Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 413
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0625
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
LOCA

DusTel-

dorp

|

I

ylsr^uck.

*AxeL

Cnadetal.

Auslriaci

LEONIS BELGICI DESCIIIPTIO

P EP ERC1T Tamensisciuibus,omne$f(xminasacpueros,ahommimuridtutosac
Uberoseffevolu/t,et\am (flntijvxorem (cumsformacaptus,quidam, mmatrimonium
eam petysejliCpanus)&fororessertiir Cltitij, duas, libere dimisit,& incoltimes Dus-
jeldo.pium deduci,ac cuidama Milendonckyxoris ditta ncpoti tradiiufot. Hanimso-
vorttm vna,antea fape (flutium adhortatasuerat,vt a captisdesferettverhmtamen ni-
h lab eo ea in re obtinere potuerat; Altera ad lettumfratrrkmthtibus opprejso ('lutio
asodens,mccftajrisw,dc in desperata modum exclamansjn hac verbaprorupit. O va-
na Regina ArtgYiXjvbimodbes tu?

'D VM Princeps occupandis ad Mosam & ‘JRstenumsttis oppidis occupatur, Ar.gli
territomtm Wasn(e mgredhmttis Axelium oppidum 6 miliatribus Antuerpia dis-
situm obtinem is lulijMqaeopevtgilammMagi(lri,&qi<ontndam.ciuium acprastdia
riorumauxUohoc Mottausvrbis Csrauelingenstsprafettus,ctuhmditixprafettis.alijs
qui in vicinis erant locis obstdione cingit.Sed peiforatis poslca ab hofte aggeribus,aquis
circumqttaquc ontnta inundantibus obsidionem soluere coatti funt.

HABEXTVR intcrim etiam 17 lulij muhorum cVrmipiim Ltineburgi (somitia,
quibits Rex Danixfotettores Saxo &%rdndenburgicus &c.Legati Reginx Avglix,&
RegisquoqueTsoauarrxtinterfuermt.Hisot Leycestrius 1 ‘Ultraiecio multos inexi-
lium ctjci,qui nonsolhnstbt & ratholicisinuisi neccatholici erantyerkm & ilios maxi-
mequi Catholicx'Vehgtonis essent assertores quos tameninloco quineutripartiftude-
retsubsisterepermittit. HiCulctnburgum,VianamJ& lseifteinam,tanqnam ad priua-
torun dominoru oppida diuertebaijed mdc quoq, cxccdcresecuHari editto iubentur 2
declarandoscilicet, ista oppidaeorum non contmeri numero qux neutraha dicercntur.
Scd Monaftermm, cliuiam, &simili*loca quxsubseptendecimprow.nciamm circulo
n n comprehensafintra triduispatiumse transferremandantur quisecusseceYint,horu
bonasiscosubsignarentur.

LEGAViTpofthxc (oJoniensis ScnatusConsulem loanncm Hardenraet, VVoIjkel
& ‘JDottorem Hachftein ad Varmensem Vrincipem,etdem defcelici suo cotra hoftesfuc
cejfiigratulatum. Qut«blatwnem bonorarij quod dli mittebatur * nomineSenatus,

! grato acceptans anim6,petyt,vtsilegatio h.tc ill s esset cordi(quemadmodum ejse non
dubitaretjeijcerent Regix Maieftattsperduelles,quiinvrbeeorumse continerent,nec
inpofterum alios htiiti-modi sarmz homines reciperent. Vtidesattum ;est vt mandato Se-
nattts eiusdem.ab otto precipuissit inchoatu, qutbus cinilts cohabitatio erat interditta.
poftquam Ferdinandtis Lopesprxfettus Kerpensis.trigin.ta sexJscripto eideojferebant
Senatui, quos perducllionis reos iudieabltj die mensts Augitsti.

POM TIFEX sttmmitsmiserat mense maio Parmensigladium & galertim ,quem
Princeps Hle perpetuum bonoris teftitmmum in mumtione vallis grahx vulgo Gna-
denthal 'accepit 4 Maneeittsdem diei (somes Arembergius, & Cornesa Mansfeld,
alijfr pracipm exercttus ‘Duces, ex castris cum summa magnisicentia in mttnhionem il-
lam Veniunt.Nuntius Apoftolicus Vercellensis Epifcopus Sacrnmfaciebat, cui Slettor
Colonienfis,& Princeps Pamsnsis& luliacensisintersuerunt Finho sacro Vercellen-
sishabitapnmumad Principes, deindeadmilitesgregariosinsignioratione conuersus
ad Parmensem causas donoru Santtx Apoftolicx fedis explicatsumi Pontisicis Sixti V
cuius nomine Cj rimanus Abbas JRjma milsus,qui & inhabttu relig iofo aftabat,reueren
tiaqua decuit, Prmcipigladium illum ac pileu tradidit. Insignis eo die in castris Tso-
uesanis spettabatur ,& dtm hae in sacello siunt magnus tormentoru boattis audiebatur
soriSstJWilhes multa in caftrisyafy iucundifima edebant spettactda, decursiones lu-
dicras,pugnasqiteimaginariasita singebant,vt serio eospiignajsediceresjn castris erat
mllus,qui nonspettatu qttid dignumsacerevidebatur.

phTlpppFrE~GIS~NOMINE GVBE.RNANTE

4 T3

15 Sd.
TEMPOFvA

I

Jilulij.

*7lulij.

3

2 2 lulij 0

“ n I

1 Augulti.

CCII.
loading ...