Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 32
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0038
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3'
simul mixt/s resultar,pariter
ret,& permifcetur.SiunilitH
tatem slgnifieastet, argento
tutelam ex Me fabricarena
sione fbrmantnr,pJumbovcn
' sacicsmangonizatur ;& tand
vulnerandos homincs prcpar

VlyssisAldrouandi

facilc,&IibenteralijsmetaIIisadriK- E
.uioiii conJ(--i]7:i;-i--ni'j: iiriik-L, skturodiukiasj&nobili.
(liLi.Lin, & puiit.uciii, crc ;iud jciain,cum olim armain'
stannosciciitiaiu/piia c\ MJocharaistcrc.iproirnpres»
istatcm,cum exillo prodeat cerussa ,quaimilicrum

msstiti

n, duin ex ilio.enses ad. feriendos,3e

H 1 S T O R I C A.

PVBLICIS encomijsexarandaest cjiixdamdeCruceriistoria infodinal»
argentaria Ambcrgij repcrta,ctiius pars reela longa erat sesquipalmu,trans-
uersapalmum,illaintegrumfercdigitijmlata, ba?cdimidium,vtraq;vnciam
erassa. Pra?tcrca narrar Sencrtus in suisrcgionibtis anno tngesimoseeiido post mil- J
lesimum, &sexcentesimum versatum fuisTc quemdam brcuis staturai hominem,no-
rtiine Claudium, & natione Lotharingnm agentcm annum quinquagei7mumoi2a-
uum, qui nihilfaitidum,& iniucundum,nihildurumabominabatur, quia vitra,la-
' ' pides,Iigna,carbones, imb etiammetaila,pattnas,&orbes stanneosdentibuscon.
fririgebat,& dcuorabat, deindeanimalium stercora,& vrinas cum vino,&cereui-
siabibebat,&tandemquicquidillidcglutieiKiuLiiolfcic:)arL:i,vj]ii,!iinamcrcedc_j '
proposita ingurgitabat. Demum hic CJaudius ingcntem abdominis tumorem in-
currit,cjucr aperto,resdcuoiara?exiesant;&Iicet omncs de vira illius desperassenr,
nihilominusiiullisadhibirisprasidijs pristinie sanitati fuitrcstitutus. Nontamen
vtanteaitafacilcresdeuorabatj&potiiTimum^quiaoba-gritudincmprjteritam,
&proptera;tatcLi'i iam ii]giaiLcsLL[itcm,dentcsitaredditicranthebetiores,vtme.
talla amplius eonfringerc rieqnirer.

insignia gentilitia;
& Simulacra.

s

AI> nostravsquetemporatalispenetrauitconsuetudo,vtIns?gT!Jagentilitia
panimcoloribus,pariimmeiailisc>torncntur!cumduocoloressiiiemeral.
lo,neq,duo metallasiuc colore,ex doctrina Sicili Araidi, in eodem Insigni
gentiiitio arriderc minimc posltnt: quandoquidcm area alicniuslnsignis aurea, vel
argentea aliquoseprem colorumeft siguranda. Coloressunt Luteus, Albus,Ruber,
Cjruicus, Nigcr, Viridis ,& Purpureus; hic poilremus color cxprcdietis sex simul
mixtis constituitur. Sin arca Insignisgentilitij aliquo colore fiierit velata, tunc ali—
quo metallo erit decoranda, quoniam doitriua; Sicili minime consentaueij est co-
lorcm asicuiuslnsignis alio colorc, ncqjinetallum alio metallo Iionestare.Quamuis
*• autem Inlignc gentilitimn Regis Hierosolymitani duobus inetallis fulgens conspi- H
'" ciatur,cumaurea CruxiniJliuscamporcfuJgcat; verumtamennonestprorsusinsi-
niti negotij hoc dubium cxplscarc; nam Godofredus Bulionus,quando Terra; San-
flar victoriam rcportauir,quas habebat iii consilijs capicdis virosadiuit, vt Insignc
gentilitiiim tanto triumpho dignum iiguraretur. Hi,consilioinito,nobilioribus
metallis, nempcauro, & argento hocIiiiigneillustrandumforcdccreuerunt, Qua-
propter Cruxaureasupra argentumcoruscansceleberrimamiaoria: signum,tanti
Rcgis Insigne gctilitium exornare promeruit. Quocirca uemo, prater hunc Regeiri,
dnplicimetallolnsigniagentiijtiadecorareminimedebet.
2 Sinad siimilacra mentem conuerramus,Ripain l"uolconologia,ad pccuniam re-
prjscutandam, mulieris (iguram vaiijs u;aaIlormii L'oloiibusindutampingit,&Iu-
tco colorc ad aurtun, albo ad argcntum, & colorc fusco ad xs indicandum vritur.
loading ...