Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 66
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0072
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
55 -Vljssis Aldrouandi

mctalla summam perfecTioncm aiTequatur. Postrcmd, inmanifestanda AuaririaZ,, £
moiirtraticonemmuiicrisaurca,&longacatcuarincra?,cuiusmaiorparspertcrra
trahitur;itaenimnobisinsinuathomineinluciis,&c.pibusmhiantem,ain-oabiitij&
hocnonaliundcpcndercputamus,nisiquia

sefaet an.tritir/, miscrj.j, <:ifitti/tepetius.

Mi

VSVS JN CIBIS.

f VLTI noneiTenegandum arbitrantur aurumcum cibarijs non permisce-

riJ(i|uandoquidcniininstruiSaepularumniagnincentia,nmitaedulia,&

beilariaauro velata collocantur. Animaducrtcndumtamen est,quod

m eriamsi cum cibis sit permmum, tamen proptcr materia? soliditatem, & calo-

lis humani imbecillitatem nurrirc minimeporcst.Id autcm cxemplo itinerantiurru

Iiquid6constaieopinamur,qui ob timorcm pra.-doimm aliquandonummos aureos £

complicatosmorecataporioitim ingt>rgitarHnc,nihiIominu^illosexsa:cibusponde-

reminimedimiiiutoscol!egeiiinr.SimUitei'inobsidioneHicio(blymJtana;multiau-

,_ . rum in vcntrem dimiserunr, nec tamen iude nutriti siintiquonJam,restc Iosepho Ha:-

^siaw** faCQ^aIj Arabibus, & AlTyrijs, vna nocTe,duo millia Iudajoiumcadauera apcrtasiit,

cnhrewttt £aure; nul0mi in eorum ventriculis tanquam in arca intaiti scritabantnr. Ex altcra

itoninja- patK a]j<]lla animalia auronutririposscmulti pronunciant;quoniamAccola;Bena-

perntar. c-jacus gjjjpeHiiadentillos pisces, quos Carpiones vocant, c puro auro alimcntum

sumere.Paritci Accola? JacusPaladron in Sabaudia pisccsjbi aurosustentari arbi-

trantur. ImmdLaudcnsesrcferunt in Mediolanense terriroriopiscemTemaknua-

cupatumauripastupirigiicficn.DejiiquejnforopiscatorioLugdiuiipiscesvenalcs

sepe esponumur, cmos non alium cibum, nisi aurum gustare asseuerant. Hoc autcm

averitarcalieivuw ciicexistimamusjprimo^quoniamBellonius vir!crudicus,&rc-

■rumnaturaliumdiligentiiTimusobscruator,faiSahori]mpIsciumanatome,alijscibis,

preteraurmn, vcsciconspicatuscst isccundoproprer rationes in primo capitCjjG

huiusiibriallatas,quibusnullumanimalmcrallisnurriripoJTcdemonstrauiroui.

VSVS IN MEDICINA.

LlujMs. yyLINIVS interaliosAucT:orc5aurum[Hitatdigniscelebrandumeiic»mi)s,quo-
bifi.cap.4. jr* niam inmcdicina plurimisviribus polleat.PariterIoancs Daniel Myliuspre-
Li&.i.Ba, JL rogatiuasauriomnilaudecumulatiiliinascor.empIatiisin compositionesprs-
sil. Cltym, stantissimorumnicdicamentorumaurummcrito ingrcdiiudicauin&prarcipuecum
afteauscordisfacilctollat;nainqjsuafrigiditatcprauase.\lulationesacortiearcec,
&sicdtateearumputredinircsistit:quaproptcrPrmcipcsaureapocuIatanquamin -
hisarTccTionibusprastantiiTimaprocuranr. Hodie igirurMcdici exlaminis, folijs,
virgis, & puluerc auri non modicam pro ausilijs dcsumunr frugcm. Plinius in primis
,"*'"* lamiiumaiueamiiifantibussuspendit^nemalericia illisnoccant:lu-clamina inoreH
Irts%t'b derei]taanhelitnsgraueoIenti*mr©Uir,&.orisgsariam

y ' aS' edulijsa-grotantium^vtpurredincmarceat.ltemlaminarauricandcfaiftarinvinoplu-

lies excinguuntur, vt Jplcnetici, & obstru&i illud bibenccs prorsus liberentur; immd

hocvinum,vagantepestilcntia,taqliamoprimumLeiiinusLcmniuscommendar;iI-

lud etiam cummodicotattari pci miuumad nicndasfaciejcmendandassummope-

. rcprobat. Langiusaiireamlammamiebiiciranrmm singua: imponic, vt cruciatus

Latn-.m gejsmieigetur. EamdcmLaminam Miialdusrcnibusapplicat,vcdoloresnephri-

aurea pra cjcjsC(jcntur Eadem cx Arnaldo Villanouano supra ccrebrumgcstata jTIudrobo-

jencit . ra^^regioni cordis appolita leririamauget. AlexiusPcdcmoncanuslaminaauri

" tts' candentepilosdiligt-.tcrperiii-it, ne JmpossLTLimreiiascantiii-.

Pratterea aurum cumsicmetallum perieciissimuiniji renuissuiias extendicur bra-
e3eas ,quas Vulgus folia auri appcllac:ecenim h.-ccfolia cujnca;terisuiixra mcdica-
mcntis iacjliiis ad parceshumani corporis sese insinuarc valcnt,hac de causa harcin-

Sre- ,
loading ...