Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 59
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0065
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaeiMetallici. Lib.I. 59
A *-*w«ig/.v/"•>;/i'ci/„>;U{iaui\- m \Ur,s, qiii.^quoanimo cuctaaduersaferentes indi.
uinagrati.ipcrreucraiJCiidcircoD.PauIiisaliquandoviraRem.iurocompar.in^scn-
piitjqudd uirrusininfirmitare tanquamaurutn in igneperficitur. Huicnon diiTimi- EP'ft-*f*
leestiUud. -slurumcohphe»iu»i. Apud vulgumitalicumiic proiertur. OrodiTtcnri- ^0'"""-.
attittii-oc6r4ti. Ecdiciturde re pcrfedissima^quoniamapud Colophoniosjtestt^,,
Hcrodoto, aurum pcrfecn (limuiii, & spcctatislimum erat. Diuulgatur quoque_j
liocprouerbium de hominc moribus incorruptis prxdito, vd dc viroacriingenio
iniignito. Huicoppolitumestiliud.<-^'^A^,/?^ay^»w. quoddeIiomiiiccal]idO,&
minimesincctoprofertur, qtiialiudiiiorcaliudsubpc&orcgeriKsumptumcstada-
giu anummis atirci'. aduJu i,j:isJqiinri! i>,irs cxtima ,iurca,intima vero icrea cospici-
tur.Ab sioc ho valdcrecedit illud ItzWcu.Tneto-jaeUochelucenon c orc.Quod latinc
sonat.O/«'wre^^*s*0*^^*raw-EtcnimeSadmod(iconfotineseiiteiitia-Aristo- jj ,*&.
telis,quando dixit.Non oinne,quod apparct, vcrit estJVoaaroauricbalcum Itendi- ^T
>**«, Hoc speclat ad illos, quiaiiquid ficlitium pro genuino vendentcs vanimmo * '
B commentofucum facere nituntur.-^«robahetsttpp^HBiustJum. Attinetadhomi-
ncsditiiiiiiiiJ^jCiiitiiutd viiuuri iuppetit, vt illud veiurj pi.i',;biispremant.i-#w««
fattum. Hocprofertur ab Isalisde illo,quod nonpotest consumi,cumaurumetiara
inmillefrustadiueftum ad pristinamformam, &pondus facilc redigatur.■^turoti-
quc/iteBthihntlc/tju.tnt.< or.irii. Sic cnim mdJcamus,qtiando resnummis,&muneri-
busagitur,disertimmi Oratoi'iscloqueiiriamnihilpollere,iu«ailludcarmcii.
^sitram ditm hituitur, Tallias ipfe tacet.
Diuulgatur quoq;de homine,qui fatalibus malisafficiatur,hoc adagium.'-*'*''*'»
i6rf^To/9A"*w.CuiusorIginemiiarrat AulusGcIliusinimimmcuinTolosainCial- ^t , nac:
lin: vrbcm Q. Cepio ConsuJ diripuisset, & autum etiaiu ex templis abilulilTet, quis- xl(-c Cit „
quisiUud aurumatcigit infclicem vita; finemest asiccutus.
lamacccdamusadillaprouerbia, qu^resaurcasrespiciunt. Otiis aurcoyellere.
diciturdehominevestiuniluxuiindulgente,sedindoclo,quandoqUidcinDiogencs
similcmvirumappellaresolebatxpWOT^^^s^riemp&ouemaurea.PowsrfawKjMi-wi- :.
cispttrandui. hoc moncmur viam hostibus niuniendam, qua fugiant. <^sare*medio~ -.
C crittts. Hoc pronunciaturad insinuandum cunctis, quam sit bonum omnia cxtrema
Vitarc. ^*w;//iwr///sW^w,hocpromulgarur, quandocollatuinnosbeneficium
gratijs,&laudibus voluinuicumularc, &b<;neficium, vt aiunt, clauo trabalifigcre.
CUuisdirciomntmittniittmptttesdcit. Dehock-genduscstHoratius,vbidcDanae til.i.ode
jnturri inciusaverbafacit,cuiusostiumaoiroftiitreclusum,dchoccanit Ouidius l6t
hunc inmodum.
Xupiter admonitus nihilcffe petetitius tturo
Corrupt&prettamVtrgiHisipfesuic.
Soletpronunciarialiudadagiumdcreincongrua,&indecenti.<-*w*/*J^*',w!'«
nttrihustuis. Ortumestprouerbiumabantiquaconsuetudine, quaudo annulum_*
areumnaribusSuumiiiscrcbant,neroItrifolljoneariiis nocercnt. utureos montes ■ ■■
polliceri. Efterttirin illosJquipollicitisra.ntumdiuitcs maria ,&montcsspondent.
t^«rc#ciiw/#(-n'(>/.Spcctatadillos,&potiliimiiinadaulicos,quilibenterinseruitute
D vetsaiitur. stxreopiscxrihtt>ni. Hociactaci poiTe t in Halchcmistas,&aliosetiam,
qtlimediocriscommodidcsiderioallecti , magnumpcriculumincurrunt,&maxi-
mamteriimiaLfturamfaciunt.-^»)^;r/-^v;(;-/.v.-r;v^w/Vs;'-. Hocvidcturpcrcine-
re ad illos,qui cruditione pollcntes in rebns vanis, & inutilibus acre iugcniiimcxcr-
ccnt. t^svrct ■ercisptrmatitre. Dicitur dc ina-quali permutatione,quando aliquis ^.
provilibusprcTiosa,&procxiguisgrandiacxhibet.^*wrfW5»w.Eiistathiusscri-
bit hoc a<lagium de bono rerum iinc cste profercndum. \^sureo Ltjneoleptiskonem
^^(/■.Hocadagloiignificarcvoluntnulliimncgoniiiinjiitt.tiii^rdiiim^qiiinctiani
ab Imperitis pcriici, & nuilam nationcm eue tam ferain,quinctiam ;i timidissupe-
rari|K>)Iit,dummodopr*stoIitaurum;iustaiIliid Horatii.
^nrnmper medios irefttelltte^ #M- •*
UtlKyr.'s.-npc>c ,-,»,« sslXitpOtcntius J ^'
Ii-s<isi,l»„nco. -. -
t^s«j-i/«O^OT/».-n^rfrt.Gr*cihocprouerbiumiacTabant inillos ,quiobaliquod .
egrc-
loading ...