Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 18
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0024
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
Vlyssis Aldrouand

i

Ad seoriam plumbi referri potest lithargyrium, oritur enim ex plumbo in forna- E

cediutj"uspercoao;namestspuma,(|U*cci|iigitur,<Iumargtntumpurgatur,&con-

cieseitinstarlapidis,&vocatur Aissnjij-u^ca lapide,&argentonomcnbabens;eum

lith*r£y- ^.[a|apisJ&a,s])i>r.o{argcntumjouasilapis argercteus,abArabibusMarrcch,&s'

rtf e&mu. jat;njs j"pUnria. argcnti nuncupatur. Djoscoiides voJuit lithargyriii sine argento pos-

se concresccre, dum in secund is sornacibus argen tum plumbo permixr-um purifica.

turiCtenim tuncferuentemixtura,pIumbumviolentiai;;;'.:s extennatumjcfeacauir&

leuitatemargcnto/upcrrsatat, & ftt vclutiscoria ,quam artifices!paularimadlatera

Gettb* pellentestandcmproijciuntj&^^rfwnominat, quaposteafigulmisoloit. Non-

suSJ. ntilli pcrperamputaiitspumamargenriexaurofaetam vocari CliryrT:im,Cxargen-

to Argyritim, explumboMolibciltinucum ramen lithargyrium cxibJopJumbocum

alijs mcraJIis,&pr;ccipue cnnt argcnto ad faciliorcm fusionem,vel purificatio.

nemmixto dimanet,&quamuis interdumauri ,& intcrdum argenti coloremadi.

piscatur,taracidexmaiori,vclminoriadu(tioneprot!enit.namiissatimatq;plum-

bumexuslum supraargcntum liquatnm apparet,decatinoauferatur,tunclithargy- E

rium colorc argenteo refulgcbit; sin diutius ibi manserit colorem aureum acquiret.

Duplex Iitliarg; rij gcnus Opifices conftituunt,aIterum vocant naturaIe,c;uod egre-

Litbsgy- diturex vena argcnti mixta cumvena plumbi,&in fbrnacibusliqtjata,aliud verd

ri)^^rrartificialc.quodmodissuperiutdcscriptispr^paratur.HuiiisDioscoridestmostS-

ti*. ' ditgenera, primumgemisexarenaplumbariainfornacibus perfessecocta,secun-

dumcxpurificationeai'genti,iertiumcxpJumboresultat. Huitis spccies fiaua dicl-

turChrysiti$,candidaArgyritis,liuida MoJybditis. Optimaspumaargenti inMi-

scna,& sSohemia paratur. Dioscorides tamen pt imas tribuit Attic*, qtiar, cum sru

ruonte Laurio fierct, Lauritis vocabatur, secundas Hispanierc, & terrias Putcolanat

assignabat. Nosingratiamstudiosorumlithargyrium spontcnatumsubnum.i.hoe

inlocofiguramus.

Lithargyrium sponte natum.

XJthargyrio no absimilis eft alia metalloru sordes,quam MoIybc!a>nam,siue plum-

gmcmnomiuanr,aIitcretiamGalcnadkitnr,quiasccundummcntcmaJiquorum;i

Gaecia Hispania?deferatur,quamuisperpcram,si Pliniocredendum est,qui in Ga-

; lecia plumbum nigrum gcncrari ncgauir.Ncc MoJybdena,vt scripsit Dioscorides,ex

auro &argento producitur,scd ha?c Dioscoridis dossrina hocmodo cst cxponenda,

scilicctdum vcnaauri vcl argenti in foinacibus excoquitur,hisaliquid plumbiad

miscetur,nain cumplumbum citofundatiir, vcna^quoqueaurca*, vel argentea;!i-

qucsinSionemaccclerat, &nisip]umbumadderetur potiusill#vena?auri,&argenti

^j^lylJe- adurcrcnttir,quamqu6dliquesccri:t. Itaq;exiIloplumbocumvcniS'auri,&argen-

w* , quid timixro quoddamcxcrementumsegregatur, quodparictibusfornacisinstar stiria-

st, jQ-adha:rct,& hocnilaliud est,quamMolybdcna:riincm3teriaMolybdena?plubwn

■dfcjsatissuperciiirianiseilatumest, quidquidaiijscripserintdeduabusspuma-ar-

genti
loading ...