Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 30
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0036
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3© -Vlyssis A idrouandi

nammetailaaqucasunt,&syL]iboliunhabenccuLriillaaqua,de qua scriptum est. E
cssa/idamfuper^liosa^rtamliiaam. Veriimmctalla in Harmonica mundi consonan-
tia, & Martcin,& partem aquilonarem denorant:ba;c enim cum sinc in.ditionc Mar-
tis toti terrarumorbi maximo sunt dctrimento,dum Marsalsiduis bellis nu.ndunu
destruerenititur.Prxtereacumparteinaquilonarcmtanquamledemproprianina-.
talemmetalla rcipiciant, & omne malum ab Aquilonc prod,ire manitestum sit, su-
j.._ perest vt dicamusomnia sere vitia ametaliisrcsultare;ica vr no male scripscric Gui-
dius,q[iandodemcrallisha;cverbaprotulir-. . . ; -■ , ■ ■. '

' Essodiuntiiropcsirriiamene-tmatortem. : ■,'...

Hisaddamus,quiid metallanonsoluniparteaquilonari,tanquampropriosolo,sed

eriam intimis,& infimis partibus terrar delectatur, quibus locis Princeps huius muri-

di,&Mamonainiquitatispr;rest ,&cxmcnteDiui Hieronymi,pra;erat,EgyprijS,

quoniainmctallorumcopia polIcbant.ApudPlatoncm trisstaHa (cp:i:iinilanccarurn

virtucesgenerationemomniumrcTuin modeiantcsreferanriparitcrindo&rinamo-

^MttdlU ralipcrmetalla Deus Optimus Maximus, & cunciiCa.'litesdc(ignaripolTunr,aqui- 3?

Jcnotaat busomnia anima? nostra; bonadependent. Metalla fusa ,& politaresproximas siio .

Ct/rtes, fulgore illustrant, ir.i MetaIIis,e3i Diuo Cbrysostomo, illi assimilaiitur,qui toto ani-

moihdiuinaincumbutit, nam.ilijsboni exeinpIispIcndoremcommimicanr.Rerum

naturaliumscrutatores pronunciantmassam mctalJi inaquacollocatam,instarom-

nium grauiumfundumpctere, scd siin teniussinwsbi;*aeasdEaMWjy£unc ineadein

aqua lupernarat, hscaqualubricamrerummundanaramcopiam, &meisiometalIi

.,■•■ aliiduamhominispropeniioncmadpeccariiindicannlcacjipeccansobvitiagrauis,

Mno.c.i$. siin suacriminumaila densatus malerir,netci)e est,vt fundij aqueiinfernepetatjiux-

ta illud Exodi. /almers/rtntfuasis/umiuminafuis. At licrimiiiostis sacramento

pcenitentie,thar:tate,&cleemolyna ie dilatt t;abimpendcntisubmerlioriispericulo

sinedjrricuItateemergcnt:proptcrcaP(almographusadremdicebat Viamm#nda-

torum cucurri, cum drUt-rjti cor mcum.

Sl meditcmur metallicos,nonnulli artis impcriti,&nuilodocentc,scct propria_j

Unmilt.g 'n<!lIl,ri;,fuiiontmmetalIommaggrediunturj&eorumvcnasnonreelecognoscen-p

'*9 tes coiifundunt,&laboremiubcunrinanem:umili modo, au&ore Chtyibstomo,

qui Diuina- scriptura;ordinem non intelligunt,& tuncta iuxta vcrborumibnum in-

terpretantur,absq;dubio venasmetallorum confundentes, nunquam recondituin

in Biblijs thelaurum alscquuntur.Opifex «utem artismcrallica;peritus variasvcnas

'■ ' -' discriminarenouit,quemadmodumquiindiuinisversatiisest,qiiidboniiitfacicn-

" dumillicb1 intelligit.Pr.-wereastint miilti,cjuitantamfaiuiraicm induunc,vtspon-

te,&nulla InpulIimercedemeraJIicisfbdinis lcdicant,vtproaIijsaurum,aigen-

tfm>i tum,&alia huiusgeneris mctallaqua;ritcnt:hiproculdubio hominemlucris,&

, - ' opibus inhiantcmrepra;sentant,qui,refereiite Diuo Chryiostomo ,nonsibi,scd

*A, alijsopulentamfacultatum iirpellecWemcuniulant. verba Diui Chryiostomistint

' hxc.Suntyui meta/lorum operi traditisrtnt, C?nulliim emolamcntam, C nul/as opes

hide consitjuunlur,sedmagnt>pcrkulo, ata; dctnmcnto ali/slaiorant. isos igiturp/n-

rrmi nanc imitanlur auiianjrlir,sida!rfs diuitias tsatrunt.

Insupcrsidiligenterperpendamusiilos, quiinetaIIkasexcoquimtvcnas,hiiKm'H

modo massam meralli, ied eius e tiam micas magna sedulitate coll igentcs, in fbrna-

cem proijciunt, ita & Chnsti fidcles pra;di>2os imitari dcbcnt, & metallu es Diuinar

Scriptura: venis collcilum in rornacem cogitationisinijcere, & igne sniritus excita-

-- .. toparaasetiammicasfundere;crenim iuxta scntentiam DiuiClirisostomi,breue

ttmu.ag <jui<kmest verb„mjkA llll|1[a vinusj,, iij0ocultatur.

Sin adpcculiarem meraUorum speculatibnem acccdamus, prima iacie incidcmus

inillamctalla, qua-Iiatuam Nabucdonoloris constitucrunt,aquibusmysticevaria

Statua ^gna significabautur; nam auro Chalda;i, argtnto Pcrse, xix Craij,scrro Romani,

Nabucdo &fictilibus statria^pedibuscKtcramiuidircgnaindicabantur. Jd prxclare txprcslit

msoric. Seusnerus his versibus.

^aam V-Jet insommssiataam Bafyhii"* t&rot

'■ t^gentopciius^caputaaro^-neiiteraheno. '..
loading ...