Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 24
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0030
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
2_j. VAykh Aicirouandi

slinetiitiir. iJludautcmspaturiiijqucdintervenaimetaJJorum cadit,Intcrucnium. E

Interue- api,tllatur. Per venas,hoc in loconon taks, qualcsanimantiumintelligimus,sed

xili tjttid potius cx scntcntia Agricola- diccndum est;venas mctapliorjccfossilibus conuenire,

s't. nimirumiiiiiiptaavciiis a:>iii>:intiLEm transsariont; n,im sicuti vena- anlmaliumper

(inguIaseoruBipartesdiiTcminanruiii^iritcrvcncmcrallorsipcrtotuterregiobumj

&potissimumpcr loca montosadispcrguntur. De hac metaphora venarum metai-

K licarumSBnecaelcgantiffim^icripsitjaAquemlectercsreilegarnus. Restatigitur, vt

_»^lic ' eanaies,&vasamctalloruiri,vcnasappcIkmusiitasentiuni Plinius,Djoscorides,

__-#>. ■yj[tm,jllSjJ(\jijei.tllsMagnus,Cardanus,eiMuItia]ij.ItemOuiditisdescribenseta-

3'' tem auream, & ferreamiic canir.

------------Je Juro tsi ykimafcrro

j,fa t. Trothucin-sHn! ~!>c>:.(/■;■hriiiunuunt

^Metam. 0m"c "'/"■'■ _ .

Vtasscitam stabiliamussentcntiaiii -, metalla interddm pro varia locorum formsj,
&vcnai'iiiiidiuLiiirate,vari:lcoiiciij['citiitfigura.VidiniuslapidesexfodinaItanni p
cxci ssbs, quishnntiniinscesincrcmm nigrouiioic,& v.tiit:(igur.tmmconrinebanti
jmdargentumhabcnsangulosinstariridisobseruauimus. Sedarri,&ferro hoccon-
tingcrc ncquit, quia plus terra- poslideanr, (tanmim autem ,& argentuni, quoniam
plusaqureparticipan t, ideo iacilius has figurassortiri possunt. Itaq; cumscdespe-
culiarisfossjliuiiilittcrrarumoibisriiiciii qiiatLiorsoligc:UTj diit:M,u!:iir,nempe.
\Mo»tes in montahumjCoUinum, campcitrc, & solum conualiium ,qiiorum duo prima gc-
C coiltt m'ra summopere ccrrmendantur, cjuia ha-c facilitis,qua.ii alia loca fodiantmv
suat loca Qfi-^pt^P^'1'nwns Tmolus in Lybia, R hodopc, & Panga-us in Thracia, Carpatus
metallo- m Germania,Ccuimcnusiu Gallia, & MontcsPyrenei i" Hispania inctallorum_».
rum suntferaces.

Posteaquam inpeculiaria metaslorum loca incidimus,opera;pretium esseiudl-

cauimusomiiesregioncsordincalphabeticodigeitasrccetisere, in quibusautme-

tssegyp- tallaoliiiifiieriiiicrfossajautiiostia.Ttateiiidiescruiintur.IiipriiiiisjEgyprusfodi-

tut. nis metailorumnoneslnudata. Aiiba rcgioaCalcpinomcmoratur,vbitrigint'.LjG

t^ili&art- sodinarab Homcro esse tiaduntur. Ex Cosmographia vniuersali habemus, qudd in

gio, AlsatiasuntmontcsGalliamaCiTniaiiia diuidnitesii quibtis iiicol-^Lotharingiea

vtentcslingiiaa'S,plumbum,&pra'dpLicinagnauiai-gcnri copiam hauritmt: quam-

obrcm,pro horum mctallorum purificatione,ibi plures domus sunt fabrefactai.

islDgli*. Anglia vnacum Scoriainsulam totius Europa-maximain conltituens, referent __.

Munsiero, fodinas habct argcnti,pluinbi, aris, ferri,& stamii scIcctiiiimi,quod pro-

.. , ptcreiuspuritateintotoorbeteriarumcomincndatnr. Nonproculab ApoIIonia_.

tsfyo loma _jujtatc Illyi-ja-acJ mart faz,smir qua-dam mctailotumfodina-,qtUBalbato metallo

cteitas. _enudrepkiiii:i'?vrinC'isii;ori,aphi,tvniui.'d;di Icgirur. Iu Artabiis,quipartem

F0I.946. sept_ntrjon_jem Lusitsistiitliitbiraiir^ ttrra strcilis slaiiiij, strgcntt;>& auti esse p.erhi-:

<**tf«it bctur.Taiidcm metalia Augustos Ciuitatis Eburonum,consensuomuiumlaudanturj
*■>*' vt ciuidamPoetadehacCiuitatecccinit.

JVcmio »i'<b'"i/ili'cs /inninii.//n .c i-iu-rryaitt __ ■ .

V'sicriiu.'tcrr/rsortc mctsila trabit. h

Sobcmia. ScqititurEocmia regio Germania ampliIIima,vetultisiimissodinis nobilitat a_jj

£#._, &ditata;qiiamobreniPrcmislausBoemoruiiipi'imusDitx,argcntimctallisreper-

tis,vtDn!.:;''i:n; sc;-ii>nt, argciH;;rias fodinasin illarcgionccoluit. Noncstomit-

Banoniit tenda Boiioiiia intcr vrbcs It al/cc precjpuas metallis valdcconspicua, in cuius tcr-

2talitt. ritorioin6tesfereomncsvcnismctasloisi,&fbiiiliumrcdtindant.PrimitusinCom-

muni Somiiana nuncupato non procul a ssituio paruiRheniarrismctalla visuntur;

pariter in Communi Tdderno appellato iecus ssumcn ad aultriim argcntarirej&cra-

tia;vena.'nondcsuiit:i;iio jn Coi-iiiiiiiism//™/ viiJi;aii;crdic1oinincraraiiri,&ar-

gcnti inucntailunt j quaproptcr hoc Comtriune ioni & conHando oJim fuit cogno-

niinatuin,qiiianieiallaibiconssareiKur,(ciIicctliquif7ercnt. HasvenasmctaHife-

ras,annis c!ap(is,Domiiiicus Alhanus CaHsi(.!kusin%iisJ& vir in oiiini bonarum

]itterarnm,lcguinq; gcncrc cmdirus obseruauit,& diplomate PoDtificis Maximi

VibaniOitai:iiiiiiiiittis]!,'ivi.':iascruicurauit,&pci'iculoiacio,eirc.vcnasauri,&
loading ...