Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 44
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0050
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
44 - Vsyssis Aldrouandi

«mwA

iJlico totumaurumccliigunt; postcaMcrciiriumpereorium trasmittunt,vtaurumab JE

rf/--™w <J*

il!© solutumremaneat. Aiiriqtiiii ;il:'hi ir.iiKr.aYKiuri viuuiim itria triramsubstratis

soM*n ■

animalium pclJibus in Jactinis lauarit, v t auri ramcnta villis pciiium adhicrescant. Hic

coll&t. '

aurilauandimodusfuit srcqUens apud Colchos;vndr;Poet:ede veilercaureo fabu-Jandioccasioncintraxerunnquamuisalij dixerinc iJJnd vellus autctimlasonisfuisfc

VeUs>«"

librumex ouinapclleconfeicum, in qudexarata erat ratio, qua Halchemia; professb-

reHquid

res aurum parabant, tunc temporis tantopcre nominatum ob immensam vtilitatem,

qua; inde pcrcipiebatur. Carteri modi Jauandi, &ptsparandi auri apud Agricelam

Jegcndi sutyt.

lik 10. £* ajjjs etiam rcbus,prreterquam ex ssuen tis, & mincris atirum emitur, & pra-para-

Ae,re »ie- mfi Prjmituscxniixturaquadam studtoparatacxauroaquaseparationissolutocurn
**A plumbo, velpice, &arena,inhac cnim mixtioneaurum (inesuspkione deregion«__j

in rcgionem occulte dcferri solct. Item ex auripigmcn to aurum elicitur.quoniamj

//, ^j.nat. au^jpigmcnttiinvcnaauri inopscelebratni :idcoproiriulgauii PiinitisCaiumPrinci-

i>rji.eaj>.^. pema„rj (itientissimumiuilissemagnamatiripigineiitiquatitateaijproptersimilitudi- F

. . nem,quamc[imaurohabcbat,excoqtii,&indcaurumpuriirimumemersine,sedacieii

wpg- cxjgUj pondcris, vt Opificesdamnum sentirent. Exlapide cyanco, vel lazuli,vtAra-

meiitum ^ jegUn[j & QX cl,pr0 rubco vngarico virtute argentj viui, aurum separa

argcnto idn"t©peaqua:valenns!nprimoc;'.!>iK l]iii;;sliliri ilcstriiita' , vcl visuJphu- .

ji$,&antimoni;, vtapud Biringutiumlegitur. Deinde exalijs rcbusmctalli
', , potissimuminauratisauiii tarjjsaitiiiciji cm.-thitur,&preparatur,quosomnesPor-
~ ,:l"omagiat naturalisrccitauit. Pra;terea Halchemia: Profelsorcs cuiusd" "herb#!uccoaurumproduci ,& praparari tradunt, quodarcanumexquodam Ra-

' Borfrra binoinlibromanuscriptodidicerunt: herba vocaturBoriza Lunarie species ,cuius

speciestit- eatllisest vioJaccus, cVfoliaproducitm.Horani- folijs siimliacrdcctia, &decreicetia

itaris. admotuniLun^j&totaplantaodotemCrocispitat.SuccushuiuspIantiBitapcnni-

scetur argento viuo, vt fiat velutictassai.nentum, quod inpuluercm rcdaclum,&airi

■ inspersum illud inpurtimaurumcouertit, & vncia huiuspuhterisad tingendas ccntu

icrisvnciassufticcrcperhibctur.IdautemsivcritatiappropinquarctjproculdubidiamG

Ldprsphr- ornn'amctallainaurumessent comiersa.Alij Chymistj in hocopere peragendolapi-

ksatkicus. demphilosophicumadhibent, &quadooptatusnslncmnon assequuntur,proprium

™ dedecus, &detrimentumauteo mendacij velo tegcreconantur, diccntesDiocJetia-

numomnesdeChemia Jibrosconquisiui!Te,&combusissc;nedeincepsAegyptij hac

arte opnlentas sibi ipsis compararet opcs, quibus fisi aduersus Romanos postearebel-

laicnt,sedsatiusfuisset,si hocdisticho propriodecoriconsuluisfent.

JQjinrtlLi mi»jh/ir rojji- ,/tstsmpersiciaiarts,
■ . ■ Veramtbe/aurumpersicit itrtt sua.

Itaqiaurumatcrrapurgatum,Iotum,fusum,&elaboratumin hisoperationibusflauu,

&spIendidumcoIoremamittit; propterea Opisiccs aliquando illud macerantipa-

tio diei naturalis in aqua tartari,postea aqua dulci abluun t,& linteo mundo abster-

gunt;interdumcum saleammoniaco, a;tuginc, &tartaroinaceto feruefaciunt, &

quadoq;cum salecomuni tartaro,&suJphurc tandiij inaquacoferuere permittunt,

doncccolorcm deperditumrecuperet. ImmtJquando a^irtimestmolliusnecesfeest "

illud sigere,&densare;idcirc6statimatq;c\cli!yscp.';lij.u.\traistumest,aquaregia

vtunturexerugine,chaJcantho,alumine, &lapidecalaminariparata. Hisomnibus

expediris,&pr;eparatisaurumfiind[intinvirgas,qtia;numaliquid argcnti conti-

\siurigt- neant,necne,opisiceSj &lapideJydio ,&peracusprobatorias expejiuntur, quas

xniiti eo- cunc3j aurificesinsuisofficinisseruant:vndevtportiometaliiauropermixta,quam

gtnfctadi heg/tm vocant, penitds auferatur, nonnulli mistura e)t tartaro, & puluere Jaterum_j

modus. vtuntut, hac mistura fornaculam rotundam cum Jatcribus construunt,& aurum eade

misturateatiminillaponimtj&ignemperdiemnaturalemacccnduntisicenimalie»

nmnmetallum^seu/c^absumitur, &aiarumadviginciquatuor Ceratia reducitur,

quevulgowrf^/appellantur. . , , ,i
loading ...