyC 1 T T 1 tJfyts TJ S pratereapro nojlro Drincipis verlo,acsidc regia
Tkos ejsesieruaturos & curaturos,vtfcruentur ab ipso siatre nostro.c quibufuis tdm vni-
uerforum,qudmproprion;m locorugubernatoribus.qui d nobis velsuccessoribus nosiris in-
siituentnr in inserioribus rcgionibus.omnia antiquapriuilegia,mores,consuetudiines rc&io-
mm,nequefore,vt alij adhibeantur in consilium ad lnsiitiam& adminisirationcm publica
qudm mqwlinisiue indigena ipfarum nostrarum regiomm inseriomn.

XI

D\OtJU 1 S 8 TsV T contrdipfiStatusjobtcsiatiqueJuntDeum,&ho-
mines,quod seruabunt integre,&incontaminate,nosird fanstamsidem (fatholicam. Apof
tolkamsRomanam.&authoritatem atque obedientiam nobis debitam, quibus nunquam
aduerfabuntur.

D3^0 JMlS8%V ZfT

IO1

Bruxellx.

2

i^Februa- J

rii-

10 k

Antuer-

pia.


ALEXANDRO farnesio leonem
loading ...