Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 246
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0376
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
24^

15 7

TEMPORA

I

19 Maij.

2

20 Maij

i

3

2 Maij.

4

24 Maij.

5

{ 25 Maij.

i

6

15 Iunij.

7 ,

22 Iunij.

Michaelis Aitsinger

TOPOGPvAPHICA ATQVE HI5TORICA

OV l qutdem Iefuit/t & Fratiafem naui impefeti feuntjctta vehendi Mecbh-
nittm & mdefeubside ptiblica,Louanutm. Toto eo tempore,quo ab ijs iuramentum
pofetebatur(cjuod trtduum *srintuerpta in armissuii)pervrbtsvicos,&viccrum an-
gulos satenaprotenfei. Fuere autem in magno vitapenculo Framifeam,ne videlicet con-
trueidarentm ,ab externts tmhtibusujui cogerenondtfettere cw.es & iJTKagistralum
ad eu intentandam cadem.

PHILl PP I vtlla captapostridie pentecostes 1 traditione Florinai,qmeius vrhis
prsfetlus, de wduftria ccmmeatum non imulit.propterea captus a milite Dominus de
Staue nomnaturye(i Leodenstsditionis.Eam Austnacus obfeedit,sefehoc samtspratextu
dediderat. Adhuc habebant carnes equinas, & panem ex auena, cJMilitum quidam
I pr<tseclus,eum ttibusstgnisfefee dedidit.at reliquis quinquefegnu,vrbe egresttfiunt,fegrits
erettis&expltcatis.tria ex hts (igna demum militabant Austriaco,presst:o WAmento.
Ordinesper Rostelhum Sequanum,tentarunt inserre commeatum,praicst'tt &proximus
vrbisuitieumsequebanturequites tBelgici& Franci,qui commeatum ducebant,&iam
: septem mtlliana consecerant,duobus tantum aberant v>be. Sedfeubnb coorto mter tpfeos
I metu,pedem,licet suo pemulojetulerunt. RoJJelho srustrd iUosexpeHame,et mterim
; vtbsjefe dedidtt.

j T ERTI O diepentecostes 2 tandem Franciscanorum sexdecim iurarunt,reliqui
I tredecim CumGuardtano,recusarunt,vt dictum est,propterea,vtt Iefew.t<s,quaduordecm
! nautgto suerunt ur.pofeti. sjblandat 3 postrtdie i^Amuerptenfes 'JMagstratus, per
Simonem vanderVVers,nobilem consiulem ibtdem,ne quisquam in plateis tncedens.cum
alio in angults colloquatur,sed rectdjua vta pergat,sub pocna coneftionis tanqudm per-
turbatoris.

ALENCONIVS satti feui prolixamfecriptoreddit 4 ratmem,tdm eorum quain.
GaUta per ipsum atta funt, causa sopiendorum tumultuum ciuthum,qudm etiarn eorum
qua in Helgio contra Hijpanos riiolin aggrejsus eJset-,Luet (Jandenses,atque Tdrugenfes
(Dem nouit quo iure quaue inruria) ordwes mendicantwm proferipferum , caperunt,
partim etiam occidennt: zAfrtuerpiensis tamen e comrarib,simile quiddam ergd men~
dtcames, attentantibns quibufedam mihtibus, nonfeolutn vt dejisierent mterdixemnt,ve-
tum eam ob causam, duos etiam ex ijs milttibw capitetruncarunt. 5

I P 5 O eodem die, 4 quo AlentLorim in Francia scriptumedit, Casarea quofy
zJlriatedas in ^Kustria Fberstotsi) perliteras exprestumq, Legatum Seysrid Treiner
Barone adbortatur,vt Regisuo, Domuicfe AusirtacsJidelespermaneantje nanq^ Regem
Hijpaniarum >am ejje cohortatum, vt sua rJMaiedati rem omnem pemitteret.

Eo D EM die, ‘Baltbaz.ar Robles ‘Bilhus, TSJamwcum redijt exHijpanijs’, qui
attulir, Regem promtttere Austriaco, in smgulos29. dies. trecenta millta coronatorum,
ad cbhnuandum bellum-, & injuper Jecutn tulit, percollybt litieras,nouies centena tnilha
coronatorum,persoluendorumLutctta. Vejontione, 2\Jancai,& per JJKaluendum
J-Jamurci. Resert idem Htllitu, tn eo pcsvum cjsetotum, Regcm; vt hoc bellum simat.
Natiu est aud hoc temptu Regisihus nomine Phthppus,cuius sujceptorsuit srater Casaris, i
jn Htjpania Venceslaus; quem euudem & paretts mew,pi<e memoria,anno 15 61. dte vero
ro.rnenjts Martijjesacrosontefeustuht,vnd & leg.<tus Rcgis fsalha Rbedoue, &Pohxc-
nade Lasto.

R EDDIT 7 & Castmirm sactt feuiprolixd rationem, pullico Scriptogermanice im.
presso, Embda,cur stdlket,s ferebus beigtcis itnmifeeat,atq7 inserionbtugermamfevccur.
rere cogitet,contrd Austnacum & HtJpanos.ZJerum Ansiriacus mhtltsacere Casimirum
tttm dicebatur,iaclans m ewn voces milttares, se non ahudcupere, qudtsi eius exercitum
Videre,& cum eo congredifnterea Limburgum vcnit in e^/ujlhacipotestatem 6

EX ERCITVS

IOHANNE AVSTR IACO LEONEM

LOCA

10 1

Mechlinia

11 1

Louaniu.

jo p
Philippi
deVille.

10 L
Antuer*
pia.

8 1

| Gandauu

7 1
Brugae.

n n

Namurcu

14 m
Limburg.

m

Embda.
loading ...