Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara Nr. 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 385
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0583
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

10C A

i k
Anglia

9 s
Gallia.

iS l
Gcrma-
nia.

10 k
Antuer-
pia.

OVi namoccultiIJintilli Regisliispanidruminimicijjauddissicultcrexijscolligipoteft,
qutJuis locis antea dixnnus.Sane ANGLlAE IJeginaqua a Pontisice Romano vt hareti-
caproscripta e(l,Regis Philippi (atholki amica censeri nonpotesl, vt qua multis rehus, &
terra & mari decretis hojhilem erga Philippum animumprodidit, hofies suos acperdneUes
fouit,& tum Pecunia,tum commeatu ac milite iuuit,clajsem hoplemin Oceammt mfit.An-
tonio Lusitano auxiliasubminijlrauit,& auntm ac nattes ex indijs per vim(uhduxit,ahaj?

' Regi aduersaprocurauit,vt non immerith caudamfBelgicus Leo inAngliamprotendat.

CJAlLlAE ‘Rexan rPbilipposncrit sjncerus,velexeoquo.s duhitaripotcsi, quodsra-
trem AleniLQmu hfBelgicasRegis ditiones armis irrupentcm,non modo i.onperhihueritjed
milite,commeatu,pecunia,armis roborauerit,eoque nomine insdassuas Ax.ores,gallicis ar-
mis acsignis hojlihter inuaserit,clafsem suam oppugnant,Antonium hostem acperduellem,
non modib regno atq, hospitio exceperitfed armis etiam ac milite iuuerir.quod Tdelgas ipsos,
omnibusbelliprasidijs,qubadpotutt, suftentauerit,adcb,vt reclefortdsiis Leo 'Belgicus etia,
trespedessuos.Parisiensibus,Remensibus,ac MetenJibusinsigerepingatur.CjERMANIA E
quidam exprincipibus Regi rPhilippo quoque amici vixasbimaripojsumytpote,cyuos vidi-
mus Principi Auriaco contra eundem R egem auxilia tulijse, aliofqusyt diximus, in Belgio
mnsolumsed etiam in Archiepiscopatu (soloniensimilitajse, quos d Romanipontsicis obe-
dientia desciuisse Catholicus MeRex,vt hereticos detefiaturyel certe cum ijs quidescuerut,
soedus inijsiesibique infensos atque ob id inimicos esse non ignoratyt idcirco Leo ilte,non tam
qcuIos &linguam,quampedem qtioq,anteriorem scilicetdextrum ab Antucrpiavfque.pcr
Traiectumac Leodium extendatyltraque Mosam & Rhenum extensum d Scaldi iamponi-
gatsimulquelitterasillassP.A.R.M.per PARMensem,qui Antwrpiensiam cor,Regis no
mine obtinet)recoWgat.

Suntautem intribuspotifiimum illis Regnis Anglid fc. Gallia ac Csermma nonpauct,
qnipotentiam Philippi Regis magnam quidem ejsesatemttrsied eiufcemodi tamen , vt eius
omniafundamenta, Regum ac Principumnon (satholkorumsed Pontsici Romano aduer-
santium vinute ,consesioneque labesactatasacileJim ruitura,Omnes enmjnquiuntfRegis
Catholki ditiones multis magnijque locorum interuaWs interse dsiitic iacent,&sacile stt
illis commeatum intercludere,auxilia iuteruertereyires deniquefrangeretatq; in excmplu
huius adducentes,aitmt,quantulis viribus,qudmparua manu,qudm contcmnendis principijs
Auriaciprincipis,magnos Hispani Regis cxercitus,&vastos illos conatusjmtos atque in-
utilcsreddiderit. Ouanto tempore ‘Bclgijprouinci.eomni auxihodeftitutaytque omnibtts
nudat<£ pujidijs,tanu Regis impetum sustinuennt ,qudm prope abfuerit, vt dudum quidem
Ioh.Austrtacusyuper autem etiam Parmenjisyum omnibusfuis copijs ex omni Belgio eiesti
fuerint:& niji qusdem intestinis diJsensionibuspleraqueprouincia(ArtheJia, llannonia&c)
d ccmmtmifcedere def iuiJsent,aulicorimque poftea qtiorundamperniciojis conjilijs Alenzo-
niusfortunam quam in manibushabebat elabisibipajsusfuijset, nun modo e Rclgio discejsw
rifuerint Hijpanisied Imperijsui viresintrd lberumsortajse terminaiuri.

10 k
Pons m
Scaldi.

Atvero Pamenjisinterim,his ommbtisnonobfantibus, RegtsitoinBelgio, vtilcmna-
ttans operam,& Prouincias & (siuitates injigni virtute ac dexteritate, maiori expartc re-
cupcrans,dignfiimu reddidit,quem,vtfratremaurei vellerts, Rex condecoraret:Quod qui
dem aureu vellusyon in Antuerpiensium ipsit (smtattiin qua Pbilippus Rex idem,ante an-
nos 21). primum poftpatrem (starolum V. lmperatorem confratrcm suomm habens conuentu
alios in demortuorum locum conftituit) Scd extrd tryumphans ad Pontem, quem mirabili
conftruxit artisicio,Parmeusis}ab Ernefto Comite tftfyCansscldh siolenni cum latitia, acce-
pit. 1

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERN ANTE

»5-

TEMPORA

P

|

A

i

ii Aiumsll

° i

R.

I

M

cLxxxvm;
loading ...