Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 28
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
■Vlyssis Aldrouandi

Scotii «- sulpliuris, arq; etiim auriconsistiinr,iilcanncs Brotem.s veriraiem estaiTecurus. £

ses. SeiJam InsuJa, cxGasparc Balbo, ofccopiarn gemrnajrum,& vcnarum auri,argcnti,

Iri liiner. & ferrisiunniopcrc-cdebi-aiur.Apid icqusnos sunt s:;di>i.:-.c:< cruibus argcnrunu,

InA. xs, & fcrrum essbditur. Apud Sigam Ciuitatcm Maurirania? Tingitanar sunt montes

Srg-tesi ameta!Jisa:rarijs,qiiibusscatcbant chaIcoricJii;co;:iioi7.iiFi:ui, vndt ini-tiilliimSige-

metallum fc nomcn traxit: ad h.rc metaJJa anno Christi scxageiiino noft dticcntesimum, multi

ynAe 41- fpiscopijPrcsbytcri, Diaconi,&aIijChristifidcJcs,iraiidatoPatcrniProconsulis,

ssum. danuiata fucrunr, itaBaroniusin AniiaJibusEccIcsiasticisattestattir.InterSaloniJti,

&Pagiim £:dcrot:ipsadiis:itinbidi;i:n; jtincris intcreil, vbinuilr.,;' ma.illorum fo.

din.-Bobseruantur; hiclocusolim Chiy(itesabauroibico![cctoappcilsbar.ur;hodie

. ab hoc pago Turcarum Impcratori auri inaxima fit acccstio.Sicyon Vrbsin Pelopo-

■ nessooniniummetallicarumosskinarumpatriaaPIiiiioiiominatur. Sicilia fossilium

CS';[' abundantia alijsnon ccdit regionibtis,& quamuis hodiemctalla indenoneftbdian-

' tur,nihilominusmeralliscarcrcncii cst alsciendumjtumquoniamarenarsiumimim

Oppoiituinnionstranr,&caucrna:ad huncsinemfabricata:nostrisetiani temporibus F

apparent.Sipbus insula est, in qtia sunt vcna-atiraria;&argcntaria-,vnde tantunu

pccuniaicoiligcbatur,vt3pudDclphos,iumsciitentianiHerodoci,cxdecima elus

parrcThcsaurus locupletiuimtis reponeretur.SlirJa: nionres, sicuti etiam Carinrhia;

Lii.6. rninerJsargcttti,&ferridiuitesIoannesBotertisconflituit. Scptentrionalesmonr.es,

Wftspte, vtrefert01ausMagnus,e>:ceIiisu^t,&ma,ioric!(partestcrilcs,inquibusnihiIaliiid

pro commoditate incolaruin gcncratnr, quam incxhansta metallorO vbertas;essim-

u , ditenimSuetiamctallaargenti,a-iii,p:.i.:>li!,S:,;!iqiiac;:,i:iiatiri,ideonullaenre-

Srptctrio- gj0Europa;,<!iia>ranqnemetallorum, huiccompararipoiJit.tiampailtm, codenu

*. *** OJaoaticiore,mincr»'indicsdctcguiitur,scd agricoia'fimo illas occultare nitun-

gismcs. tur,nesuasopcrasloCiiie,&-]F;.iuad foriiLiccsiiKUilic.isdcfcn-ccosiantur.Sutna-

toninstil.i cstiiii.icrisiifniiciis^i-nontnilh Lidci iiiinciv.; U!ir tancopere celebresin

sacris Biblijsad Sumatram, qiiamuis alijad Pegu pertinctcopinantur. t)emum_j

Saatianx ^uatianas fodinas tamquamopibus pr.tccllcntcs, & mctaliorum fcraciiumas Ste-

seJiv* phanusPigius ad sydera cxollit; iliicexrra pagum ad montiumprscruptamultaso- G

suales. dinariiinstitit :i!iti:i,c qi:im:snictslliimesli3ustnmcarri5euhclunt,&supcrssuaintu-

" ' inuloscoaccruant,&vclutimontesmontibusjniponunt,hautvasta:rupessua viscc-

ra cuomere, & nouos mon tes procrearc videan tur.

Temcsa Vrbs inagro Brutioab Ausonijscotiditaairifodinisillustrata cst.Thanw

aureaquondamditfaobauri, quod ibi eftbdiebatur,maximamcopiam, mira: fcrti-

Thasus. JitatiscomnicndaturjquareHerodottisretuIit Thasuina'.Ui,S:,Li-i;c;ii: foijjniscele-

brcmfuiisej&potissimumcriThticididcsgrcciisauclorThasi fodinisse priefe&iim

fuisscscribat,&ex£eHonioin obseruationibus, Thasi fodina: olimiingulisannis

oiSogintataIeiitaPlii!ippo,&Alexandro pendcbant,nuncver6planesunt deser-

Thtaeia t-T-'rl11'aciaProPcmontemPai]geuinobfo3inasestlocupIetiiJima. Tirolciisisrcgio.

sDaciaiie- ProPtervenasmetallicas Mid« gazis&Iydodiiioraurovocaripotest.Tranlylua-

ciJeialis n'a^en Daciaoccidcntalismetallicis venis non eget.nihilominusincola:,exsenteiw

" tia IoaiinisBoteri,iniIlisiniieitigandjs sunt negJigentcs.

Vocontij populi Sabaudia:vulgd Belfort probesuntditati,quia minerasauri.fct- H
ri,&vkrihabent. In VoJatcrrano territoriomaiorcopiafbssilium, quamfruicuuin,
teste loanne Botero, rcpcritur. Vngaria, seu Hungaria vlthno Joco consideraiida_j
Vngaria. ieseoftcrt,quc non sincingcnti inetalloruin farraginc probatus,scddchaciupe-
riussatissuperq;scriptumcst,

DENOMINATA.

MVLTAsunt,quLVametaIlisderiomiuanti!r;vtMetaIi;cus, seuMctLiliiiiiiis
vocatur illc, qui cfsodit Jauat, & praparat mctalla; proptcrea Plinius
aliquandri diccbat quodMctallicus arenasplumbi candidilauat,&in
fnndo sublidens in fornacibuscoquit. Mecallicus vero nomcn adiessiuum illud om-
iiciignificat,quodadinctallaspcciatisicutimetaiIifcrdiciturmctaiIumprodu«ns.

Pari-
loading ...