Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 37
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0043
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
A

Mus;ci Metallici Lib.I. J7

D E A V R O. CaP:II.

VM puritas,& natura aiiri ab omni iniuria corruptionisaliena mul-

".....pra;ltantia;& nobilitatis eiadijciant ; hinc oritur, qudd aurum

r res totius mundi,pra;ter animatas.plurimum splcndoris,& di.
gnitatis.sibicomparaueriti.itauttansjuaprctiosuniintercffiterarric-
talla ,ad naturaro Principiorum, qua: incorruptibilia sunt, magis
accedat, consequenterq; primumlocum in lioc tractatu promcreat.
Primaigiturfacienotandumestaurinomcna;quiuocatic.neiioncarere)namqnnter
nomchclaturas lapidis philosophici ^Gulielmo Gratarolo colIe_tashoc aurivo-
cabuIumrecensetur^quoHalchcmist^suumchyinicumiapidcmindicant.Deinde^^^,,
aurumsa-pi/simeapudAuaorespiopecimiavsurpatur.quanonsoium omnia cor-: «_■_-»£/__■/,
j rumpuntur; verumetiam arcescxpugnantu^; ideoq; de Philippokgitur, qupd non

oe]_ando,sedauriimdonandoarcesexpugnauit,&inhocsei.susumpsitaurumPro- L.j.Ekfi
p ertius, quandode anaritia pueJlarura sic cccinit,

ytiiieboitossttiiroconcrfiataritmw,
. tstitr'>}>riIs<tsidcs><tHro~[>e>i.-t!iainr<ti '., _ . '.. ' "~

tsiierttmlcxseqriir/tryVtixsiHeltg-epit/sor, \

Jnhocfensu intelligeds sunt eorum Philosophorinn historia.,qi_iaurUijisuntasperr.
nati. PariterquandoHoratius&Iuucnalisauriderrimcn;acecinerunt,nummorum,
& pccuni*daranaintellexcrut. SimiliterOuidiussubfabulaRegisMidseoinnia au-
ri, scilicet pecunia; damni, nec non auari pamam,& pamitentiam descnpiit. Insuper
Iiocvocabulum(aurum)quod jptwM Gra;cisnominatur,maioria;quiuocationcla-.
borarevidetur;quianpnsolumchrysosaurumdessgnat,scdetiamquandoq;Athe- Li&.ii.
neovasaureum,neu.pecj.aurofabrcfacbumintelligitur. Iuidapud Au&or«sndr__*
£prolctarios chrysosfuitnomcnproprium viri,a quo aurum repertum fuissc\sixhU-chysis rta-
' bcnt,idcoq;Gra;ciaurumJo';y»W abinuentoreindigitarunt. Dcmumapud PJi- ntei pro-.
Iiiumchrysos est piscis aurcicoIoris.Hinc nonnu.Ii hunc pjsccm eundem cum Aura- prinvt^ -
ta,.& textumplinianumcortuptuuiessc suspicantur,&prochrysos,^p(->3«puFlcgen- Li^z.ci.
«himclsea.miraancicumhocgcnus piscis nomcnhocabaurcissupcrcilijs (ibivin- S1,~
djcauerit. ... isturttltt

SYNONIMA, ET EtYMVM.

MVLTI, interquosrecenseturFcsi.us,hancvocem{aurum)a'Sabinisderi-
uarunt,qui,vnicamutataiittcra,ausumnominabI_,niIi velimus alsererc
aurum,quasiausumiustisdecausi?cucdicendum,quoniainhominesau-
dacesfaciat. velaurumquasiauarumabauendo,cumab omnibus passlm dcsidere-
tur.vcl potius aurum,quasi aueo rcum,nempe omnium vitiotum, &scclerum causam
" concupisco: quapropter Rutilius ad rem cancbat.

^Mtttriet ~»itifS <turtim kth/rlcparxadis^ lAb.l.c.i.

loinnes Franciscus Picus in suo voluminc dc auro,etymum 3to t« apar, nempe acu«

_lodiendodeducit;cumomnesinaurocuu.odicndo diligentcmcuram adhibeant.

Hkc autcmetymologia potius ad nomen italicum, quam ad htiuum attincrp vide-

tut: pmcrca addit indetheiauri vocabulum proucnirc;ci_a_ ramen tlicsiuriis sit _, _ ..

vox,qu_enecabauro,nccab«p«' dcriuarc potcst;quadcrcinter denominata ab '

auroniiliamhuiusvocabuli mentioncm faciemus ;etenim inrxupk ingra.cisIexico- '&"*"'"■

graphisestaceruusrcrumrepositarum i. j_p_o>,idest incrastinum.vel inmcnses,&

annos vcnturos;cuiri aepior crasliuum dicm, & non aurum significet-Alijnomcn auri

acolore aurora; desumpserunt, led totum oppoiitum etat pr.s(_andum,siquidcm au- ^izrarx

rora,quasiaureahor_.nui_cupatur. Itac[;satiuscritsivocishiiiiispriinordiaabau- etymoh-
loading ...