Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 217
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0332
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

217


LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

! 1577.

LOC A


TEMPORA


NOLLE tamenvllomodocomitterevtpactisnonstet,amictafaderaviolet: sed
conari & (sudere,atque omninb velle (quomodopacii erant) swgulas & vniuerfas pacis
c onditiones sm numeris 1 abfolutas perfectasjue tueri,&integras conseruare: ordines
aut em panftudio boc conari, vrgere & essit ere debere, vt idem apud suossiat, & idem
persuossacereliceat, & (quhdfesacturos thnfancte luvanmt) vt tmpnmts fgmana
illa Cathohca Religio manu teneatur, Regis sua authontas & debita obedientia, vbis
& semper maneat & prastetur wtegra.


n n

Namurcu

OVOD st,tanto oneriseimpares putarent,aut ea,qua promiJerant,per se prffari no
poffeconsiderent: setllissuaauthontatesedulbadsuttmmpollicetrn, nequeentm aliud
molm autffettare,qudm pacem & tranqmlhtatem tantopere ab ijs desideratam, vt hac
inparte Regia tJyKaiestatis voluntatesatissaciam,&etus opimonemdeillit conceptam
consirment.

A D DID IT praterea quafdam conditiones, pro quibus tanquam pro responfo,
aha ad suam Celsitudwem, d statibus missk 2 sunt iSsamurcum, expnmentes; qmbits
eum veiint vtifatellitibus , & sub quibus ducibiu , & leganssdtelhtes ilh militare de-
beant.Hocnimirum mohebantur, &dluc tendebant,vtarcem Nammcensem deseren-
damjpsiscj, relwquendam eum wducerent.

_ \ *

Pagina

205.


AVSTRIACVS contrdstgnisicatum mittitfe cognouisse ,non posfe csse TLruxellis
saluaregia & sua dignitate,neque rediturum essesinefirmiscustodijs,&posins armis d
Statibus,& abdtcatts ommbusalijsgubernaroribus; qtiod msiJpontesiat, ommnb essefa-
ctendum,cumgnbernaturus,non autemgubernandus in Tjelgmm mtssltssit.


IO 1

Bruxella.

HIS allatissmdittasuntdstatibus comitiafubpcenaperduelUoms.omnibus militibus,
indigenis, vt in vnum locitm ad statutum tempus conuenirent ,vt vltimumresponsum
Ausinaci depace audiretur,&serentursussragia,Accitm eji Namurco Dux Arsotanus
& ahj Proceres concilij siatus qut Ausinacum fequebantur,qualessuermt Princeps chj-
maius. *JfyCarchio HaunenJis,Comes de %euxsiHjsDomim Barlemontij Dominus de
H erges,&'Domwusdc Flojon, etc.

2

30 lulij-

io k
Antuer-
pia.

T AN D E M omniahostiliter atta sunt ,cmtatesinuadendo,& inillos manus in-
ijciendo,quid regesiure vtdebamur. Qmntmb,spolijs interse dtspertitis,aliquot regis

mimsin & plurimt nobtles, omntbus bonu &sortums exuti, domtbus agnfa suis expulst
sunt; vtpote, in quos tanta atrocitate desauitum est, vt etiam conwges & liben abduttt
jpoliarsnrur,&tam vrbana, qudm eorum domus rustica expilarentur,ettamsiea in terru
torto leodiensi, aut tnaltquaahaneutnuspartis ditione stta ejsent. ssschcet statuum
ordmes ab isLustriact pambus, ne minima qmdem tniuna assecti dicerentur: captum
tamenest eorurn nomine cldm solhcitare arcis tssntuerpiensis prffdia ilhsquepersiia-
dere, quod Austriact mgrejsus essetaperti bellt ftgnisicatio, "sst Aufirtacus,non alta de
causa casirum Namurcenfe d se occupari testabatur, qudm vt d periculo fecurus, in tuto
poneretur: non emm eo antmo se dluc receptjse,vt vllam tnde vtmsaciat, aut ordinibus
molestusstt, autpacisdecretaresiindat,autpromtstisnonstet : fedsedulbconari&ad
niti, vr wtegraatque incorruptapaftaferuet, & vniuersis initorumfaderwn condttto
nibusfiitissactat: Sed ordtnessii(pecta?njidem habentes tssustrtaci, Terlonjum in arce
^ntuerpiensicapi tubent 3 cosque cadi miiites quisattum non probarent.

3

1 Augu*
sti.


PHILiPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

CI I I 1.

*
loading ...