Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 241
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0368
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

241

LOCA

10 n
Burgum *

it n
Namur-
cum.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

IVSSVSest Hemandus ACOSTENSIS, antediemejseintnsidijs,\inprimosnu
duoru locotum,vltra Tdurgu, cu nongetU nnlitibus Sequanis Hijpanis, Germams‘}cum
printoglobo equitum,vbi erant aUHernandi TOL ETANI}& tSlurelij PANORMI-
TAN!}&SlopettarijOLIVERAE,ac oJ/Ltutij PAGANI. 'ujiriacusmisit olme-

ramcumreliquisdtiabas substitit Octauim GONZ AGA magster equttum, Olntera
primumsttum transtuit,qu't vbt accederet ad secundum,coa£tus est ad dextram dcssefte-
re,vt commodum tranfttum vestigaret,cu inuentus in ea via angustus ejset,ac dessicilis;
buncsecutus est Odauius Gonz.aga,vt quesubitoserecoptas coniunxerunr,quisormatis
nouisglobis,aduersus bostem vlteriusprocedunt,iampeditatus paulatim ad pnmum
jitumperuenerat, & cwn alijs copijs appropinquabat Austriacus,cum in omnisttu cum-
modi essent eminentes colles,& adprojpiciendum bostem,& ad mandata a suis acci-
ptenda.lujsus eft pernuncium ^ustriaci Gonz,aga fuftinere.

RO ST1Scttmparteeqmtatusinlocoedttosubftitit, quiadlatusnemusbabebat,
atquefrontem copijs JAustriaci s ostentabat captem est ab hoftefe recipere, ab bis inse-
qut, initumest leue certamen atque Htjpani vlterius pugnando, propellentes hostem.
tranfnisso loco accliui,venerunt in planictemjursus ahum accliuem transmittunt pttg-
nantes,nonprocul aprioristtujelitto Hijpano peditatu,qui terga tueretur lujsa manus
sclopettariorumadstnistrdmincedere, vt equitatui opemserret. PARMENSIS
Trinceps interea,profechu erat vlteriussmgulah alacritate,priusqua venttad hoftem,
qm,cum riuum paruum ,sed dijsicilem ejset traiecturm,non parum, Parmensts,moiestia,
suitretardatus.

AVSTRIACVS per illudtempmin nemusascendit, quodHijpanopeditatumutii-
uit,qui terga tuebatur.lujsestint copuprogredi,qtu in secundositufuerantstrmata, ca-
pit commune ejse conftltum procemm, vt inirerur pralium, quoniam boftis defejsm, &
perturbatus ejse Videretur, non pratermittendum ejse akb mt prasentem cccastonem.
lujsus est Reusius hostem recognoscare, cuiusprosellio vtilistimasuit, quontam chnpo-
strema turba equitum impedimentosuit, quamuis qiudam Cjalhca cobortes,asinistra
sttum commodam occuparent, cumgraui damno Hijpanorum.

OCTAVIFS CjonsLaga,cognito commodositu, & alacrttate militum, neprdw.m
stne ordine committeretur, cumijs coniunsse impetumsacit inbostem ,multa virtute.
Captum est itapugnare,vt multi caderent ex bostibus. Nam primum postremis boftibus
propinquatum e(i,ita,vt sola viainterejsetssnter vtrasquecop'ni$,qiia fepem satis ratarn
babebat, quam bostes pluribus tormentis campefrribus munterant, qua parum commode
fuerant dijpoftta ob angufrtas locorum.

CV M verb P ARMENSIS Thnceps propius accestijset,ad rem melius explora-
dam, cognouit Ociauium GONZ AGAM,& MONDRAGONVM thbummjautm
processtJse,vt,sme manisefropericulo,suum equitatumretrabere nonposset. lllareper-
Jpecta, &consiliohostwm,quidubio erantanimo, qutdsibt ejset agendtim, cum etiam
nonmbil acies videretur ordinem non feruare. Decreuit in eos impetum sacere,cum co-
botte,quam viciniorem aftnistra aciei babebat,negleStopehculo, prosingulari virtute
beUica,&sorhtudine,secutasunt eius conftlwm amba turnw equiiUmnam conuenerat
iam Imc vexilla, equitatus 'Bernardm MENDOCII, Curtij MARTINENGI, Fer-
nandi TOLETANI camilli & loannis baptifra MONTIORVM, ssslonsi V ARGAE
Georgij MACVTAE,& ASGOTENSlS,& OLlVERAE,& nZfntonj AVALI,&
FALCONETI.&cuLlodia sssustriaci. Hostesimpetumacierum ustoiacarum non
sufrinentes,infugam vertnntur.ats per suumpeditatum\rrUmpentes,obmum quemfr
concultantes, qut inposlremaacie incedebant, suas copiaspropefrneboshhbus arnhs
prostigarunt.

15 73

TEMPORA

3 0 Ianua-
lij.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

3 1

1

Ianua-

rij.

CXVI.
loading ...