Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara Nr. 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 269
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0410
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci

LOCA

8 n

Hanonia.

io k

Anuerpia

to I

Mechlinia

TO 1

Bruxella.

T? 1

Colonia

T’ m

Leodium

t* m

Mastricht

LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

COSCLVDVNTVR mtereaarticulipacisinterVrwcipem Parmen rem,&Han-
nonhs,cttmfibi adbarenttbus. 1 Acceptati &subfcriptia somite Lalainio 2 tanquam
Hannonne prafecto. Patilb antequam Gebbardus Truchfestus Elector Coloniensissolen-
neminvrbe supplicatiouem Catboltca tum Religionem msigniter simtlans inflituisset, 4
Zxcitam ? occafioneprocesiionis,'a tSVlatrhia zssrcbiduce s^dntuerpix indittas or-
ribilistumultus,adeo,vt ahcradieabducerentur 4. nauigys, Sacerdotes& 'Religiosi,
numerofere 00. ciausisvndtque templ.s Antuerpia,quam vrbem & egosiatim relin-
qiiens ,tJHecbltniam me cbtuli. Vbi milites contra ciuespmirum quoque m modum gras-
santursed tandem, Domino,Gnilielmo eJAserodio (qui Antucrpiam profestus efi, ad
Archtducem mediante,e :tecli dimisiique sunt , quos etiam vidt, ordineincedentes, cum
Capitaneis suis,portam a vaccis appellatam,truculemam saciem oflcndentes, discedere
5 inter duodecimam & primam P. M. tgmundams ('omes interim, cum vexillis ali-
quotmilitum Bruxcllasingrcditur 6 &vrbemoccupat,sed aciuibusrepulsus,exire co-
aciusesi. 7 Recipit (oloma Dux Terra.totianus 8 ab lmperatoreliteras ,quibus(dtis
iissanter reqmrtt, vtjuipetssonem armorum apud Parmsnfem vrg cat,quam ad pa cis co
scctionemphirimum momenti habere ratusefi. Respondet Parmenfis Duci quidem Ter-
ranoitanofed mhiiominus oppugnationem Ciuitatis Traieciensis continuat. Interea du 9
Alenz. 0 hus ordinibus seper literas insinuans, eos a regefito desicientes , adse protrahit
atqueadpacem ('olonixpersiciendam alienores reddit.

P O R R O cxptum esi,& leuibus prxlpsmterdiu decertare. Sed enimcum tormsn-
tav derenturviam ad ingressumoppidi I raieclensissatis amplamaperuisfe , infirutia
sunt acies ad inuadendum. vbi datum esipugmesignum, tympanaquesrequenimibus i-
ttib:tspularentur,itum eji magna alacritate per ruinas murorum Jed descnsores mini-
me ceden tesfn uaden t ■ um virtutisortsiime resijiunt,pugnatur acerrhne Jummaque per
| thiaiiavtrinque,adextremum Hi rpani,cum magnasuorwnclade , recederecogmitur,

• cum repetituss iisset conatus. Paulbpbfl rurjus apparuitsingularisvirttts desensorum,
qui tanien,cognitapromptititdine &pertinacia inuadentum, cumsempcrsierentpau-
ciores.modb m quibufdam conatibustrucidatis,mittunt, vt a- te <J/Welch.orprxfecius
illc ''chvvart^enburgius eos.quipeterentsuppetias ab Duriaccr.atquc cum qooo.equitu
i nuper adjhpendiasujjent couuocata,decernere videbatursecumjllossubsdio obsefiis es
j semhtendos.

N O N cefabat tamen Hijpanarum copiarum mditfhia,qux conatihus,verberatio-
nibus ,cuniculis ,omhs generis oppugnatione ,vrbem caperenitebatur,sed omniasiebant
vanaproptcr vim defensorum. 7J am plura tribus milhbtis hominum e regijs copijs tru-
cidata dtcebantur in ipsss conatihus. ttquoniampauca tormenta essient attratta, ad ta
amphc vrbii oppugnationemjn qua satis ingentia essent prxsidia, qux aduersus velpau-
| cas v:l tardasv2rberaiiones,possentprxuahdas reparationes, interiusexchare ,petita
J sitnt 20.bellicatormenta4leodiensibus,quibus Leodto attrahts,vbi satta essent magno
j impetn,amplioraspacia ad tnuadendum , magnavi& alacntate virtutisgegij vrbem
inuadunt.

IVSSAsimt enim prxsidiasinitmarum munitiom paucis exceptissn cajha (tn qui-
bus Parmenfis conclusos & subscriptos Hannonmsiumarticulos, quos infrapagina 73.
inseremur,acceptat 13 & lurat) 11 conttenire,qub tantis viribus vrbs muaderetur. Mts-
sa Omt autem Leodio,nonfidum tormentased q.000 etiam ooera ij,cum nrilto bellico ap
paratu.quibus viribus auttus,Parmensis tandem.pbsi quitiquemensium obsdtonem,Tra
iectum cxp:t,atquepifl diuturnum & cruentumprxiium,vrbe demumpotitus efl iZ

269

1 5 7 5>-

TEMPORA

1

17 Maij.

2

23 Maij,

3

28 Maij

I 31 IVlaij.

5

1 Iuuij.

6

^lunij.

7 .

5 Iunij.

8

lolunij

9 |

13 lunij j

itflunij. j

28 Iunij
12

2plunij

PHILIPPl REGIS NOMINE G VREllN ANTE

cxxx.

*4)
loading ...