Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 12
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0018
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
12 "Vlyssis Aldrouandi

argcntq diiTeni.it. Id 3n foniacibns inanifcPsi.TinHini appaiet,dum plumbum aibum E
liquatBr3ai'^ciitocninilsipci7iatac,&batiiir</ci-rtissatilcL-xtrahitiir.

rA-sit-^^i-.iiK^inttaili^&aniinjntiatontrLiricL^icma^inwdissidenrjquiaspar-

i ^untquosdam halitus spiritui anli'.i:i!i i/.imicce:: idcirccinullibilcgiturinerallisali-

<- urtd aniiiiaj suissc r.Licritusn: inici vbi vcna: mctallica.' inucniuntur, ibincq;plaiiKe

crcsaii5t,ii<.iti;:'Li];m;i!iti;svcrsiUititv,& i:i bnitis ccnisir:i'.;uisi:icm i:itclligimus,qudd.

infodinisiJiCL.i.l-oMiin c.-iir.i oniiicr.m p:;Ti:niq; . itlarmir, qun; poftea inJapidicinis

AiTij '.ijiiilisiiiriiLiicLir. Haccuan; c;,u!a ir.nci Mcdici :Libcnt pharmacoparis, ne in_*

prieparandism.irgaritis, vcl alioluiiusgenerisniedicamcnto,vtaniuriiietallis,sed

solunilapiiiiiiiisiiiariiioicis, ;i;-.onia::i iir.pcinict nericnlum nc quidmetallicumme-.

dicaincntispra'paraiidisadhii;i'cat,quodcxdiametronaturiE huiiiana: adttersare-

tur, & inde grauia symptomata. emergere posscnt. id tanquamcorouidcm huic tra-

JJi.%^,v. ctatuiadditPliiiius, qLiododoics.ilodiimuict.iIloriim dimanantes omnibus qui-

(, dciiianimantil]iisIuiitiiiL:rai:.i"cdc;:nibuspotillumimma\imosuntdctrimento,qui

Odnr me~ ab argenti uictailis cxhalant. E

ullor,

M E T A L L O R VM )
PR&PARANDORVM RATIO

JL JL i

s OMINES opcrarij in primis, rcfcrente Agricola, inueniredcbent cuneos,"

]aminas,iiialk's:s;ii,-Lci!Ia,con:os,icr;is:i;Ja,lii;f:iic^,Sibiiti.i!i!,l]a'ccnimin-

■' strumenta ibdinis mcr.;iIor,"i cnicci;!u (L;ii: m.iMnnc nccefsam. Fodina aui

^MetdUi- temmibcomoncososita esfcdcbet ,nccabaliquo ssiiulo,velscacebra,velriuore~

coram i«-mota,vrmatcriacTolla:mtccxCs)ci'ioiic:ncomodc kciaiipossit^icquoiiiavcnaimc.

jirHmct*. rallorttm incer rimas savoram clauduntur;ideosi)ssoresiiKCrdum baciliaserreari-

misimpingiint, & venam dccutiunt, quando vero pcrlatcra saxorum vcnsdilcur-

runt, tunemalleis vtuntur,&quando taiia instrumenta in eassdm adhibent,tunc©

violcnti;; i;[r;is saxa sepaiando vcnaseximtmt. YcriiinMccalliciprimumadinuen-

tiCvenaipcricLilLiiiiiaci.rc skbcnt,vtrumpacicam,vcl muitam mmlliquantitatcm

. contiheat,nam quandolaboratur dispcndio, vcna cftrelinquendn. Experimenium

. fit excoicione modica- quantitacis; hinc cognoscitur num nnilttf qtiaiititatis exco-

diodetritnentumjVclcinoliiiiiciiLiiiii ii; iiI;,Lsm^j;.\co:no ijiicur multisariamneces-

sariavidetiu'nonstiluiii vc iiict.Jla ad vlmn prarparcntur,scdetiam,vtase inuicem

separenturi sunt cnim plcriiiiiqimixta, &-coi,nm vitia cm;nd;:nti;r. I<»!cin cniincste'

■ ■•■ pracipuumadididoneumiiistrumcntLimcancbatOuidjusinhuncmodurr). '

UL^.sdlt. OmwtpurgsretUxigHis,>htiemy; ^Mttalli^

Excoquit.

Primtun igitur hbinines operarij iiagniina vcnariim in capsuiasconijciunr,s tpi-

stillispraicrratisa rota aquaria agicatis tundantur,scmpcrcnimprocurant riuos

aquamni iiigeutesde montibiiscd:i.To.s,q:;!i\.!pi(lo c.iriiiiii.iii.iiov jotarum orbes

circumSgicent :!,ipidesatiremcralsiorcs ,cj;;l:;:::; n-,c;:>!ia iL::-.Li.;i.\:i< , mailcis prima H

facie minuuntur, in lacunis lauantur, & dcnuti cribrantnr, vt tandem molantur, &

his oniuibiiMiiOfiis nintciianictallica prirparacirjaiitcqii.ui: in tbi-ji.icibas exco-

quatur. Suiitmulta- sbmacCj in oilicina mctallica, ;n quibus vcnrc iiqticmuit,&ar-

gcntum aba-resegregatur,diunfoilcsingehtes in rota- aquaria;sublcuantnr,&ain-

duo siati(,atqiinotiiinagiiocHH!i::i:;oic ['l:!iiHi!iimiii_so!ii:icibiis cxcitant ,&tunc

virioperarijmctiii1.: :::pc:'lLi;i:i:;ciiriit,cX:,;!i; ir.cialkini :LiiLi:!i,iacoiiti!fcsaxisse-

'paratummagniscocli'cniiiH!Scxi:aL!:iui!t,:v iiiriiodulostranssundiinc.AtnofoIuin

j(trtio se- hocmodometalluprctioscima cili,& vicissii:! viicaprctiosofoccriiitunfepiusenim

farZdime duoineta!Iainviia,&eadem vena inue-nitintur, •iioni;imnaturalitcrquaidainpor-

ttrllitrmc- [j0 auri CUiil ai;'cn;s:,cc ,vrc i:ii.\i.i rci^ci-JLLii-- i:i j):iiiiiiio n;L;ro^\i iulciTO exigliaat-

tallis. gentiportio,pliir.ibiiij^ii .ilioiia p,irs;n,!rpcnto,&deniq;aliquascrriportioiii-j

£Bre.Auruniautemabargentoplerumqiicpar::!Lira(;:ia valcntiparatacxacramcn-

tosutorio_, vcl aluminc,& halinitro,oua; adscgrcgandum abauto argcntumsum-.

iBopexe
loading ...