Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 404
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0612
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Eyzinger

15 86.

tempora

7 lunij.

TO1'OGR AP HICA ATQVE HISTORICA

CONDITIONES DEDITIONIS.

PR JNCEPS Parmmsi$,xnsa eo,quodexparte Gubernatoris, Capitaticorummili-
tum,Magi(iratus item & ('iuium vriis Cjrauixstbis riptofuit, exbibitum,per duos ca-
pitaneosexpreseinhttnesinem adsemijsosihabita quofy retatianecms,quodposteaver-
botenus trattatumoreque communicatumfuit: tamctsioccasionemhabuijsei,tamex-
orbhantesconditionessimpliciter remittendi,non ignoransstatum vrbis, in quo iam la-
boratitamenpro eiujdem Principis conJuetudines,quasolitus est ciuiliter > adeoq^ huma
niter trattare,illos,qui arma trattant,eorundemueprofefiionem faciunt.

Praesidiarijs.

sONCEDlT pudittis CJubernatori.Capitaneh ac militibusjllos liberepojse CJra
uiaJBomeliamsefe conferre,cumeorum armis,suppellettiliy eqtiis, vxoribus &pueris,
timpanis non (ananttbusjncensisfy cordulis etiam exphcatis cum vexillis, idque ad in-
stantiamfattam apud eundem Trincipem per (somites sJMansseldeos patrcm &si~
lium.

1LL1S quoquediscedenttbussaluusdabiturtutujqneconduttus,cumhacpromisiio-
ne,ne qua imuria tlhs quoquo modo inseratur.

BOC mediante,dcquo hattenusdittum es?,ftatim vshemhmanustradent Prin-
cipis, cu tormentis,omnibusq\ vt nuncJunt ad eapertiuentibus; Libcros quoq; dimittent
omnes captiuos,qmdurantehacobsidione jniltoruveneruntpoteftatem.sapitaneiMar
twessilto excepto,pro cuius redemptioncjam anteapecuniamsedaturumpatcr.spopon-
dit.

sDABVNTVR etiamprxsidiarijsGrauia discejsuris militibus, naues ad ciuitatem
existentes,quibus ipst cum suis rebus ,auehantur ,pu(lita tamen cautior.e de remntendn
secure,ijsdem nauibusgrauiam vsque reducendis,& hxc quantu ad prxsidiarios milites.

Ciuibus.

('AETERVM adMagstratum&(smes Cjrauienses,quodattinet; SiquidemBe-
g-asua Maicsias benigne trattaresoletsubditos suos ,prafertim qui adprifiinamsitam
obedientiam redire cupiunt: quodque Puinceps ille Parmersis omnibus quoque modis a-
bunde iam (atis ofienderitse eandem viam ingre(sum,Animaducnens / tem princeps,eo-
rum bonam voluntatem,sese rationi accommodantium, vitamq;fuampofihac ita insii-
tisentium,vt bonos&obedientes (ux Maiefiatis/msdetnque (orsily,subd ;,tos decetjl-
Its (absque vlteriore aliqua conditionum pattione) omniumputeritorum,contra Bg-
gem commijsorum condonationem atque obliumem concedit.

PROMJTTENS omnibus,quiexvrbedisccdcrevoluerint,liberamidfaciendipo-
tefiatem,vna cum bonis suis.lis quoque,quibus diutius in eadem vrbe comarari libuerit,
id etiam licebit,pacisice,atquein antiqua Caiholica.Apofiolica.RomanaReligionc vi-
uentibus. Attasunt hac atque concejfa, in cafiris eiusdem Principis,ante Cjrauiam
septimadielunijpostnatiuitatemChristi. is86.

N OV ES1ENSES interimjn tantam supcrbiam cfserunturyt Rheno ante (fo-
lonienses vrbis portas,armatam instruttamque nauim immmisemt 1 per quam wag-
no ausu, tricesimum nummum (sioloniam commeantium admuigantiumque mercium
nomine Truchsesij,qui se hac parteRheni Dominum,taquam lmpery Slettor alia adhuc.
assirmat,petunt, & extorquent.

Cvi

LOCA

3 g

Graue*

ALEXANDR.O FARNESIO LEONEM

is I

Nuys$e
loading ...