Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 2
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0008
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
Vh/ssis Aldrouandi ■

DE-METALHS IN GENER.E.
Cap. I.

JEQV 1 V O C A.

4 EJJVM naturaiiumcognitionenos ad veramljeiOmnipotentis co.

** giiitiontnJ'cuc]ii,Tlicok)gocam..&'PJatcj!icO]-um scntcntiajtelliSi.

'"' uriJdc^e^amiiiat.aanraiaJiuninatura^dmaiiiniataserriioncwi;

Uicrtentcs priino in incralki incidcnius,&prima facic appella-

■ '■ rionenVMetalliiiluribusconiicnivcvcbtisimtcnicmus. NimMetal-
" Inmdehctatvcii.Lin^CACUaiilipiuiiii.xcrahitui-jatqueexcbquitUtj F
nhocscnstisiimptumftiitaVirgilio.qiiandocecinir. ...

. rhit

?*&,»

TAb.%.

ttyraum.

lik 34.
C'4,7.

jwillw*

Aliqtiando sumitur proFodina,ex qua Metallum eruitur,.qtia:aNuperis Mine-
ra appcJIatus»c;i:o 11 iair: I"osJc;i-jht:s in iilaklicrantikisJatu-ji icira.-ranquam muro-
rumeminentia-mipcij('ci.t ,qt:a' Mijia-nunuipari ioicnt ,& :n liccknsuPIiuiusfo-
djnaniauxi>MctaJkmaurariuinnomiinauit, Veruin, quodmaioriest dignumad-
mirationCjhoc Mctalli nominc, fbclina.' quoquc aliornm fosiilium inteJJiguntur:
Quandoquidcm Hcrodotus ir. I.ibva cii ca Atl.intun, Mctallum salis,& in Carma-
nia Metallum R ul rica: repei iri testabstur. Dioscoridcs ctiam ab hac signisicationc '
nonrcccssit,c]uandoscripsitts^!7BAAoie AilW{,nimiruminMetallis,idi;stinibdi-
nislapJdmn.Ini6Mav!-.(.;dcLis vcrba faciensde Adamante,hancgcmmaminsodinis;
ChristaHotum"intcrdumnaIcIaI]euerabat,hocvcrsu.

" 9)eCbrijt,ti'Iwnm ,-,rr.">/> Jtiwj-tn/iirc nittaUh. ' ■■'' ,

Quocirca uAaM apud Polybiumsunt cuniculi ad cucrtcndas vrbes accommoda- G
tijquoniamMctalloiumfodinii assimilentur. IntcrdnmMetalli vocabulo auruin
significatUrfoitepcrantoriomailLimr IdcircbPontanus laudesHeriiiiLydia: ssuuij
arenas aureas duccntisccicbrans ,Mctallum pro aurOnominauit buncinmodum.

.; F&Iiecs iscrmi ripss ilw.re Jtfcttllo.
AmpliusmisturamvariorumMetalIoium,&pra;cipucillorum",exquamortari;ui,
Campan'a!,!ebetes,&bombardeconssantur,nec non iJJammisturam, cx quanon-
nulJaipC£lilafabi-efiuntai'tif?ccs,&c,rtcri vnigarcs [lomihesMetaJIu vocantiQuam.
uisposteaaftificesmisturamhanciUKtamaiorem,velminoremcriscopiam,adopc-
vadistinH.ciidavavij^vcc.buIisvtanturiita vt i!lam,qua?ad Jcbetes,Mortaria,&
Csi]ipi:!iTisiu[idjtLii-,Metallumcogriominentii]lamvcro,cxquatonnentabeslica,&
statua- integrantur, Broiizumindigncnt.

Insuper cx doitissimo Patre Aktaro lesuita in Historia Cinenii, MctaJJum a Ci-
ncnsibtispro vno ekmcnronim vsurpatur: Cujn ipsiquinquc clcmcn;,;, kilicct Ttr-
ram,Aquam, I&nem, Lignuiii,&MetaI]uiii.constituant. DeniqucMctalJum,seu vt H
aIijscribiint,'r;;[!L!ii:Mctall!ini,cst"oppidumHispania;Taraconensis,dcquoPtO-
lometis est Icgcndus. Postremo si Mctallum in proprio significatti sumatur, indi-
c3tquoddamfossiliumgenus,quodAuruin,Argcntum,a.-s,&ca!terahuiusgeneris
compleCtitur, de quo iusiiis in hac historiaagcndumest.

ETYMVM, ET SYNONIMA.

NONNVLLI vno orc cofitmant, inter qups rccensetnr loannes Chtysippus in
Historia de arte Metallic», nuncupata fuistc Metalia averbogra-co M«r«A-
Aa'a>,quodsignificarperscrutor,quoniam homincs intrafodinasterrjmc-
tallascrutari soleant. Ycvum in hanc scntcntiam pcdibus irc nondcbcmus, nam_»
Mt7aAAa'»exponiturqiiidcpcrscrutor,sedmetaphora asossbribusmctailorumde.

sumpta,
loading ...