Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 216
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0331
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
216

Michaelis Aitsinecr

1 5 77-

TEMPORA

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

lolulij.

INTEREA comes Lalaimus quendam exsuis misit,&datisad*s4usniacum lite-
rissignisicat,se qiudamardua,& maximi momenti habere,quamaxmeadsuam Celsi-
tudwem pertinerentjtunc demum exponenda : simulatque Tdruxelhm vel tJMcchh-
niam redijjset. itaque nihilaque cupere,ac diem dici,quo suacelsitudo iter in ‘Braban.
tiam institutum adornet: vt cum aduentati obmamsutum commode explicare,&ea,
qua dtcendasunt prasens prafenti coram aperireposiit-.rogare autetn atque obsecrare,vt
S. Cesitudo ad literasscrtpras (quas vulcano dan pojlulat) verbis qudm paucisiimm res-
ponderet.

AVSTRIACVS (nibilmali,nihilquesmisiride dittocomitesiijpicatus,wbiletiam
tale ab illo metuens, quale ab eosibisuijse mtentatum res ipsipostea deilarauit) vt co-
mitem de fiua erga illum beneuolentta & stde ceniorem redderet, ad comitis literas hu-
manisime resinbebat,& inearum tergosittis ipsiut digitis pauculaexarabat,prosingulari
eius beneuolcntia &Jidegratias agens inmortales ,& ojjiciosis illum verbisNmurcum
inui ans,remsatturumqudmgratisitmam ajsirmabatsitllucsui coueniendigraiiaacce-
deret: Siquidem defiu tn "Brabanmm proseciionis tempore mhil adhucstbi consiaret.

FACILE autemerattumcuiuriscolligere,quiddeAudriacosuturumeratsiNa-
murco rehcio(quodJperabant') tn Brabanttam redijjset. Nam tmhtes&alij ignott,qui
per agrum NamurcensemJparsim vagabantur, quemadmodum etiam & ilh, qui in vico
Pervveano (tertio d Tfamurco lapide) dijpesiti erant,dato tjmpanispulsatissigno, ca-
teruatim regresii feunt,&,multis id conjpiuennbussua quasi cajlra mouerunt,simul ace
quodam centunone dedicijsent, locatas t^ustnaco insidtas iam ejse detectas, & haberi
mansestas.

SPARGITVR interim in vulgus Ducem Guisium & Earonem BiIlium,Austriaci
nomine, militem cogere, & exercitum conscribere; Vnde attonitissmnles Statustan-
quam rumore illo increbrescente commoti, Oratores siuos per legatos Namurcum mit-
tunt,qui conqtterantur & de ijs qua vulgoserrentur cum tAujhiaco expostulent. t^st
S. Celsitudo: qttemadmodum quarto ante occupatam arcem die, 1 misiis ad ordines
stueJiatus hteritsigmsicauerat: ita & iam reJpondit,nempe, hoc, quodJparsum erat in
Vttlgus,Jplendidum & tdm maUttose,qndm studiose excogitatum ejse mendacium. A tj,
ita Schetus regij trarij qudslorprobe adagendum cum illis instruclus atque munitus &
legati cum mandatis tdm ad ordtnes, qudm ad Magijlratum & D. Hasium, qui ciuita-
tis BruxelU Gubernaculum adhucsibi vendicabat,Jiatim dimisitsiunt. 2

2 ■

24 Iulij.

OFOD auteessustriacusseinarcemreceperat (licetsuoiuresiuprenminBelgio
sacere potuijse videbatur) veritus tamen ne illud d maledtcu alio raperetur animo,ac sa-
ttum ejserse veshgio,BaromRasitngcmino Regisinterordines Corsiliario litteras Brux-
ellam perserendas dedit,quibiusigmjicat,dictam arcem d sie non alio consilio,aut mente
occupari, qudm vt periculum euitet, qui d multis & dtuersis homimbus dtu multumqite
& sideliter monitm, tandem certis argumem is & indtcijs apertisirmis vincatur, & no>
lens volens ad credendum impellatur, quod mox capiendmsuent, nifesibi ipje mature
projpiceret aut insidiatorum conatus eluderet.

NOLLE

IOHANNE AVSTRIACO LEONEM

LOCA

10 1

Mechlinia

11 n

Namurcu

n k

Brabantia

1

'10 I
Bruxella.
loading ...