Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 38
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0044
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
^g -Vlyssis Aldrouandi

la^ncmr^aspkndorchaudanmriquocircaVirgiliusinhociritellcdiiauEamvsur- E
., ., - pauit,cuandocccinir.

Li.G.^t. r ^ 7>¥nlarmile-*«rtptrr4m*i«*-*i3s*lfe. -

neiJai. Na[ura cnim hoc mdidit mctallis,& potissimum auro, ytaliena Juce rcpercusla plus
suJgeant: hincpostca mtikicb similemsplendorcm, Juccmauream vocirartint: hac

Trimaptr cciamrationcmotusRipa,addelignandam acrispuritatem,muJicrcm vcstimemis

tt Icoa. aureiscrnatampinxir. '

Sinadsynonimamcntemdirigamus,jniteniemusauriim palloremterrara Diuo
Augustino nuncu.pat.um in iilo voluiniuequadi-agiiirakrmoTiu ,qui nouissime pro-
dicritnt. AlioquinaPoctisplerumqifuhiumnietallumnuncupatur, iuxiailiud.

Jndica psuinam Cdiitiarsormict' »ietrtll/t»i. -.■-■■

til. i. Je Rcocdcus,& aJij Au&orcs aurum nonmodo Rcgcm,sed ctiam Solem metallonim

»ixtim,t4. cogiiominarunt,cum-hocpcrfccfisi1mum,&tcmperatitsiLnum mctallurn timSuram

- -. ; Soiis prarscferat. Hermcs ille Aegyptiiis.nomine sul[-huris,aurum hcnestauit. At>

aiiquibusApyi'ometalliimdietiimtnit;qti(mianiigncnonabsumatur:alioquinhoc F

istijyromt nomjne metallum ignem nondlim expcrnimdesignatur. Grarcisvocatur>sWj, &

rdllam. £PW;Mjsortassis aXr1""* vsus, vel^pWoj vtilis,tum quiaaurum apudcmnes Natio-

. nesinfrcqL'.cntiiitvsujtumetiamquiae>:iIlomagnasercipiL.iui vtilitas. Multhin-

' . terquosnumcraturPieusMirandulanus,memorarunt Hippccratcm rctulisse aurij

"-""*'"* tit^piirsi apud Gra-cos fuirse nnnciipatuni3bInuemoie,qui Chrysus nominaba-

tur. Aurum apnd Hakhcmra' professbres Solcognominatur,GcimanisdititmGold:

Gallis or: ItaliSj & Hjtpanis oro.

■A:

DIFFERENTI ^.

..... .

VRVM 'in triplietdiscrimine anonnullisconltituitur. Primum cst vulgare,

' uoinprsscnti tradatuveibasiunt.Sectmdiidicitur chyn;kum,quod in

is affcitibus vtile commendatur. Tertium appcllatur diuinum., quod G

1:)S. 3.' Je cunc>atumdiuina,tui!'. 1ilii;i;;.i;! to.iiiiltclitur^&hocauruinPlatointellcxitjqnando

J$tp. " hccverba-pr6tu]it;8edcumDeusfbrmarcreos, quicuincjuead imperandumidonci

natisunt,aurumin ipsorunigenerar.ioncadmilcuir: pariter AristoreicsinPoiiricis

/J£i.7\).hocme"uiorauit, Ca:tcrmiisatiuscssecxistimamus;sirationeliostri in(fituti,aurumirr

/itletrsr.j. naturale,&artifkialcdiflrjbu3mu$:cuniposteaaiirumnaturalealoconatali,amix-

tionc,apuriiicationCj&abopcrcvariassortiaturditicreniias. Priinitiisrationeloci,

aurLiiTiappcl|jmusindicuiquodinIisdia,&aiiudmont.ansi, quodin montibuscQlIi-

giturjdcniq.aliiidssiLuiatikvliudsaxatilej&aliudinctallicuindigitainusjquoniam

in arenis ssuuiorum, aliquandointc[iax3,nccnoiim todinis repcriatur. Si cpniide-

rctur atiena? materhc permixtio,aurumnuncupatnr adulteratum: quamuis PJinius

omnj auro incsse argcniumrcferati itaut alibi dena,alibi nona;aIibi ocraua,& demQ

ElrHrUo^fo quintaportioargenti iniit, qiue posheinamiytioclcrtrum ad ipsius mcntcm_»

positio. constituit,quit mirandtim jn modum vencnis rciistcFC oicitur. Vciiimsipuriiicatio

aiiii consideretur, prima facie sescofscrt aurum apyron ,?quod nullum igncmcst ex- H

tsSgyrotut pcrtum,sccmidumnominattir «issijSoi, quod randiucoquitur,donccabai£uopror-

r& yuaie. iusseparatumperfc(3ampuritatem adipiseatur, &talc autiimmulti obryzum ap-

pcllant. Isidorus hcc vocabulnmlatinum rcputansaurum t.biyxum tanquam spjcn-

ohryxj> gu doreradianspromulgauit ■> neq.hoea vcritate alienum csscvidetutitum stripscrie

rit qu*U. Pliniiisaurumigiiiscolorcriibesobryzunivocari. Alijver6,vt HennolausBarbarus,

scripdsmandarunthancvocemcsscgr:'camdeduclamab</Sip»?,c,uodmolle,&de-

. . - IicatLHusigi1;h"tat,qiialeestaiirHm!qucdapudOpihVcs,^--'/r.^',&\ii;in[iqtiatuor

Kiratclseperhibctur. PicusMirandiilanushocnomenab '•wt^a dcriuar,quasihoc

aurumcKoptimaradiceproiieniar. Insacris Biblijsscptuaginta Inrcrpreresnomcii

latinum ponunt, miod purisliino rcspcndcti Diuustamen Hieronj mus in lercmiam

OphrifHi» obryzumaurumdicij-titu[,;kt«Jq:"iai;OphrisumiCumolimexOst.irinsnlaaurunT

aarum. picstantitrimumaduchcretiir.Tertiumvocatur ;isu«.''r,nciiipeargtntosiim.Quarrum

■" diciturani-umpurum.quod cnaiTatiscondiiionibus caiet,&liuiusnatui'aeximiaj,

1 &iin-
loading ...