Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 230
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0352
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
230

Michaclis Aitsinser

1 5 77-

TEMPORA

1539 anno

1540

2

1 Ianuarij.

3 .

8Ianuarij.

4

26 Febr.

5

17 IVJartij.
1540.

TOPOGR APHICA ATQVE HISTORICA

6

Pagina

7

2*7.

7

Pagina

235.

8

Pagina

240

HVlVSMODI tragedw,nonsemela(jandetisibus excitatassuijse, contrafuperio-
tes suosac rPrincipes legimus, prasertim in Carolo 'Burgundo (fa/arts Carolt V.proauo
maternojiri Philippo sibauo,in Ludouico FlandHa conitte 7 Jhiltppi proauo materno etc.
Viribtts enim & autboritateciimplurimumsemper valeret Gandensis ciuitat,pro liberta
tc vebementer s<zpe dimicauit contra Flandna dominos\quemadmodum tempore etiam
*JfyCaximiliani.Leius nominis,&patris illtus Friderict Imp.Philippi quoque.l.HrJpa-
marum Regis,patris Caroli V.temponbus.NonparcentespoJleaetiamsoron Caroli Re-
gina sJMarugulernatrici,quin eidem & eius consilio rejijierent,ortaqueseditione re~
bellarent. 1

OFO tamencognito,Casar ex Bijpaniaper Italiam Lutetiam veniens 2 eareli-
Qa 3 Gandauttm tandemjnsgni milite(irpatus ingreditur 4 atcfr ibidem Feidtna-
do statre,& Gulielmo Cliuu Duieprafentibus/wnouempracipuosubelliomsauthores
capttis tudiiium exercety 5 Gandenses tandem Jitos repnmtt,on,r.esque dequtbut dixi
antecejsorcs qttodamodo vlciscitur. Et armisablatis,cumpriuilegta & benesuia omnia
ipsis ademis 'etyarce quorfc ibi 1 djiruit^att^ pufidtum in eapite a ceruictbus eoiucollocat.

C A ET E R VM hanc arcem cum nuper Gandenses expulso pufidiario milite, 9 in sua
redeg-Jsentpotessatemjwc nontotento, omma infuper tllis adempta atqueereptapriui-
lcgiafasiattbus 'BruxelU congregatis iedmtegrari,pcr Imbesium quendam,Borluijty&
Cronueldumpetunt.atque t^unaco ‘Tnncipe ihn sollicite rem eorumprocurante atq^
promouenteyBruxelhs aJlatibus obtinem■ Gandauum ad Juos a quibui erant ablegati re-
uertuntur: XII. (ctlicet illos,qui prater legitimum ibi Magissratum, resplebis nonrinc
proueherehadenus videbantur. Htstatimper Utellum quendam supplicem, diclo Ma-
gislratui certiiprasigemcs diemssehgendi tnbunos plebts,Vtendicp &Jiuedipnuilegijs,
Remittuntura Cjruuthero confttle ad Ducem zssrscotij Flandru Gubernatorem,quem
cum m aula Diui Battonis Imbasrn horapojl meridiemquarta,mmerosapopulicaterua
siipatus,aggrederetur,nec siaumab eo quodjperabat rtsponsum reportaret,m ca subnb
protuperunt msamam, vt orimessere ac ptacipnc Ep ssopos Brugensem & Jprtnsem
ahosijue qitossu&sarwabommes nonejsecognoucram, vnacumgubernatore,ali]sque vt
diitii efl, m can eres detruderent, atque itaJlatimpvst aduentum Richonijgubernatc-
ris Denremondani, zsturiaco‘Principi tanto magnsscentius,cumqueperjdnaipsius mi-
nionpenculofa Ganderssbus postea exctpiendo,viam pramuriinnt.

CVI quidem Principi tandem aduentanti,per virginem quandam ossserunt Ganden
ses,(iuitatis nomwe,cor aureum ,tdq^ apertum,cui STNCERIT AS insscrtbebalur,quod
cum accepijjet Auriacus,miro Gandenstuin trjun/phodecoraius,reJpondity nihil dcssule-
rabihus esie,vclgratius hommiojsern pojse.quam cor sijncerum atque apcrtum.

ID EOQVE cum relitto Gandauo adexctptendum D. <LPsCatthiam tssrchiducem
itaunmssmuerpiamredijjset, Gandenstbus qtiieum eousque armati deduxerant, cor
vicisim,sed ex Hi/panicis autJi mauis zssutaicispotms cotsestum,exbiberi darique cu-
rauit.

Archidux autem vbi ex ssustria,patria mea, per (soloniam Traiestumque supertus
Lyram tandem cpptdum accesisstt, atqueadmonitus tbtdem tamdtu subjhtisiet, donec
Ccndniones,quibus regtonesgubernatet communi coisstho pet statuum ordmes stubiltre-
turrfrmcepscpj Auriacusetiamex Flandnaiam appulisset, Antuerpiamsuturusguber-
nator ingreditur, sed 6 non nssbis quasequuutur conditionibus BruxelUprimum assa-
tibus ac Principcionceptis,detndeab zArchiduce Mattbiai-^ntuerpUsubscriptis: 7
& BruxeUispossea ante domum ctuicamftnsoro publu e iuratis. - 8

LOCA

1 c

Paris.

81

Ganda-

uum.

9

Pagina

*5>5-

10 1

Bruxclla*

IOHANNE AVSTRIACO LEONEM

9 !

Dermond

1

11 k

Lyra.

10 k
Antuer-
pia.
loading ...