Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 62
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0068
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
6i - VlyssisAldrouandi

uissmiasJaminasdilatatunsimilirationeviriustus dummalleodiuinissagcliipeti- E
tur, non rtimpitur incoristantia, neqjdetrahendo vllum sonutn cdit.sed charitatc,&.

internO!_'.aui.i:o diiarattu-imsra asicriiimkwSvy.\.ciirmt:.r/i»n!:I^f.-itiimcst. Habet
7>i-;»M rfrf etiamverusChristifideIisca.-terasauricondiL-io»cs:ctciiim(!."lirimi soIidumcst,&
Corintb. jnignecoliocatumnihilexhaJat, ita virpaticnsinfidcipci'sciicraniiasolidi).s,&fir-
c^C.o. jmisclt,& iii aTiimnanmt ipiccsillocatu*, tokiaiiicrtanqiiamauruiiiresistir. '

Satiusesseopinamuraiodmisauninchoare, &vsq;ad opuscxauro elaboratum
desccderCjVtmoralisdciliodoistriiiaperliciatur.Cimcrii niail ifciLriiSincsseconie-
clamusfoisorcsinaurifodinisvcisantesumiqtiamiiidedisccticic,nisicopiam rame-
tommauricollcgerint:paii rationc veri Christi fideics nullo modo ab operibus bo.
msrecedcredcbcnt,quoniamin Iiacaurifodina virtutum,aurum ditiinum inucni-
ent. Rursns aurum inquircntesnonsuperficlein tenu' tantummodo fodiunt.sed intk
mos eiusdcm sinti, pcikrut.kur, cuamuis ptsst diutunsos Ir.borcs vix patica aitri gta-
istmil 20 nacompcriant.Diutis Chrysostomus id mineris spiritualibus aptat, in quibus mino-
remlaborem,&maioremproucntumcolloi:at itiam dtimad ima scrinrurarum de- P
scenduDtjVimbreuIbusvcrbislatcnteuiiiiiicstigant- Postca vitiatum aui'umigne_j
examinantes,illiusadulteratamsubstantiamdetegunti llmijiteiopcrahumana igne
COnsciemi,rdii:;;entcr cxani:n;tr,t, vitia,qtta' habucHnt, oikndunt.Uetcitoaurivi-
tioopificcsabalicnometallo aurum icsreftanrci, i!!'.:d i>i:itim.& JyncciLimreddunt:
quemadmodumcharitasvcrisickiis OiirilLi pur,:, & uullaproprijcommodijautvti-
liratislabcinqiiimiiacstc.kbcnt, & json pra-starc quod asserit Poeta.

Vulgits am'>citia.<-t>tilirs.te probat.

Quandoautemautumdiligcntcifucrit pttriucatumsupcr omniaaliametallarutila-

bitjSraradijsssihirJbLispcicLslIlmi in proximos jarictcsspargct fulgorcm. Sic Beata

Mariasempcr Virgo tanquamaurumpiirissimiimomniumvlrturum splcndore sum-

moperecoruscauit.quoniamsolaDci fillttm insiiium recrperc promcrita cst,& lux

suargratia-,&virtutispcromncsmimdipartcscstdisfusa.Habeinuseniminsacrislit-

Tritn» tetis.HeMsitsilin <!j/-cos,-ireos,fj-rc;s/c/:derurttmatttes<t&eis. Clypeiaurci purissi-

'JMttchab. maRMaritesemper Virginis viscera-reprtesentant.inqtiibus Sollustitia? ChristusG

cJp.S. carncmalsumcndo refLillit,& in montcs. niuiirum in viros iustos,& perfcctosluxim-

mcniasua-gratiajredundanir. Kcquca siiiiiliiudiucnttilantkai;ri clceinosynarcce-

diticumlife micantibusradijsasi c.rmiii v\c; ic:atui-,&h;;c pra'i-i;i>::t!i:a clcemosy-

naabliom:.icl,!iio ia.ta g.Ludctinamq,eiccuni!\-n;-L inimr.i uon a;;:c,i,;ed aTCavoca-

tur,& Ha-brcncnm !ap:cii;cs c.\ propiic voG.cuio.iLiicnisi^niHcantecoIIcgeruntjsic

tssuTttty- enimsonat. isceft^ttiiSatf/tiirts-tysortis. I.)ciiidecxaurocolle<fto,&fuso torques,

rhjtbtlrji ERntilij&aliacniamentaopcartilicisfabMcaiiiurisimilitcrcxpositoressacra: pagi-

cum. na?eKiliaeIiciuntvariaoriiamcnta,c|ua:addecotcanima:vakicconferunt. Immoex

auropurislimo ipcathim etiam coni.ii]iiatit, lcd lioc (pcculum est Christus lledetn-

„ ptornoster,quodomncsconspic:i[idcbcnt ,&k"-:taiiicntcrn \sa:ti:ii Dcrlij,omne

~? ' qttodnobisabcorepra^icntaturjscruaiidnmcst. Aliquando etiam Opificcs auream

Ipee.iAZt-. iamjnam c,]mlamjnaargenti coniui)giint,scd diligenter caucnt,ncInter illasaliquid

?"""' pulueriscadat,quiatnnccopuIanminiiiicposict.Dicamusaurumcssc Deum,&ar«

gentumesieanimam:sihatcduoiiipriilcntiai'bantatc, &s;ratia,&iiripostoruniglo-rl
riacopuJatidebent,diligcntcrcai',c;]dtiii;cst,ipti!(scic(:i;i!ij,ium,quihancconiun-
ctioncm Dei,& aniina- inipcdite potest.

Exalteraparteponderandumest,quatcnus aurumtiobis plurinuim detrimcnti,
magnam perniciem est allaturtim , & tunc aurum tanqiiam magiiu incendium vitan-
dumest:ctciii:nad tcin quidam diccbat.

isin ueseis mttro maltits«bejse tnitU f

Quamobrcml'indarusaururutilansest admii ■»tns,a:md'to,r:mq:!Km lgnisno<Su,Ia-

ceat,& jpsumsugienduestopinatustimmoad stabiliendamliancscnrcntiamaccedit

Surius, qtiiiiiirrat Diimm Antonium in Krtmo, viia auri mals.i, staiim rspido cursu,

,7^'r quasiamagnoiiicendioiiimoiitcmaiifugiirc.AlioquinauniniassimilaturAgarico,

"'''" ".''■'' qtiod supLvJi iignain j ositiim prima facicdiilccdincuiostentatjdcinccps ingusturc-

tarojag-it jjnqB;t am.lr(irein, &maiorem tlli communicat,cuiplus aniatur: propterea Nouati-

ntis aliquandocancbat.
loading ...