Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 391
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0592
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.


LEONIS BELGICI DESCIIIPTIO

LOCA

14 h
Yenlo.

Graue.

15 h
Gclder*.

15 h

VVachten

donck.

H g
Bleiem*

beck.

13 g
Lent.

5 s
Gallia.

Anglia.

16 k
Nuyls.

14 g

Cliuia.

!(? m
Bruel.

*3 g

Nieume-

gena

1585

TEMPORA

FrANT h huncsinema Tfeuenario mtilti Vcnlons, Cjrauio,Cjelria,VVachtenddrkjo
& rBkiembcca}qui nocic pr.tjidiarij hora confUtuta}ad vrbem venientes altttm h eaJilentiu
animaduerterunt quos insuperjigna fallebant,adeo vt cum seje eiujbs intelligerentjterumtfa
adJitos reuertentesse reciperent.FoJhidie conyciuutur & alij huuisproditionis conscijin vin- ;
culapluresissuspectiinexiliumireiubentur:tantiveroscelerisauciorespaukplftcondigno 7
supslitio ajjiciuntur.

‘BsEVENARIVS proditionchacmhil efstciens,vitandcmvrbemejseimtadendamde-
creiM,totumj;sunm cxercitum in pagum quoddam Lent nomine 'm vlterioreV Vahalis ripa,
ex vrbis opposttositum ducens, ibi caframentatus munitisimumpropugnacuhim extruxit,
quadrangularisigura ex argilla,viuoquc ccpite Poagmentatum,&virgultissaliaims sur-
culisinsertis.forisvallacircum quaque vefUuit.

IsAVES quoq, praftdiarias nonnullas diuersis locis disposuit qua commeatum impedi-
rent.Tandemattraciismachinisexpropugnaculosmiumades conuellerec&pit,ignitosq^ m
vrbemglobos quamplurimos hnmisit. qiti hcendium excitarent. Sed vna tantumdomus aut
akera cum deflagrasset nihildignum hoc ftratagcmmate astum esi.

HABEBAT& in castrisaliudtormentum.exqrto contagiofum &pest;lentialemignem ; -i2Odiobr
hvrbem eiactilari mandauit.Sed qwa breuius erat,tormentum hoc}obsluminis latitudinem
h vrbemjgncm Hlitm perserre nopotuit}qui tamen ignissepius ardens influmme hftar cau
da vitulina natare visus csl.

INT E R l M dumhacsimt HenricusBgxCjalliacontra Hugomtassuosrebellanies
praterilludde qubsipra dixi , acerrimum, publicauit. 1 fliz.ahetha aut ReghaAn-
gliapro Cjeusys Regi HispaniaruminISelgiorebellantibusdefendendis,cbtrariumedistum
promitlgat} 2 intcr cetera iiccns: Hollandos,Cjeldros aliasq^ confcederatos}desauoreacbe-
ncuoJentia Regis sui iam desperantes,& tyrannide Hispanicorumin Belgio Cjubernatorum
seuicntium,oppressGs &ajslistos subsidium mereri3quose suasquevrbes contra dcpredationes}
deuasJationesque hostium tueantur.

BftOVESIENSES intercamdxmasfrequcntifiimasqueexcursionessachnt&pfedas
boum opu!entisiimas,etiam in conspeftu vrbis (solonienjis ,prasdiarijs Coloniensium casts & 3,

fugasis}abigunt. cDux vsrb llluftrisiimus Cliuh hac licentiapradawum htellefta, Edifto Pagina

promulgato iufiit}vt qtiicunque h loci rftbi subieftis prxdones huenirentur, caperentur ,vel 3^3'

occiderenttir,captisitaque & mortemuJstatis.audacia Tfoucfiensum nonmbil reprejfa efl.

J Jlustrisiimus idem Dnx &a subditissuisin vlteriore Rbeniripa,ex opposu0 vrbis Tsottcsta-
mtpropugnaculum erigimandauit}aique illud a cimmiacentibuspagis cuftodirsvt hoc pa-
stopMsidiaris Tftouejienses euagan}& h terram Montensem excurrere proJnberem.

ELECTOR quoque (solomenjts ordines Diceccsos rBmJam ettocauit} qtto & ipse Sere-
nisiimus Prmceps ad Comitiavenit,ac disensiima ibi oratione demonftrans}quantos thesau
ros esuopeculio desumptos in hoc belJo hsimpftJset}addit,non tantu suumsed &sratris B4-
uaria Ducisarariumpensexhaustse,assktumq-Juum erga Dictcesimpmerea & exanthla
toslaboreso(iendm,tamdifertHnorationefuaprogreditur, vt ordinesadlachrimas moti
non contemnendamjummam in belli profcquendi vjumpollicerentur.

OBSID EBAT adhuc euenarhs Nouiomagtm}nec Alnpenmus hoftem}anteasuga-
re potuhpropter aquarum hwndationes}cum autcmposiea minuerentur aquajamquc intra
alucosfluuij redirent. idem Altipennius Cjeiriagubernator3omnem apparaium nauium}tor-
mentorum aliarumque reriim, TSseomagi sieri iusiitjmdeque Anglossugauit. 4

4 ,

30 Q&ob,

PHILIPPI KEGIS NQMINE GVBERNANTE

CXCI.
loading ...