Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 304
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0463
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
*°4

Michaelis Eyzinger

i s 8 i.

'EMPORA.

lMartij.

TOt-OGR APHlCA ATQVE HISTORICA

- z

S Martij.

13 Martij.

4

i^Martij.

LOCA

A DV EN1T tnense lulio anniprxteriti ex tiijpariidin Belgium Adolefcens quidani,
ronvne loamies \au\tgnim Eilbano Cantabria Metropdi oriundus, & in Gasparis A-
nastri Cantabri,M ereatoris,cuisdiiguinc iunttus erat.viri admodum diuiiis, probe Bru
^s vbi aliquandiu Hispanica nationis cosul vixit) cognitifamHiam,fwt Autucrpiapro
eius Cubiculario receptus.ln ca enim vrbc,modo idem G ajpar deg ebat,Cal eidisq, Mar-
ttj 1 soro cestit alknq,ducentorumsexdecim milliumflorenorum aregvauatusjuanc,
an ahena culpa,iniquavesortuna3 an de induflriasallendis creditoribus, non dicebaturt
sedivmside apud mercatoresaustoritateq. valeret,multas ab ijs merces acccpijse, qttas
deinde, alijs in numeratapecunia disiraxerit.

(T) 1SCESSIT verbsalutisua,proptersuturam crtdem consulturus,paucisantsdie-
bus 2 AntuerpisquamseAdolesccnsad eampatrandamaccingem.ZPaJsus erat, tem-
pejiate cladcm in duabus nauibus}ad lDur:kenham,ex quibus merccs ad littus cxposm.
Damnum erat decem milliumflorenorum. (sredebaturhic,quiav.imosit eJato, quique
etiam publice,propter 'fcjtgionem male de siuriaco loqueretursadoleJcemem eo cohor-
tatus. (utus ad eu litterafuerut repcrta: quibustnonebat3teciis verbis,vtsilopetoglobos
I dnos imponcret,& impeteret Auriacumatergo.

VTERQVE, supramodum Catbolic* ''RpmanaseJigiomfwtdeditus,& eiusex-
erchusbic enm,etiam ossa & capita vndecim millium virginumfZoloma hic impetra-
ri,&in wspaniam mittiprocurauit. AdolesccnsZRofarij,quodappeUant,catui &fra-
ternitati nomen darecuprebat.sacerdouDominicanoab Anaftridiscejsucrimina con-
fessus efl 4 adolescenssiduo antesacinusjacramqueJjnaxinsumpsit. Qvosityt nullo
pramio incitatusfuijseputetur,qui se maxime siathn cadendum non ignorarct/alum:
sejiipatonim corporis Auriacr rnauus non euasurum.

SolA crgo (satholicx Religionis ajse3ione,cedum recie sepetituruspersuasus,(fa-
ceret,mn ; mpulit,vel animi qmdam exceljitas, vel boni pulliciseu terretucsortc glaria
opinio. Ipsvm enimpvt ex adibus adfacinus exequendum decesiit,capsuUri.fodali suo do
weslico firturdixijse, Fo inquit,eo:vt tcnarum orbemsieuo maximoqne Tyramio hbcre.
Ac licet fecbfortasie 7>elga nuncfentiuntjosiea tamen inquit,prQbabunt,id qv.odsisa-
cunmamea svpe inctarat Tyrannum nominabat Auriaum, quod eismc Religmis li-
bertatcmtoileret. (surverbtJbtercato"illehocsacinucpromoutrit:an'Religioms siuc
tuendei causiatquod magis v;detur:an vt pumio XXV. millium coronatoum .qt:-od edi-
sto \Regio Auriacipercvfiori consiitvtum efi,anpriuato aliquo od.io.ansiechstconiestura
tantum ,quaplermquefallax esie solet.ajsequendutn efi.

ADOLESCESS itaque,diemsiolis, 5 qui AlcnconioDvsiefinatahs, Amuchri-
fii mill simi quingentesimi qwnquagesimi quinti, ad patrandv.mfacinus delegit,celebre
vhnirhnsuturam diem.mUitaribus certaminibus, quapbfimeridtem Alenconius exhi-
bendapopulo,tanquam ludossindixerat: & mapnsica cmta, ad quamprimus omnhitn
Annacus,vna cum primarys nobilibussienatoribus, ac ciuibus: erat inuitatus. Qufa die
sclopetum ,quod dixi,capit,palmi longitudine non maius &pugioncm accinxit lateri,re
staqne in Auriaci Regiam, hausia priusgenerosi vinipatera contendit.

Svm in conclauis,vbi prandebat ianua.videlicet a^ aliud egrejsiurum,aprandio de-
ambulans expeftat,Aduenientiporrigit libcllum suppiicem.Sttbfiitit Auriacus, erat ho-
ra sicundasemissa meridie. Tum illeJclopetnm intulit, m collum sab memoadguttur,
18 Martij. idquedisplosit.Crepatsiclopetum,exnmiopuluere, &Adolefcemipoliicemauttlsit,ptt-
gioni nihilominus admouet ad peisiciendam cedem.

SED

1 1

Brugae,

1 !

Dukeuka

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

10 k

Antuer-

pia.
loading ...