Aitzing, Michael von  ; Hogenberg, Franz   [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara Nr. 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 229
DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0350
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

22 9


LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

1577

LOCA


tempora


ACC EDIT &hoc,c]uod Aurucumadvosetiocastis3qubdRegiomninononpla„

—--


citurum corstdo,maxime tum tlU castrorum euersmes,& multa aluindtgnapracejse-rint, qua tales Principes, qttalis qutdem ipse est, aaenimescrresolent: quare euam apttdnos decretu est,eiusmodisacta eiftgmsicare3quhn illius plurimhn interstt, & res non exi-

2 O&o-


guimotvenU censnda stt.

bris.


1NTERIM verb: cum vtdeanm vospariim circumspefte, exiguam nostri gradtts,
& dignttatu rationem hahere, &,sme vlla dsttmulatione maligna vestra erganosvo-
luntatis3plurima indies hoftilia oflendere3nos tam 1 Luxemburgum prosiciscimttr, ex

2


0

0

V

Pagina

quo(Liixemburgo)gubernationi noftu vacabimus,&ossicio nobis demandato satissacie*

bris.

3*8.

mus, & tbtdem vlteriora regismandataepeclabtnm..OKO D st intereanobistiiicexistenttbus obtemperabitis, veftrum ojstcium sacietis,quod vos Regi, vestro domino naturalt obligati,debiis3qui3 vt aliter saceretii, ne mim-

40do-


mam qutdem vobis occastonem prabuit, irrio, in pluribm rebtts, vos nimis bemgrie, & cle-

bris.


menterhabuit,qui ei(vel hac solaratione)adeo multa debeatisyt perpetub obfequentisti-
mos mirii(lros,&sideltstmos benestciarios vosprastetis. Itaque bene valeteetc.

4

5 O&o-
bris.


MISIT Imperator htteras per propnum nuncium, quibus Austriacumcertum red-


dit, 3 sc 'wscio & inuito, st-atrem Germanum D. Matthiam Arcbtducem, portarum


clauslris de nofte laxatisydanculum e Vtenna 1sriustria, abtuijfe. Eadem & *s4dmiral-
dm CajielLe(qu't sub id tenipm Regis Iitjpaniarum nomine,inaulam Imperatoria Maie-

5


statis venerat)ad Austrtacumfcripsit; quomodo fctlicet Imperatorstmulacdiscessumsta-

12 O&o-


tris, cttm ingentt arirni dolore & cruciatu intcllex/Jset, euesiigio tamex samtlia ipsm

bris.


rchiducu,quam ex suis ipftus mimst r:s multos,ad eum tnueftigandu, & reducendum,
ablcgauent nnsentts huc illuc literas, ad omnes Trincipes, Eieftores, & ahos, vt eum

£


in itmere intercaptum detmerent, & detentum nullo modoitcruptumpsrstcerepate-

17 Ocfco..

13 r

remuYjsedad s reducerent.

bris.

Luxcm-

burg.

EOD EM sere tempore, + mlites,quisub barone Frondftergio merebant,oppidum

'Bredammreliqueruntsmdeq3discedentes ingermaniamredierunt.lnterim zsdtssria-

7


ctts, dum tutior & vsttata illa Epistolas mittendi ratioomrimo turbata & fublata eJJet,

14 Octo-


grassintibus vndique tnstdiosts quorund.m machiiutiombus, alia quadam via ac modo,

bris.


quo tum 5 potuerat,literas ad Senatus,& pracipuas tottuspatna ciuttates dedtt, eas
mittendo reiterauit, 6 stmul exemplum liteiarumcorimngens,scrwtarumadordines

8


statuum prouiticiaUum, BruxelU congregatos; qtttbtts, postqudm abfulutas condttiones.

20 O<5to-


& postulata regqs in literis 7 comprebensa transmissfet ustriacus, illi autem status

bris.


respondere distultjsent; tandem responsum ejslagitat, 55 quod quidem obtinttit,sed tale,ac per breueimwtrhn, se rtonpojse, libertati &quieti Belgarum acpatria deejse-, cum
tot, iritqua, per auaritiam & cntdelitatem regiorum mtnistmum pastisint.

9

23 O&o*
bris.


AVRIACVM igitur, quem haftenusinuitarunt,bonorstcentistimetrastatum,mul-


tis amplisq3 benestcqs ac munenbits perjecuti dicuntur, eundem etiam lateralem ( vulgo


Rouvvart appellantum,yBruxelU creanerunt: 9 & Ducem *ssrfcotanum cvnstitue-
runtgubernatoremFlandria: 10 quitamen,leoriwxsoctetatisexemplu,pauropoft, 11

10


cum alijs ttobdtbus, Gandaui expertus eft; dum tngeneralt Flandria statuum congrega-

2 9 O£lo-

11 h

Breda. ^

tione,contra ‘Trincipis tsriuriaci.perstutus Belgqsaclam eleftioriem,ab qsproteftatum

bris.

suijset; qut, vt videre licet ex ftquenti deptstosihemate, carcenbus sunt omnes manci-pati;pr<ntersi!tum'Ducis ^rfcotij, Tnncipemchwiaij;Trasdetnconstlij Flandria,

ii


Tamelium; &clomimim 0sgnj/ftum;diof^,quisugiendopartim,partim latitandoftbi

18 odo-
bris.consuluerant.


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

cx.

>
loading ...