Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara Nr. 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 393
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0595
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Auslriaci.

LOC A

2 e

Anglia.

3 1

Doucr.

n g

Buscodu.

cum.

12 s
Bommc-
lervvert.

LEONIS BELGICI DESCKIPTIO

Cv M Jiolitchius somesmtdijsetjjanc insulam Regiosejse ingrejsos, quamprimim.
Qajsemsexaginta circiter nauium inftruiiubet, impofttoque milite, Mosts oftium ingrefsus
insulam cingit,& magna contenuone aggeres,varijs in locis perrumpit ,adel ,vt fluuijs in in-
sulam currentibus,pene tota eastt inundata,Nec Regijs,qui vtpoterantjefe tuebantur,quis-
qtiamsubuenire potuitjta totos quatuordies,aqui$vnditf cintti, stue commeatusub diojn
intolerabilijrigore pene enecabantur. Dejperabantpleri^ defalutsillorttm ,scd & miles
HispanusaGeusijscaptus, &ad comitem duttus, palamsatebatur, 1 nonsuijfetotohoc
belloapartibus ordimimipsiun Holachium comitemfodiciorem, vt,qui tot,tamf lettas (o~
pias(eiant enim circiterquatuormillia, Hispaniplensp flos militia Regix, Ditces &prase-
tti,militarisquediscTplinaperitistimijtamcxiguo temporejabore, & incommodo suorum si-
mulin tantasanguftias redegijset. Regij in hoc periculo conftitutiad Deum solum iugibus
nec interruptisJuispracibus confugientesttandem obtimierunt,vt subitaneum71oream Deus
emisentquiVVahalmslumengelidaglacie constrinxit. 7sam & EpiscopusTfttrcmunden-
sis ille,vir rcuerentia,santtitate,ac dottmapreclarus, D. V Vilhelmus Lindantts, pro pietate
& amore,quostngukriter Ecclesiam (fatholicamfemper complexus est ,supplicationibus &
litanst,renouat?s, M onasteriaSanttorum virginum circummtselcttioresque Dei cultorcs ad
iugesprecespro rRegiortmfalutesundendas,adhortatus eft,atque excitauit.

HOLACHlVS itaifcsttbitaaura mutationsmadmiratus,metuens,nenauesglacieimpedi-
U ahirenon poJsent,aut A quilonesluuios 'Belgicos in mare occidentale propellente sluminc
vadofosatto,aqiiisquesuhrattis commeatu clastis destituereturfubtrattis anchoris velisque
expansisjnsugam conuersus est.

AHGLlAE Reginainterimad Hispank Bcgi tantbfortihs resistendum fcque tuendti,
cum Regibus illis ScotU nimirim,Dania & Nauarrao foedus init ,portusfttos nauibus mu
nitjtransitum mari in Hispaniamprohibet,Traiettum Douerensem,ebIoco circum clajse te-
net, 2 adlittuseditioribuslocishastassiuelanguriosalthudinedmus erigit, ijsdemque
dolia,pice & ignem concipiente materia, impletasupnponit, ad qua Scalaper alterumgra-
dibus ascenditur langurium,Jpeculatores,quist hoftile quicquam detexerint impoftto igne in
dolia vicinis indicantfatispropinquis acsequentibus Jpeculatoribusjtayt intra horam to-
ta Angliapericulum resciat, & quilibet ad arma recurrat. Vndesibipersuadent Angli,se
nulla a clajse ex mprouiso impeti pojseyec ad eorumportus ac Uttus,maioribus nauibus ,fcd
nauigiolis tantum appellere licet. So patto se valde tutos horum Jpeculatorum indicjjs cre-
dunt.Sed ad Regios in lnsula Bommelensipericlhatos redeo. \

HOLACHIIS abnamgantibusjntentistimumgelujnmollemiterumaftatistetnpe-
riem conuersum estjta.vt Begue naues Hijpanis Begijs durstmofrgore ajslittis,atquesa-
me tantum non enccatis, e viciniapot istimum, cum ‘Buscodncersium studijs, desideratam
amonam,resolutaglack strte vlia dissicultate aduexerint,& ex [ nsula in continentem ripam
seminecesplttrimos & languidos transportauerint refocillandos,quorum tamen quidam vita
deftintti,nonnulli veropedum quoqtie digitisgelu asperrimopramortuis, autpedibus etiam
jpstsgenutenus, neparssyncera insiceretur,priuati sunt.

COEL ESTi hoc benesicioliberati tx Regijs( Hispampotstimumjgratitudinh animum
teftantes. Buscoducenftjus ingentia donarunt munerayttoginta Bouespaup ribus dederut
dishibuendos ,&m populi vsum (raterem amum largiebantur, TJcgium platie munusyn-
de in Sacro pascbate myftieam Sucharisiia communionem vinum libarent,& quo diuina Sa-
cramenti margarittc abluantur.

FAMA liberatiexercituscumadParmenfeminoppidoHcrentalensie/setperlata,ga-
uisus *Trinceps confeftim TJruxellas redijt. Vbi Vergeius liberi Burgundia Comitatusgu-
bematori& *JMsarchio VeramboniusSequanift Rege aurei sui vdleris torque donati sunt,
alijsfc nonnulliprocerespropter benemerita iussu Regissolenni more hoc eode torque instgniti.

PHILIPPI REGIS NOMINE G VBEllNANTE

_393_

U 8 5*

tempora

I

il Decebr.£

12 Decebr.

CXCII,
loading ...