Aitzing, Michael von  ; Hogenberg, Franz   [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara Nr. 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 243
DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0371
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LOCA

8 n

S. Gilain.

io 1

Bruxella,

ii 1

Louaniu.

lolc

Autuer-

pia.

13 m
Argen -
ton,

Pagina

H z

111

Arscot.

10 m
Tienas.

111
Diest:

13 b

Leovvar-

den.

11 1

Sichen.

243

LEONIS BELGiCI DESCRIPTIO

BRODEVNT 1 Rcgis HiJpaniaYumnomineliterapatentes,qitamandatacon-
tinehdntyVt siu <sJ7/Caiestatu subditi,in inferioris GermanU ftu ditiombus,nulli obedi-
ant alistquam Domwo lohanniab zssnstria,tanquam locumtenenti, Gubernatori, &
capitaneogenerali in ijsdem ditionibtu\ vt questatus belgici,conuentus fuos dtjsoluant.
Ouare Episcoptu ssstrebatensisftuic mandato,quantum quidem infcsuerat,/atusa-
cere conatus, moliebatttr oppidum S, Gilenij in isstistnaci redigerepotestatem,nisi
qutdam nobilts Uermsm nomine obftitijset, quiidipsum pro statibus retinere cupiens,
in manus Lalainij comitis tradidit,eodem ipso die,quo statuum milites ab hostibus prostu
gati,manus eorum euadentes intromitterentttr'Bruxellis.

R EVERTITVR 5 <J7VCatthidA is&rchtdux zsCustrid, postqudm /S. dies 'Brux^
elLssabftitiJset, ntuerpiam, cum suis, inter quos non miriima autboritatis tum erat,
D. Elberttts Leoninus lunsconsultus momparabilis.Ouo eodem die loannestAustria-
cus itteris sssrgentonijdatis, Louaniensesplurimumcommenddt, c{u'udreliclisstatibus
iterum ad regis obediemiam redierintsseque ottauij CjonsLaga voluntati hbenter per~
miserint, exemplum ita alijsquoque ciuitatibus belgij prrioentes, ftmiliter stciendi.
ojsert Louaniensibus omne bonumsauorem, &grat>am Regis nomine, ac pollicetur. se
sidemillorimpeculian quodampuconio,apud Regem celebraturum, atque ita Loua-
nienjts postrtdie 4 ex sssustriaci parte sexcentos equites incromittunt.

C ONTR A vero mbsterdamenses, c/sttstriaco repudato, d regis obedientia,
qudm hactenus sidehter obferuarmt,recedentes,sese*ssuriaei Trincipis voluntati per-
mifernnt 5 Vltraiecienstbus eos ad hoc Vcl maxinie instiganttbus,vtsitissaciioni, quam
vocarum,dts vntom cum citeris Tlolandiastatibus fubscriberent. A/mJsa eftpaulopcst
6 Tfmeila ci uitas per ‘Domtnum de Vtlhers-, eodem die quo status Belgij literas de-
deruntad 'B trcnemde SeHes, qttem, vtantea fcripsi Hijparitarum Rexjtterissuis vrik
cum wstrucitone, d status ex aulafua ablegaueiat, protestantur intercaterastatus,se
ipobedientia sm regishd£lentts psrmanftjse,&permansuros etiamin sideacreligione
Catholica Rotnana. secundum terminos 'Tacisicationis Gandevsts,approbata d Rege &
ratsicata,conquerantur tantum de hanne ustriaco, qitistatibus dedijfet occastonem
saciendi contranuw,daietsi adhuc indiescum fuis adherentibus sine intcmsiione,
qtiantumuis adtllos scripfem 5. dteseptembris proxime elapst, se a Regia JfyCaiestate
Jua reuocatum ejse,vtpote qua aliumgubematorem in belgium ejset nriJsura/Proteftan
tur itafy denub coratn Deo & omritbus homiritbus, quod si contra reltgionem Catholi-
cam,& obedienttam regi debitam,ahquod inconueniens obortumsuerit,ob zsriustrta-
ci Ihjparitanimf indebitum regimen tllud,se hac in partesore prorsus excusatos, &
absque culpa etc. orantes dlcium baroncm,vt,id cJVCaiestati fux Regiaostendere-, (la-
tuumque intentionem declarare veiit:

B ARO deSellesconsiliumquoddam d sevtscribit 1 excogitatum,per literas
datstatibus,videhcet,vt Trinceps Parmensts ex partezssustriact, mittatur tanqitam
obses <sy4ntuerpiam, &Princepssssuriacus ex partestatuum,vicisiimvelinmanus
tsriist riaci, vel altenus cuiusdam regisidelis,eovsque, donecnegotium ex vtraq^ parte
componatur.

INTERIM ordinummilitaridagminajum caslramouerent,turbatisordiritbusab
*sfustruci equite ceduntur, dsiipanturque,repentina hac clade omnium, vt sere sit,
turbatis animis, Hoftes Gemblacum, Louaritum, rfcotum, Tienas, Diesthemium, !
Lcouardiam oppida w Juan/ potestatem redigunt; & ( quia non volebant Sichemenses
Louamenstum inritari exemplumseque regifubijcere ) Hijparit mriites ineos mirum iti
modum seuiunt. 8

PHILIPPI RF.GIS NOMINE GVBER.NANTE

1578-

TEMPORA

i Februarij

2 Februa-
rij.

5

5 Februa-
rij.

4

6 Februa-
rij.

1

8Februa-

rij.

6

15 Februa-
rij.

7

18 Februa-
rij.

8

21 Februa-
rij.

CXVII.
loading ...